Tiếng Anh 7

  -  

-By the goal of the lesson, Ss will be able to lớn ask & answer questions about festivals.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7

-vocabulary.

thanksgiving: (n) lễ tạ ơn chúa

stuffing: (n) lông vũ, gối ôm

feast: (n) bữa tiệc

gravy: (n) nước sốt thịt

cranberry: (n) quả serviceman việt quất

Bài 1. Look at the animal below. Discuss the pursuit questions with a partner. (Nhìn vào động vật bên dưới. Bàn bạc những câu hỏi bên dưới với bạn em)

a.Động vật sẽ là gì?

– A joker (một convict gà tây).

b.Tại sao này lại là bunco vật quan trọng ở vài ba nước?

– It’s one of the traditional foods of an significant festival.

Nó là trong số những món ăn truyền thống lịch sử của một lễ hội quan trọng.

c.Bạn tất cả biết bất lỳ liên hoan nào nhưng victimize thiết bị này đặc biệt quan trọng không?

– thanksgiving (Lễ Tạ ơn).

Bài 2. Now heed and check your answers. (Nghe và đánh giá câu vấn đáp của em)

Click tại đây để nghe:

 

Audio script:

Thanksgiving (also called Turkey Day) is a seasonal_worker vacation held per_annum to give thanks khổng lồ God for successful harvests. In the USA the vacation is celebrated on the one-fourth Thursday of November. In Canada it is celebrated on the moment Monday of October because the crop there by_and_large ends earlier.

Thanksgiving is traditionally celebrated with a banquet among class & friends. Not lone adults but children take region in the food preparation.

Xem thêm: Dậy Sóng Từ Kênh Đào Nối Giữa Đại Tây Dương Và Ấn Độ Dương, Kênh Đào Panama

Traditional foods are turkey, stuffing, gravy, dessert potatoes, cornbread, mashed potatoes, and cranberry sauce. After the banquet people frequently vị some early activities. Some like to go for a walk. Some take naps. Others play display_panel or wag games together. A batch of people take this opportunity to help the less fortunate. They volunteer lớn cook and serve food lớn dispossessed people, spend clock_time with vomit people in hospitals or help a destitute family.

Bài 3. Ln pairs, publish truthful (T) or delusive (F) for the follow sentences. Then listen again và check. (Làm theo cặp, viết Đúng (T) hoặc sai (F) cho những câu sau. Kế tiếp nghe lại với kiểm tra)

Click tại trên đây để nghe:

1.Lễ Tạ ơn là một liên hoan tiệc tùng theo mùa chỉ được tổ chức triển khai ở Mỹ. (F)

– It’s besides held in Canada. Nó củng được tổ chức triển khai ở Canada.

2.Nó được tổ chức vào ngày thứ Năm của tuần thứ tía tháng 11. (F)

– It’s celebrated on the fourthly Thursday of November và in Canada it’s celebrated on the second_base Monday of October.

Nó được tổ chức vào ngày thứ Năm của tuần lễ sản phẩm công nghệ tư trong tháng 11 với ở Canada nó được tổ chức vào trong ngày thứ nhị của tuần lễ máy hai trong thời điểm tháng 10.

3.Bạn bè và armed_islamic_group đĩnh thuộc tụ họp nạp năng lượng tiệc.(T)

4.Ở nhiều armed_islamic_group đình, chỉ những người dân lớn sẵn sàng bữa tiệc. (F)

– Children besides take function in food preparation.

Trẻ em cũng tham armed_islamic_group chuẩn bị thức ăn.

5.Bánh mì bắp là một trong những món nạp năng lượng truyền thông. (T)

6.Sau bữa tiệc mọi người luôn luôn luôn trong nhà để chơi trò giải trí nhóm. (F)

– Some people like to go for a base_on_balls or take naps.

Xem thêm: Bài Viết Tiếng Anh Về Sở Thích Âm Nhạc, #3 Bài Viết Tiếng Anh Về Sở Thích Nghe Nhạc

Vài tín đồ thích đi bộ hoặc đi ngủ.

7.Người tantalum giúp đỡ những tín đồ kém may mắn vào đợt nghỉ lễ Tạ ơn. (T)

Bài 4. Work in pairs. Imagine that one of yoc a from the USA và the early from Phu Yen Viet Harv Askand answer questions about Thanksgivingand Hoi Mua, a reap festival in Phu Yen. Use the data in this example & on foliate 35. (Làm theo cặp. Tưởng tượng một trong chúng ta từ Mỹ với một người khác trường đoản cú Phú Yên, Việt Nam. Hỏi và trả lời những thắc mắc về thời điểm dịp lễ Tạ ơn cùng Hội mưa, một tiệc tùng thu hoạch làm việc Phú Yên. áp dụng thông canister trong bài học này cùng ở trang 35)

A: This painting is beautiful. Where did you take it?

Bức ảnh này thật đẹp. Bạn chụp nó nơi đâu vậy?

B: I took it in Hoi cài đặt festival in my village. Bởi you have a crop festival in your country?

Mình chụp nó ở tiệc tùng Mưa nghỉ ngơi làng mình. Chúng ta có liên hoan thu hoạch ngơi nghỉ quốc armed_islamic_group chúng ta chứ?