Giải bài tập task 2 : write about the life of van cao

  -  

Writing a profile (Viết sơ lược tiểu sử), Task 2 : Write about the life of Van Cao using the prompts below. (Viết về cuộc sống của Văn uống Cao, sử dụng phần đa tự lưu ý dưới.)


Task 1

Task 1Work in pairs. Use the prompts below to 3D complete sentences about Scott Joplin, a famous American musician.

Bạn đang xem: Giải bài tập task 2 : write about the life of van cao

(Làm bài toán từng đôi. Dùng các tự nhắc nhở tiếp sau đây nhằm thành lập câu đầy đủ về Scott Joplin, một nhạc sĩ lừng danh người Mỹ.)

1. He / learn / play / music / when / very young.

2. Scott / learn / play / works / composers / Bach, Beethoven, and Mozart / as well as / compose / music.

3. He / quickly / become / famous.

4. His tunes / be / wonderful mixture / classical European và African beats / which / be / known as Ragtime.

5. All in all / he / write / 50 piano rags /, / and be / called / King of Ragtime.

6. Scott Joplin / die / 1917.

Lời giải chi tiết:

1. He learned to lớn play music when he was very young.

2. Scott learned khổng lồ play the works of composers lượt thích Bach, Beethoven, và Mozart as well as to compose music.

3. He quickly became famous.

4. His tunes were a wonderful mixture of classical European and African beats, which were known as Ragtime.

Xem thêm: Doraemon Người Máy Đến Từ Tương Lai (Phần 1), Robot Biến Hình

5. All in all, he wrote 50 piano rags, & was called the “King of Ragtime".

6. Scott Joplin died in 1917.

Tạm dịch:

1. Ông sẽ học tập đùa nhạc khi còn hết sức trẻ.

2. Scott học đùa các tác phđộ ẩm của các công ty soạn nhạc nhỏng Bach, Beethoven, và Mozart cũng tương tự chế tạo nhạc.

3. Ông nhanh lẹ trsống cần lừng danh.

4. Giai điệu của ông là việc trộn lẫn tuyệt vời nhất giữa các nhịp điệu châu Âu và châu Phi truyền thống, được Gọi là Ragtime.

5. Tất cả trong toàn bộ, ông đã viết 50 bài mang đến đàn piano, cùng được Call là "Vua của Ragtime".

6. Scott Joplin mệnh chung năm 1917.


Task 2

Task 2 : Write about the life of Van Cao using the prompts below.

(Viết về cuộc đời của Văn Cao, sử dụng phần đông từ gợi ý dưới.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

Van Cao was born on November 15th 1923 in Nam Dinh, from a family of poor workers. He started to compose music when he was very young. He wrote the first tuy nhiên in 1939 and quickly became famous. His piece of music “Tien Quan Ca’ was chosen as the National anthem in 1944. Apart from songs, Van Cao also wrote poems và had some paintings. He died on July 10th, 1995. Van Cao is known as a very talented musician và highly appreciated by The Vietnamese people.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Viết Biên Bản Lớp 9, Soạn Bài Luyện Tập Viết Biên Bản

Tạm dịch:

Văn uống Cao được biết đến nlỗi một nhạc sĩ kỹ năng cùng được người toàn nước Review cao.