Vừa Gà Vừa Chó Bó Lại Cho Tròn 36 Con 100 Chân Chẵn

  -  
*

*

*

Vừa gà vừa chó bao gồm 36 con, bó lại đến tròn 100 chân chẵn . Hỏi có bao nhiêu con gà , từng nào con chó ?


Giả sử tất cả số bé chó với gà đều phải có 4 chân, vậy thì số chân từ bây giờ là: 36. 4= 144 chân.

Bạn đang xem: Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn

Số chân bị quá ra là: 144-100=44(cái chân)

Mà con gà thì có 2 chân đề xuất số gà bao gồm là: 44:2= 22(con)Suy ra số chó tất cả là: 36-22= 14(con). Đáp số: Chó: 14 con; Gà: 22 con.

gia sua mang lại co 2chan

tong so chan cua ga va cho la 36*2=72 chan

so chan con thua la 100-72=28 chan

so đến 28:2=14 con

so ga la 36-14=22 con


Gọi số nhỏ gà là x ( bé ) , số nhỏ chó là y ( nhỏ )

ĐK : 0 (left{eginmatrixx+y=36\2x+4y=100endmatrix ight.)

Giải hệ phương trình ta được x= 22; y=14

Vậy có 22 nhỏ gà với 14 bé chó


Vừa con gà vừa chó , bó lại đến tròn , 36 nhỏ 100 chân chẵn . Hỏi chó có bao nhiêu bé , gà tất cả bao nhiêu bé ?


Giải theo kiểu giả sử nhất thời :

Đặc điểm : Chó gồm 4 chân ; Gà tất cả 2 chân.

Nếu cả 36 con là chó thì số chân là :

36 * 4 = 144 (chân)

Số chân còn vượt so cùng với đề bài là :

144 - 100 = 44 (chân)

Số chân từng con chó có rộng mỗi con gà là :

4 - 2 = 2 (chân)

Số kê là :

44 : 2 = 22 (con)

Số chó là :

36 - 22 = 14 (con)

Đáp số : 22 nhỏ gà

14 con chó

Cách làm khác :

Nếu toàn bộ là con gà thì số chân là :

36 * 2 = 72 (chân)

Số chân không đủ so cùng với đề bài bác là :

100 - 72 = 28 (chân)

Số chân mỗi bé gà kém mỗi bé chó là :

4 - 2 = 2 (chân)

Số chó là :

28 : 2 = 14 (con)

Số con gà là :

36 - 14 = 22 (con)

Đáp số tương tự như trên.

Xem thêm: Những Búp Bê Bị Ma Ám Mới Nhất 2022, Những Con Búp Bê Bị Ma Ám Nổi Tiếng Nhất Thế Giới


Đúng 1
bình luận (1)

Nếu toàn bộ đều là chó thì tổng cộng chân là : 36 x 4 = 144 ( chân )

Số kê là : ( 144 - 100 ) : 2 = 22 ( con )

Số chó là : 36 - 22 = 14 ( nhỏ )

ĐS : con gà : 22 con

Chó : 14 con


Đúng 0
comment (0)

ủng hộ lê quang đãng quang phúc


Đúng 0
comment (0)

Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, 36 con, 100 chân chẵn . Hỏi bao gồm bao nhiêu nhỏ gà, bao nhiêu con chó ?


Xem cụ thể
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
1
0
Gửi hủy

14 chó và bao gồm 22 gà

học giỏi nhé!!!


Đúng 0

comment (0)
Khách vãng laiđã xóa

Vừa con gà vừa chó bó lại mang đến tròn, 36 bé 100 chân chẵn. Hỏi bao gồm bao nhiêu bé gà, từng nào con chó


Xem cụ thể
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
1
0
Gửi hủy

Giả sử 36 nhỏ đều là con kê thì tổng số chân là

36x2=72 chân

Số chân thiếu hụt so với thực tế là

100-72=28 chân

Sở dĩ bởi thế vì ta giả sử số chó đầy đủ là gà

Số chân 1 con chó rộng 1 con gà là

4-2=2 chân

Số chó là

28:2=14 con

Số con gà là

36-14=22 con


Đúng 0

comment (0)
Khách vãng laiđã xóa

Vừa con kê vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn . Hỏi tất cả bao nhiêu nhỏ chó và bao nhiêu con gà ?

 


Xem chi tiết
Lớp 1 Toán câu hỏi của OLM
1
0
Gửi diệt

14 chó 22 gà


Đúng 0

bình luận (0)

vừa gà, vừa chó bó lại cho tròn, 36 con, 100 chân chẵn.

hỏi gồm bao nhiêu gà, từng nào chó


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán thắc mắc của OLM
18
0
Gửi bỏ

22 bé gà với 14 bé chó


Đúng 0

bình luận (0)

giair hoàn thành :

22 bé gaf , 14 con chó


Đúng 0
comment (0)

giải ngừng :

22 nhỏ gà , 14 con chó


Đúng 0
comment (0)

vừa con kê vừa chó bó lại mang lại tròn 36 nhỏ 100 chân chẵn . Hỏi bao gồm bao nhiêu gà bao nhiêu chó

 


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán câu hỏi của OLM
3
0
Gửi bỏ

14 CHÓ

22 GÀ

TICK cho MIK NHA!


Đúng 0

bình luận (0)

để tôi làm chi tiết cho nhé 


Đúng 0

comment (0)

giả sử 36 bé đều là mang lại là có số chân là :

36*4=144(chân)

số chân dôi ra là:

144-100=44(chân)

vì nhỏ chó có 4 chân , gà 2 chân nên chó nhìu chân hơn ga số chân là :

4-2=2(chân)

có số bé gà là :

44:2=22(con)

có số bé chó là:

36-22=14(con)

đáp số : chó : 14 con

kê : 22 con


Đúng 0
bình luận (0)

vừa con gà vừa chó bó lại đến tròn chẵn 100 chân 36 con đủ.hỏi tất cả bao nhiêu con gà bao nhiê bé chó


Xem chi tiết
Lớp 6 Toán thắc mắc của OLM
0
0
Gửi diệt

Vừa kê vừa chó

Bó lại cho tròn

36 con

100 chân chẵn

Hỏi gồm bao nhiêu nhỏ gà, bao nhiêu con chó?


Xem cụ thể
Lớp 5 Toán thắc mắc của OLM
5
0
nhờ cất hộ Hủy

Nếu tất cả đều là chó thì tổng thể chân là : 36 * 4 = 144 ( chân )

Số con gà là : ( 144 - 100 ) : 2 = 22 ( con )

Số chó là : 36 - 22 = 14 ( con )

ĐS : gà : 22 con

Chó : 14 con


Đúng 0

comment (0)

Vì 1 bé gà tất cả 2 chân, một nhỏ chó có 4 chân.

Xem thêm: Biện Pháp Đẩy Nhanh Tốc Độ Chu Chuyển Của Tư Bản Được Đo Bằng

Giả sử 36 bé đều là con gà thì tổng số chân con gà là: 2 x36 =72 (chân)

Như vậy số chân thừa ra là: 100-72=28(chân)

Số chân mỗi bé chó hơn số chân mõi nhỏ gà là:4-2=2(chân)

Số con chó là:28:2=14( con)

Số nhỏ gà là:36-14=22(con)

Đáp số: 14 nhỏ chó ; 22con gà.


Đúng 0
bình luận (0)

14 bé chó 22 bé ga


Đúng 0
bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
vanphongphamsg.vn