VỆ SINH CÁ NHÂN TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Vệ sinh cá thể hàng ngày là một chuyển động không thể thiếu giúp cho cơ thể luôn thật sạch sẽ và khỏe mạnh. Cùng Tiếng Anh AZ đi tìm kiếm hiểu từ vựng về các vận động vệ sinh cá nhân– Personal Hygiene các bạn nhé!

Ghi chú:

Những phiên âm dưới đây: Ưu tiên phiên âm Anh-Anh trước.

Bạn đang xem: Vệ sinh cá nhân tiếng anh là gì

Một từ có thể nhiều rộng 1 phiên âm: Phiên âm Anh-Anh và phiên âm Anh-Mỹ, hoặc phiên âm thông thường và phiên âm dạng yếu đuối – weak-sound (trong một số trong những trường phù hợp khi nói, hiện tượng nuốt âm hoặc nhiều âm được nói nhẹ đi trở thành một âm nhẹ nhàng hơn nhưng gần với nó).

*


Contents


Các vận động vệ sinh cá nhân trong tiếng Anh 

 UKUS 
Personal Hygiene/ˈpɜː.sən.əl ˈhaɪ.dʒiːn//ˈpɜː.sən.əl ˈhaɪ.dʒiːn/Vệ sinh cá nhân
Washing face/ˈwɒʃ.ɪŋ feɪs/ /ˈwɑː.ʃɪŋ feɪs/Rửa mặt
Washing hands/ˈwɒʃ.ɪŋ hændz//ˈwɒʃ.ɪŋ hændz/Rửa tay
Washing hair/ˈwɒʃ.ɪŋ heər//ˈwɒʃ.ɪŋ her/Gội đầu
Rinsing hair/rɪns heər//rɪns her/Xả tóc
Brushing hair/brʌʃ ɪŋ heər//brʌʃ ɪŋ her/Chải đầu
Drying hair/draɪ ɪŋ heər//draɪ ɪŋ her/Sấy tóc
Take a shower/teɪk ə ʃaʊər//teɪk ə ˈʃaʊ.ɚ/Tắm bằng vòi sen
Take a bath/teɪk ə bɑːθ//teɪk ə bæθ/Tắm bằng bồn tắm
Use deodorant/juːz diˈəʊ.dər.ənt//juːz diˈoʊ.dɚ.ənt/Lăn khử mùi
Flossing teeth/ˈflɒs.ɪŋ tiːθ//flɑː.sɪŋ tiːθ/Xỉa răng
Brushing teeth/brʌʃɪŋ tiːθ//brʌʃɪŋ tiːθ/Đánh răng
Gargle/ˈɡɑː.ɡəl//ˈɡɑːr.ɡəl/Xúc miệng
Shave/ʃeɪv//ʃeɪv/Cạo râu
Cutting nails/ˈkʌt.ɪŋ neɪlz//ˈkʌt.ɪŋ neɪlz/Cắt móng tay
Washing clothes/ˈwɒʃ.ɪŋ kləʊðz//ˈwɑː.ʃɪŋ kloʊðz/Giặt quần áo
Drying clothes/draɪ.ɪŋ kləʊðz//draɪ.ɪŋ kloʊðz/Phơi quần áo

Tên giờ Anh những vật dụng dùng để lau chùi và vệ sinh cá nhân

 

