Bài Tập Chuyển Đổi Câu

  -  

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is CLOSEST in meaning lớn the sentence given in each of the following questions.

Bạn đang xem: Bài tập chuyển đổi câu


Câu 1: “Who does this schoolbag belong to?" said the boy.

A. The boy asked me who this school bag belongs to.

B. The boy asked me who that schoolbag belonged to.

C. The boy asked me who does that schoolbag belong to.

D. The boy asked who did that schoolbag belong to.


Giải chi tiết:

“Từ nhằm hỏi + trợ cồn từ + S (chủ ngữ) + V_nguyên thể?” said S1

= S1 asked + từ để hỏi + S + V_lùi thì

Tạm dịch: “Chiếc cặp này của ai?” cậu bé nhỏ nói.

A. Không nên ngữ pháp “this” => “that”

B. Cậu nhỏ xíu hỏi tôi chiếc cặp đó thuộc về ai.

C. Sai ngữ pháp “who does that schoolbag belong to” => “who that schoolbag belonged to”

D. Không nên ngữ pháp “who did that schoolbag belong to” => “who that schoolbag belonged to”

Chọn B.


Câu 2: They have collected the tests & checked the answers.

A. The tests have been collected by them & the answers have been checked.

B. The tests have been collected và the answers were checked.

C. The tests have been collected by them and the answers were checked.

Xem thêm: Công Nghệ Block Chain - Công Nghệ Blockchain Là Gì

D. The tests have been collected & the answers have been checked.


Giải đưa ra tiết:

S + have/ has P2 + O (S1)

= S1 + have/ has been + P2 + (by O).

Tạm dịch: Họ đã thu các bài bình chọn và kiểm tra các câu trả lời.

A. Không đúng ngữ pháp “by them” gửi xuống cuối câu hoặc có thể lược bỏ.

B. Không đúng ngữ pháp “were” => “have been”

C. Không nên ngữ pháp “were” => “have been”

D. Các bài kiểm soát đã được thu và các câu trả lời đã được kiểm tra.

Chọn D.


Câu 3: The rail workers vày not plan to điện thoại tư vấn off the strike.

A. The rail workers are going to điện thoại tư vấn off their strike.

B. The rail workers have no intention of calling off their strike.

C. The rail workers vì chưng not have no intention of calling off their strike.

D. The rail workers have no intention for calling off their strike.


Giải chi tiết:

plan + to V_nguyên thể: dự định sẽ làm gì

= be going to + V_nguyên thể: lên kế hoạch làm gì

= have intention of + V_ing: gồm ý định có tác dụng gì

Tạm dịch: các công nhân đường sắt không tồn tại dự định diệt cuộc đình công.

A. Các công nhân đường sắt sẽ bỏ đình công. => sai nghĩa

B. Các công nhân con đường sắt không có dự định bỏ đình công.

Xem thêm: Bài Tập Làm Văn Số 6 Lớp 7 Đề 1, Soạn Bài Viết Bài Tập Làm Văn Số 6

C. Không đúng ngữ pháp “no” => “any”

D. Không nên ngữ pháp “for” => “of”

Chọn B.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát