UNIT 8 LỚP 11 LISTENING

  -  

Phần listening hướng dẫn biện pháp làm bài nghe với chủ thể Celebrations . Bài viết cung cấp những từ vựng, cấu trúc cần xem xét cũng như lưu ý giải bài xích tập phần listening vào sách giáo khoa.


Task 1. You will hear two people talking about how the New Year is celebrated in Japan. Listen and tick (√) the things you hear
*

Before you listen(Trước khi chúng ta nghe)

Work in pairs.

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 11 listening

Guess which of the following activities the Japanese often bởi on their New Year"s Days.(Làm việc theo cặp. Đoán xem fan Nhật thường làm chuyển động nào sau đây trong đông đảo ngày đầu năm của họ.)

exchanging gifts và cards: tặng quà với thiệp chúc mừmggiving/ receiving lucky money: tặng/nhận tiền mừng tuổidecorating the house with peace flowers: trang trí khu nhà ở với hoa anh đàogoing khổng lồ the pagoda: đi lễ chùawearing kimonos or special dress: khoác kimono, hoặc phục trang đặc biệtvisiting friends: thăm hỏi động viên bạn bè

What other things vày you think the Japanese also vì at the New Year ?

(Bạn nghĩ bạn Nhật còn hỗ trợ việc gì khác nữa trong đợt năm mới?)

Listen & repeat.

similarities: sự tương tự nhau, tương tự

housewives: những bà nội trợ

longevity: tuổi thọ

constancy: sự bền lòng, kiên trì

kimono: áo kimônô

shrine: miếu thờ

pine trees: cây thông

represent: đại diện

While you listen(Trong khi chúng ta nghe)

Script :

Lan: You have lived in japan for more than two years, could you tell me something about Japanese New Year, Mai? When is the New Year observed?Mai: It"s on 1stJanuary, và it lasts three days through 3rdJanuary.Lan: vị people bởi the same things as we vày in Vietnam?Mai: Well, there are some similarities and also some differences.Lan: Please, tell me about them.Mai: The preparations begin a few days before the New Year when housewives start cooking special food for New Year"s Day.Lan: bởi vì they clean và decorate their houses?Mai: Sure, they do. On the New Year"s Eve every household does a big cleaning up. The idea is lớn get rid of the dirt of the past year và welcome the new one.Lan: vị they decorate the house with trees & flowers?Mai: Yes. They usually decorate their houses with some small pine trees on both sides of the door, which represent longevity and constancy. People also exchange cards and gifts.Lan: I see. & what vì chưng they usually vày on the New Year"s Eve?Mai: Family members sit around và start watching the national singing contest on television. But the last notes must be sung before midnight. Then television or radio will broadcast 108 bells. As soon as the 108lhbell is rung, people all say "Happy New Year".Lan: What vày they usually vị next?Mai: Some families put on special kimonos or dress khổng lồ go to visit their shrine. Then they come trang chủ and eat their special New Year Day"s food & drink a lot of rice wine. New Years Day is mostly celebrated with family only.

Xem thêm: Chuyên Bán Tấm Nhựa Pvc Foam Tphcm, Tấm Nhựa Pvc Foam

Task 1.You will hear two people talking about how the New Year is celebrated in Japan. Listen and tick (√)the things you hear.

Xem thêm: Thơ Mới Khác Với Thơ Trung Đại Như Thế Nào, Thơ Mới Và Thơ Trung Đại Khác Nhau Ở Điểm Nào

(Bạn sẽ nghe hai bạn nói về kiểu cách Năm mới được tổ chức ở Nhật. Nghe và đánh dấu (√) vào hầu hết gì chúng ta nghe được.)

1.They put on special clothes. (Họ mang y phục sệt biệt.)
2. Everyone cleans the houses. (Mọi tín đồ lau dọn đơn vị cửa.)
3. Bells ring 108 times. (Chuông đổ 108 lần.)
4. Housewives prepare spcial foods. (Các bà nội trợ sẵn sàng thức nạp năng lượng đặc biệt.)
5. They decorate their houses with kumquat trees. (Họ trang trí tác phẩm với cây quất.)

6. They go lớn a shrine. (Họ đi chùa)

7. They give each other “lucky money”. (Họ tặng kèm tiền lì xì đến nhau.)
8. They drink rice wine. (Họ uống rượu nếp.)
9. They play cards. (Họ đùa bài.)

10. They watch television. (Họ xem ti vi.)

11. They eat a special meal. (Họ nạp năng lượng một bữa tiệc đặc biệt.)

Task 2.Listen again và answer the following questions.(Nghe lại và trả lời các thắc mắc sau.)

1.Why do the Japanese vày a big clean up before the New Year come? (Tại sao tín đồ Nhật tổng lau chùi nhà cửa trước khi năm bắt đầu đến?)=> Because they want to lớn get rid of the dirt of the old year và welcome the new one. (Bởi vì người ta muốn giũ sạch bụi bẩn của năm cũ và đón chào năm mới.)2.Where bởi vì the Japanese hear the bells from? (Người Nhật nghe tiếng chuông từ bỏ đâu?)=> They hear the bells from television or the radio. (Họ nghe tiếng chuông từ ti vi hoặc đài.)3.What vày the Japanese often wear when they no to lớn visit their shrines? (Người Nhật thường xuyên mặc y phục gì lúc đi chùa?)=> They wear kimonos or special dress. (Họ mang ki-mô-nô hoặc xiêm y đặc biệt.)4.Do the Japanese often celebrate the New Year with their friends? (Người Nhật bao gồm thường tổ chức lễ năm mới với bằng hữu không?)=> No, they don"t. New Year"s Day is mostly celebrated with family only. (Không. Năm mới đa số được chỉ tổ chức triển khai với gia đình.)

After you listen(Sau khi bạn nghe)

Work in pairs.Compare the following aspects of the Vietnamese New Year with those of the japan one.(Làm bài toán theo cặp. So sánh những khía cạnh sau của Tết nước ta với của Nhật.)

preparations: việc chuẩn chỉnh bịfoods and clothes : thức ăn và y phụcactivities on New Year’s Eve : các vận động vào ngày Tếtpeople to celebrate with: tổ chức triển khai Tết với ai
ActivitiesJapanVietnam
Preparationsbegin a few days before the New YearBegin many days before the New Year
Foods and clothesCook special foods, special kimonos, or dresstraditional foods, dress, ao dai, suits, no kimonos
Activies on New Year"s Eveclean up, pine trees, watch traditional singing contest on TVclean up, peach/apricot flowers, watch TV
People khổng lồ celebrate withamong family onlyevery family/relatives