UK

US

 
Shower cap/ʃaʊər kæp//ʃaʊə kæp/Mũ tắm
sponge /spʌndʒ//spʌndʒ/Miếng bọt biển để tắm
deodorant/diˈəʊ.dər.ənt//diˈoʊ.dɚ.ənt/Lăn khử mùi
Body lotion/ˈbɒd.i ˈləʊ.ʃən//ˈbɑː.di ˈloʊ.ʃən/Kem dưỡng thể
moisturizer/ˈmɔɪs.tʃər.aɪ.zər//ˈmɔɪs.tʃɚ.aɪ.zɚ/Kem dưỡng ẩm
Perfume/ˈpɜː.fjuːm//ˈpɜː.fjuːm/Nước hoa
Soap/səʊp//soʊp/Xà phòng
Sanitizer/ˈsæn.ɪ.taɪ.zər//ˈsæn.ə.taɪ.zɚ/Nước khử trùng
Shower cream/ʃaʊər kriːm//ʃaʊə kriːm/Sữa tắm
Shampoo/ʃæmˈpuː//ʃæmˈpuː/Dầu gội
Hair conditioner/heər kənˈdɪʃ.ən.ər/ /her kənˈdɪʃ.ən.ɚ/Dầu xả
Hair gel/heər dʒel//her dʒel/Gel thoa tóc
Hair spray/heər spreɪ//her spreɪ/Xịt tóc
Comb/kəʊm//koʊm/Lược
Curling iron/ˈkɜː.lɪŋ aɪən//ˈkɜː.lɪŋ aɪrn/Cây cuốn tóc
Hair dryer/heər ˈdraɪ.ər//her ˈdraɪ.ɚ/Máy sấy tóc
Hair clip/heər klɪp//her klɪp/Kẹp tóc
Bobby pins/ˈbɒb.i pɪnz/ /ˈbɑː.bi pɪnz/Ghim tóc
Toothbrush/ˈtuːθ.brʌʃ/ /ˈtuːθ.brʌʃ/Bàn chải tấn công răng
Toothpaste/ˈtuːθ.peɪst//ˈtuːθ.peɪst/Kem tấn công răng
Dental floss/ˈden.təl flɒs//ˈden.təl flɑːs/Chỉ nha khoa
Mouthwash/ˈmaʊθ.wɒʃ//ˈmaʊθ.wɒʃ/Nước súc miệng
Electric shaver/iˈlek.trɪk ˈʃeɪ.vər//iˈlek.trɪk ˈʃeɪ.vɚ/Dao cạo điện
Razor/ˈreɪ.zər//ˈreɪ.zə/Dao cạo râu
Razor bladeˈreɪ.zər bleɪd//ˈreɪ.zə bleɪd/Lưỡi dao cạo
Shaving cream/ˈʃeɪ.vɪŋ kriːm//ˈʃeɪ.vɪŋ kriːm/Kem cạo râu
Nail clippers/neɪl ˈklɪp.əz//neɪl ˈklɪp.əz/Đồ giảm móng tay
Emery board/ˈem.ər.i bɔːd//ˈem.ɚ.i bɔːrd/Đồ dũa móng tay
Nail polish remover/neɪl ˈpɒl.ɪʃ rɪˈmuː.vər//neɪl ˈpɑː.lɪʃ rɪˈmuː.və/Thuốc tẩy đánh móng tay

How khổng lồ wash your hand properly? bí quyết rửa tay đúng cách

Washing your hands is one of the most effective ways lớn reduce the spread of disease. You should especially wash your hands before & after you eat, after going khổng lồ the bathroom and when you come into liên hệ with someone who is sick. In order to lớn achieve effective results, make sure you wash your hands properly.

Xem thêm: Cho Phương Trình X^2-2Mx+2M-1=0, Cho Phương Trình: X^2

Wet your hands with clean water và apply soap. Lather your hands by rubbing them thoroughly with soap. Scrub your hands for at least 20 seconds. Rinse your hands well. Dry your hands with a towel or air dry.

 Dịch

Rửa tay là một cách hiệu quả giảm thiểu sự viral bệnh tật. Đặc biệt, chúng ta nên rửa tay trước và sau khi ăn, sau khoản thời gian đi lau chùi và lúc tiếp xúc cùng với người hiện nay đang bị bệnh. Để đạt kết quả hiệu quả, hãy bảo vệ rằng chúng ta rửa tay đúng cách.

Xem thêm: Bài Văn Nghị Luận Về Tình Mẫu Tử Trong Xã Hội Ngày Nay (Lớp 9) Hay Nhất

có tác dụng ướt tay bằng nước sạch cùng thoa xà phòng. Tạo bọt bong bóng tay bằng cách xoa kỹ cùng với xà phòng. Chà tay trong tối thiểu 20 giây. Cọ tay sạch. Lau thô tay bởi khăn hoặc lắp thêm sấy khô.

Bài tập

Chọn những từ phù hợp hợp sau đây để điền khớp ứng vào những số thể hiện nay các vận động vệ sinh cá nhân có trong ảnh 

Comb my hairBrush my teethWash my hairGargle
Take a showerShave my faceLook in the mirrorPut on deodorant
Put on makeupFloss my teethTake a bathClean my ears
Dry my hairBrush my hairCut my nailsTake off my clothes

 

*


Đáp án: 1- Comb my hair; 2-Look in the mirror; 3- Wash my hair; 4- Clean my ears; 5- Put on deodorant; 6- Put on makeup; 7- Shave my face; 8- Floss my teeth; 9- Take a bath; 10- Brush my teeth; 11- Take a shower; 12- Gargle; 13- Dry my hair; 14- Brush my hair; 15- Cut my nails; 16- Take off my clothes

Đừng quên, nhằm nhớ lâu và nhớ chính xác cách vạc âm của từ bỏ vựng, ngoài ghi chép các bạn hãy luyện đọc phương pháp phát âm của từ kia hàng ngày, hàng giờ nhé. Học thêm nhiều từ new theo chủ thể tại đây. Chúc chúng ta học vui!