VAI TRÒ CỦA OXI ĐỐI VỚI HÔ HẤP CỦA CÂY

  -  
Vai trò của ôxi so với hô hấp của cây là 1. Phân giải hoàn toàn nguyên liệu hô hấp. 2. Giải hòa CO2 cùng H2O. 3. Tích điểm nhiều năng lượng so cùng với lên men.


Bạn đang xem: Vai trò của oxi đối với hô hấp của cây


Xem thêm: Bài Tập Toán Lớp 6 Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính, Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

4. Tạo thành rượu êtylic cùng axit lactic. các phương án đúng
Một phân tử glucôzơ bị ôxy hoá trọn vẹn trong mặt đường phân và quy trình crep, tuy vậy 2 quá trình này chỉ tạo nên một vài ATP. Một trong những phần năng lượng sót lại mà tế bào thu thừa nhận từ phân tử glucôzơ đi đâu?


Xem thêm: Thuyết Minh Về Nguyễn Trãi : Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Nguyễn Trãi

Cho thử nghiệm sau: lấy 100g phân tử nảy mầm và tạo thành 2 phần bởi nhau. Đổ nước sôi vào 1 trong những 2 phần đó nhằm hạt chết. Mang đến hai đội hạt vào từng bình và nút kín đáo bình trong thời gian 1,5 – 2h. Lúc mở nắp ra thì mang đến ngay nến (như hình) vào bình, bình bao gồm hạt bị tiêu diệt (bình b) nến vẫn cháy, bình còn lại (bình a) nến tắt ngay.
*
Giải mê thích nào sau đó là đúng?