Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 nga

  -  
Trường thiết yếu trị thức giấc Kon Tum https://vanphongphamsg.vn/uploads/banners/baner-chu-2022.jpg
Ngày 7 tháng 11 năm 1917 dân chúng lao cồn Nga triển khai thành công việc cách mạng vô sản đầu tiên trên cầm giới, đưa nước Nga xuất phát điểm từ một nước tư bản kém phát triển, vươn lên là quốc gia đầu tiên trên vậy giới đi theo tuyến phố xã hội chủ nghĩa, đánh lốt mốc mở đầu thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản (CNTB) lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) trên phạm vi toàn thay giới. Cách mạng Tháng Mười thắng lợi đã động viên và thúc đẩy phong trào phát triển theo con đường đi lên CNXH với chủ nghĩa cộng sản (CNCS); đưa kẻ thống trị vô sản từ kẻ thống trị bị áp bức, bóc lột trở thành giai cấp lãnh đạo bí quyết mạng.

Bạn đang xem: ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 nga

Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười, nước Nga vẫn phá vòng vây của chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ), cùng các nước Đồng minh đánh bại chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới, đưa loài người ra khỏi những tồi tệ mà chúng gây ra, phát hành Liên bang xã hội chủ nghĩa Xô viết hùng mạnh. Từ chiến thắng vĩ đại của Liên Xô, là sự ra đời của khối hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) và trào lưu giải phóng dân tộc trên trái đất phát triển trẻ trung và tràn đầy năng lượng sau năm 1945. Điều đó bệnh tỏ cách mạng tháng Mười Nga đã tạo ra “cú hích” khỏe khoắn mẽ so với phong trào biện pháp mạng nói chung, phong trào tiến lên XHCN nói riêng trên phạm vi toàn vậy giới.Khi phương pháp mạng mon Mười Nga vày Đảng cộng sản với VL.I.Lênin lãnh đạo diễn ra thắng lợi, cũng chính là lúc ở các nước Đông Dương với Việt Nam, phong trào đấu giải phóng khỏi ách áp bức dân tộc bản địa ở giai đoạn khủng hoảng về đường lối, lực lượng lãnh đạo phương pháp mạng. Các trào lưu đấu tranh theo xu hướng, ý thức hệ khác nhau, từ bỏ phong kiến, mang đến ý thức hệ tư sản, sau cùng đều thất bại.

Xem thêm: Tại Sao Muốn Giữ Rau Tươi Phải Vảy Nước Vào Rau, Bài 3 Trang 50 Sgk Sinh Học 10

