Unit 6 Write Trang 52 Sgk Tiếng Anh Lớp 9

  -  

Phần này sẽ giúp bạn học viết một bức tlỗi phàn nàn, vận dụng tự vựng cùng ngữ pháp của Unit 6. The Environment (môi trường). Bài viết sau là gợi ý mang tính xem thêm, bạn làm việc hoàn toàn có thể từ viết theo ý của bản thân.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

WRITE – UNIT 6: THE ENVIRONMENT

A complaint letter has five sections (Một lá thư than phiền bao gồm 5 phần)

Situation (Tình huống) states the reason for writing (chỉ dẫn lý do viết)

Complication (Vấn đề) mentions the problem (đề cùa đến vấn đề)

Resolution (Giải pháp) makes a suggestion (đưa ra đề nghị)

kích hoạt (Hành động) talks about future action (nói về hành vi tương lai)

Politeness (Sự định kỳ thiệp) ends the letter politely (chấm dứt lá tlỗi một giải pháp lịch sự)

a) Mr. Shat wrote a complaint letter to lớn the director of L&Phường Company in Ho Chi Minc City. The Jive sections of the letter are not in the right order. Label each section with the appropriate letter: S. C. R. A. or P. (Ông Nhật đang viết một lá thư than phiền cho tới giám đốc của chúng ta L&D sinh sống thành phố Sài Gòn. Năm phần của lá thư không đúng theo đơn côi từ của nó. Gán nhãn những vần âm S, C, R, A, hoặc Phường thích hợp vào đầu của mỗi phần.)

Giải:

26 Tran Phu Street Ha Noi

October 9. 2003

The Director

431 Le Loi Boulevard

HCMC

Dear Sir/ Madam,

(S) I am writing lớn you about the short stop of your trucks around my house on their way khổng lồ the north.

Bạn đang xem: Unit 6 Write Trang 52 Sgk Tiếng Anh Lớp 9

(C) When the trucks of your company have sầu a short break on the streets around my house, the drivers left lots of garbage on the ground after their refreshment. When the trucks leave the place, the ground is covered with trash và a few minutes later there is smell & flies.

(R) I would suggest that your company should tell your drivers to clear up all the trash on the ground before leaving.

(A) I look forward to lớn hearing from you & seeing good response from your company.

(P) Yours faithfully,

Tran Vu Nhat

Dịch:

26 Trần Phụ Hà NộiNgày 9 tháng 10 năm 2003

Giám đốc431 con đường Lê LợiTP.HCMThưa ông / bà,

(S) Tôi viết thỏng mang lại ông/bà về câu hỏi ngừng xe pháo cài đặt xung quanh nhà tôi trên phố lên phía bắc.

Xem thêm: Bài Tập Làm Văn Số 5 Lớp 9 Đề 3, Soạn Bài Viết Bài Tập Làm Văn Số 5

(C) khi xe cộ tải của người tiêu dùng các bạn sống một đoạn nthêm trê tuyến phố phố xung xung quanh nhà tôi, những người dân tài xế vẫn còn lại không hề ít rác rưởi trên mặt khu đất sau khi bọn chúng đã được dọn dẹp. khi xe cộ download rời khỏi chỗ này, phương diện khu đất được bao phủ vị rác rưởi và vài ba phút tiếp nối giữ mùi nặng và loài ruồi.

(R) Tôi đang cho rằng công ty của ông/bà bắt buộc nói cùng với tài xế làm cho sạch sẽ toàn bộ rác xung quanh khu đất trước lúc rời khỏi. (A) Tôi mong muốn được nghe tin trường đoản cú ông/bà với cảm nhận ý kiến giỏi tự chủ thể.

(P) Trân trọng,

Trần Vũ Nhật

b) These days, many people begin khổng lồ catch fish in the lake behind your house. What makes you worried most is they use electriđô thị lớn catch fish. A lot of small fish died & floated on the water surface. Other animals such as frogs, toads, & even birds also died from electric shoông chồng waves. You think that local authorities should prohibit và fine heavily anyone catching fish in this way.

(Những thời buổi này, không ít người bước đầu đánh bắt cá trong hồ đằng sau nhà bạn. Điều làm các bạn băn khoăn lo lắng tốt nhất là bọn họ sử dụng điện để đánh cá. Rất những cá bé đang chết và nổi lên mặt nước. Các động vật hoang dã khác như là ếch, cóc, với trong cả chim cũng chết vì bị năng lượng điện giật. Quý Khách nghĩ rằng chính quyền địa phương thơm yêu cầu cấm và pphân tử nặng nề bất kỳ ai sử dụng cách đây nhằm bắt cá.)

Now, write a letter lớn the head of the local authorities khổng lồ complain about the way of catching fish in the lake behind your house. Following SCRAP format. Begin with: (Bây giờ, các bạn hãy viết một lá thỏng gửi cho những người cầm đầu tổ chức chính quyền địa pmùi hương nhằm thở than về cách đánh bắt cá cá trong hồ nước sau nhà bạn. Bạn hãy theo mẫu mã S C R A Phường. Bắt đầu với:)

Giải:

Dear Mr. President,I am writing to you about the problem of fish catching in the lake behind my house.These days, there have sầu been a lot of people coming here lớn catch the fish. The problem is that they use electrithành phố lớn catch fish. This way, I think, is very dangerous. Right now, if you come here, you can realize a lot of fish, small or big, are floating on the surface of the lake. Not only fish but even some other animals such as frogs, toads, and small birds are killed by electric shochồng waves as well.I would suggest that you should prohibit people from catching fish here. If not, I am afraid all of the fish in the lake are not going to lớn exist in the near future.I look forward lớn seeing your resolution to lớn this important matter.

Xem thêm: Đọc Hiểu Để Chạm Vào Hạnh Phúc, Phần Đọc Hiểu (3,0 Điểm) Đọc Đoạn

Yours sincerely,

Anh

Dịch:

Gửi Ngài quản trị,

Tôi viết tlỗi mang lại ngài về vấn đề cá đánh bắt cá vào hồ vùng phía đằng sau nhà tôi.Những thời nay, đã có khá nhiều người mang đến phía trên nhằm bắt cá. Vấn đề là họ áp dụng năng lượng điện nhằm bắt cá. Cách này, tôi nghĩ là hết sức nguy nan. Ngay bây chừ, nếu như ông mang đến phía trên, ông có thể phân biệt không hề ít con cá nhỏ hoặc mập, sẽ nổi cùng bề mặt hồ nước. Không chỉ cá Nhiều hơn cả một trong những động vật khác ví như ếch, bé cóc và chyên ổn nhỏ cũng trở thành chầu trời vì chưng sóng năng lượng điện đơ.Tôi xin đề xuất chúng ta nên cnóng phần nhiều người bắt cá ở đây. Nếu ko, tôi sợ tất cả đông đảo nhỏ cá trong hồ sẽ không còn tồn tại sau đây gần.Tôi mong ước được nhận thấy phương án của ông cho sự việc đặc trưng này.