*
Với thèm khát tìm tuyến đường cứu nước chính xác cho dân tộc, sau nhiều năm dạt dẹo thế giới, mang đến tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc sẽ đọc được phiên bản Sơ thảo lần thứ nhất số đông luận cương về vấn đề dân tộc với vắn đề thuộc địa của Lênin. Tự đó, Người khẳng định cách mạng nước ta phải đi theo tuyến đường Cách mạng tháng Mười Nga. Tín đồ khẳng định: “Cách mệnh Nga dạy cho bọn họ rằng muốn cách mệnh thành công xuất sắc thì buộc phải dân bọn chúng (công nông) làm gốc, phải có đảng vững vàng bền, cần bền gan, cần hy sinh, cần thống nhất. Nói kết luận là buộc phải theo chủ nghĩa Mã Khắc tư và Lênin”<1>. Năm 1923, Nguyễn Ái Quốc mang lại Liên Xô, tìm hiểu và phân tích về mạng mon Mười, về chủ nghĩa xã hội cùng Nhà nước Xô viết, đều thành tựu do cách mạng mon Mười Nga với lại, người rút ra kết luận: “Trong thế giới hiện giờ chỉ tất cả cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được tận hưởng cái niềm hạnh phúc tự do, đồng đẳng thật”<2>. Người kết hợp giữa lý luận biện pháp mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin với tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam, thi công liên minh công- nông với khối đại kết hợp toàn dân tộc. Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã chuẩn bị về lý luận, tổ chức, triển khai Hội nghị thành lập và hoạt động Đảng cộng sản nước ta - Đảng của kẻ thống trị công nhân Việt Nam, đại diện cho dân chúng lao đụng và cả dân tộc bản địa Việt Nam, để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Nói về tác động của phương pháp mạng tháng Mười Nga so với công cuộc giải phóng dân tộc ở Việt Nam, tp hcm khẳng định: “Cách mạng mon Mười đã thúc đẩy trào lưu giải phóng dân tộc, làm cho nó trở thành một làn sóng mãnh liệt trong toàn bộ các nước phương Đông: Trung Quốc, Ấn Độ, nam Dương, Việt Nam”<3>. Chủ tịch tp hcm và Đảng đã tổ chức triển khai các phong trào đấu tranh bí quyết mạng; thông qua đó lực lượng biện pháp mạng của quần bọn chúng nhân dân trưởng thành về rất nhiều mặt..; xúc tiến chuẩn bị lực lượng để tiến hành công cuộc giải phóng. Vận dụng kinh nghiệm chớp cơ hội của giải pháp mạng tháng Mười Nga, Đảng đã sáng trong cả dự báo thời cơ của bí quyết mạng việt nam sẽ đến khi “Quân Đồng minh vào Đông Dương đánh Nhật, phân phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh... Là mọi dịp giỏi cho quần chúng Đông Dương nổi lên giành quyền độc lập, tự do”<4>. Từ bài học liên minh công-nông của bí quyết mạng tháng Mười Nga áp dụng vào thực tế Việt Nam, Đảng cùng Chủ tịch tp hcm đã thi công khối phối hợp công-nông-vững chắc, làm cho nòng cốt mang đến khối đại cấu kết toàn dân tộc phát huy tinh thần yêu thương nước, sức mạnh của cả dân tộc, triển khai cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước. Đảng khẳng định: bí quyết mạng mon Tám “là kết quả tổng thích hợp của các trào lưu cách mạng liên tục ra mắt trong 15 năm sau ngày thành lập Đảng, tự cao trào Xô viết Nghệ-Tĩnh, cuộc chuyển động dân công ty 1936-1939 đến phong trào giải phóng dân tộc bản địa 1939-1945, tuy vậy cách mạng có những lúc bị dìm trong tiết lửa”<5>. Biện pháp mạng mon Mười Nga đã cổ vũ nhân dân việt nam đứng lên tranh đấu giải phóng dân tộc, khai sinh nước việt nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945 - đơn vị nước dân người chủ sở hữu dân thứ nhất ở Đông phái nam Á. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Kinh nghiệm bản thân của Việt Nam chứng tỏ rằng chính là nhờ Đảng của không ít người bônsêvích và của cuộc Cách social chủ nghĩa tháng Mười đồ sộ mà ở nước ta đã bao gồm một đảng mácxít lêninnít và bí quyết mạng tháng Tám của cửa hàng chúng tôi đã giành được chiến thắng lợi”<6>. Đồng thời người cũng khẳng định: “Thắng lợi của giải pháp mạng tháng Tám ở việt nam một đợt nữa đã chứng tỏ tính chất đúng mực của nhà nghĩa Mác-Lênin về vấn đề dân tộc và trực thuộc địa, tính chất đúng đắn của con đường lối nhưng mà Cách mạng xã hội chủ nghĩa mon Mười năm 1917 đang vạch ra”<7>. “Con mặt đường mà cách mạng tháng Mười Nga đã xuất hiện cho những dân tộc, mang lại nhân dân vn đó là độc lập dân tộc nối sát với CNXH” <8>. Ngay sau phương pháp mạng tháng Tám, thực dân Pháp quay trở về xâm lược nước ta Nhân dân nước ta kiên quyết bảo đảm an toàn thành quả giải pháp mạng new giành được, thường xuyên thực hiện cuộc phòng chiến kéo dãn dài chín năm (1945-1954), đánh bại thực dân Pháp xâm lược, giải phóng trọn vẹn miền Bắc và đưa khu vực miền bắc tiến lên CNXH. Vào 21 năm binh đao chống Mỹ, cứu vớt nước (1954-1975), bên dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước tiếp tục kiên định độc lập dân tộc cùng CNXH, thực hiện chiến thắng sự nghiệp giải tỏa dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, đưa toàn nước tiến lên CNXH theo tuyến đường mà Đảng, quản trị Hồ Chí Minh cùng nhân dân vn lựa chọn - kia là tuyến phố của phương pháp mạng mon Mười Nga.Kể từ đầu thập niên 90, nỗ lực kỷ XX, sau khi quy mô XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, những thế lực cừu địch của CNXH và nhiều người quốc tế ngộ nhận đến rằng CNXH sẽ lỗi thời và quan yếu tồn tại. Song, Đảng, công ty nước với nhân dân nước ta vẫn kiên trì thường xuyên con đường giải pháp mạng XHCN; đổi mới đúng chuẩn và tiến hành đường lối thay đổi hiệu qủa; cầm lại ổn định thiết yếu trị, đẩy dạn dĩ phát triển kinh tế tài chính gắn với công bằng, dân chủ, văn minh xã hội. Sau ngay sát 35 năm thực hiện việc làm đổi mới đất nước đằng sau sự lãnh đạo của Đảng, việt nam đã dành được những thành tựu to mập có ý nghĩa sâu sắc lịch sử. Đất nước đang trong thời kỳ tăng nhanh CNH, HĐH cùng hội nhập thế giới ngày càng sâu rộng. Hiện nay, thay và lực của khu đất nước, sức khỏe mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín thế giới của nước nhà ngày càng được nâng cao, tạo thành những tiền đề đặc biệt quan trọng để xây dựng và bảo đảm an toàn Tổ quốc.Cách mạng mon Mười Nga năm 1917 thành lập cách phía trên hơn 100 năm, bên dưới ánh sáng cùa giải pháp mạng tháng Mười, Đảng cộng sản việt nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam xong cách mạng dân tộc bản địa dân chủ, đưa giang sơn đi lên CNXH, kiên trì mục tiêu “Độc lập dân tộc bản địa gắn ngay tức thì với chủ nghĩa buôn bản hội”, giành được những thắng lợị to lớn, quan trọng đặc biệt trong công cuộc thay đổi hiện nay./.Tài liệu tham khảo
<1>, <2>, <3>, <4>, Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H.2001, Tập 2, trang 304 – 306.

Xem thêm: Làm Việc Thì Đầu Tròn To Dù Cho Mưa Nắng, 17 Tố Chất Thiết Yếu Của Team Player

<5> Trường Chinh, cách mạng dân tộc dân chủ dân chúng Việt Nam, Nxb Sự thật, 1975, trang 306.<6>, <7>, <8>, Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H.2001, Tập 11, trang 175 – 177.