READING UNIT 6: COMPETITION NHỮNG CUỘC THI ĐẤU

  -  

Bài viết phía dẫn bí quyết học và phương pháp giải bài xích tập của phần reading về chủ thể những cuộc thi đấu, một công ty điểm rất đáng quan trọng điểm trong công tác tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ cùng tham khảo gợi nhắc giải bài xích tập bên dưới đây.


*

I. Tự vựng

competition (n)<,kɔmpi"ti∫n>cuộc thi đấujudge (n)<"dʒʌdʒ>giám khảonative speaker (n) người phiên bản xứobserve (v)<ə"bzə:v>quan sát

II. Cấu trúc cần lưu ý:

congratulate … (on)(v)chúc mừngwarn … (against) (v) cảnh báo

III. Phía dẫn bí quyết giải bài xích tập

1. Before you read

Look at the photos. Match each of them with the words in the box below.(Nhìn những bức ảnh. Ghép từng hình với những từ trong khung bên dưới đây.)

a.Quiz "Road lớn mount Olympia"b.London marathonc.Sao Mai Television Singing Contestd.Olympic Games

Work with a partner.Answer the following questions.(Làm câu hỏi theo cặp. Trả lời những câu hỏi sau.)

1.Do you like taking part in competitions lượt thích these? Why/ Why not? (Bạn bao gồm thích tham gia những cuộc thi như thế này không? tại sao có/không?)

=> No, I don"t. Because I don"t have the capacity for them.

Bạn đang xem: Reading unit 6: competition những cuộc thi đấu

=> Yes, I"d lượt thích to participate in the quiz: "Road lớn Mount Olympia", because it"s an interesting game, which help me widen my general knowledge.

2.Do you hope to win a competition? If so, which competition bởi vì you lượt thích to win? (Bạn tất cả hi vọng thắng lợi ở một hội thi không? giả dụ có, bạn có nhu cầu chiến chiến thắng ở hội thi nào?)

=> Yes. I"d lượt thích to win an English-speaking Contest.

3.Is winning the most important thing in a competition? Why/ Why not? (Có phải thành công là điều đặc biệt quan trọng nhất vào một cuộc thi? lý do đúng/không?)

=> No, I don"t think so. Winning or losing is not the most important thing in a contest or competition. The main point is our participation and the enjoyment we have from it.

2. While you read

Read the passage & then vì chưng the tasks that follow.(Đọc đoạn văn sau đó làm các bài tập theo sau.)

Dưới đấy là nội dung bài đọc:

Last Saturday the representatives of three classes of my school took part in the annual final English Competitionorganixed by our English teachers. Its aim was to stimulate the spirit of learning English among students. The competition was sponsored by the Student’s parents Society. Mrs. Lien, our English teacher, explained the competition’s rules to the students.

“…To participate in the contest, you have lớn work in groups of three. Each group mut complete five activities in all. On completion of each activity, you will have lớn answer the question on the worksheets within two minutes. The judges will observe and score your performance. The maximum score for each activity is 15 points. At the end of the competition, the judges will announce the total score of each group. The group that gets the highest score will be the winner. The winner wil be awarded a set of CDs for studying English ad an Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Now, let’s start our competion.”

Hung, Thu & Nga were the members of Group A. Yhey quicklu read the questions and tried to find out the answers. At first, things went smoothly. They almost completed the five activities. But in Activities 5, Hung had difficulty in reciting the poem. He could not remember the last sentence. Time was up, anhd the judges announced the result. The winner was group B, which got 70 points. Hung’s group got 65; và Group C got 60. Thu felt a bit disapointed. Hung aologised for not being able khổng lồ complete the poem. But Nga made it better by saying “For me the most important thing was our participation in the competition and enjoyment we had from it”.

Task 1.Match the words or phrases on the left with their definitions on the right. (Ghép trường đoản cú hoặc nhiều từ ở phía trái với định nghĩa của bọn chúng ở mặt phải.)

Gợi ý:

1. D

2. F

3. E

4. C

5. B

6. A

Task 2. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1.Who took part in the annual final English Competition last Saturday? (Ai đã tham gia vào hội thi chung kết giờ đồng hồ Anh sản phẩm công nghệ Bảy tuần qua?)

=> The representatives of three classes of the (writer"s) school took part in the annual final English Competition last Saturday.

Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội Về Internet Trong Cuộc Sống Hôm Nay, Nghị Luận Xã Hội Về Tác Động Của Internet

2.What was the aim of the competition? (Mục đích của hội thi là gì?)

=> Its aim was lớn stimulate the spirit of learning English among students.

3.Who sponsored the competition? (Ai tài trợ cho cuộc thi?)

=> The Students" parents Society sponsored the competition.

4.What did each group of students have to vày during the contest? (Mỗi nhóm học viên phải làm những gì trong trong cả cuộc thi?)

=> They had to lớn complete five activities in all. On completion of each activity, they had to answer the questions in the worksheets within two minutes.

5.What did the judges have to vì chưng to choose the winner of the competition? (Ban giám khảo đã phải làm cái gi để chọn ra đội thắng?)

=> They had to observe and score the students performance. The maximum score for each activity was 15. At the over of competition they would announce the total score of each group. The group that got the highest score would be winner.

6.What would be awarded to lớn the winner? (Cái gì đã được tặng ngay thưởng mang đến đội thắng?)

=> The winner would be awarded a mix of CDs for studying English and an Oxford Advanced Learner"s Dictionary.

Xem thêm: Tổng Hợp Sách Truyện Ehon Nhật Bản Được Yêu Thích Năm 2019, 10 Bộ Sách Ehon Nhật Bản Được Yêu Thích Năm 2019

Task 3.Read paragraph 3 again và complete the sentences. (Đọc lại đoạn 3 và xong câu.)

Gợi ý:

1.In Activity 5, Hung was unable torecite complete the poem (he could dot remember the last sentence).2.Having achieved the highest score, Group Bbecame the winner of the competition.3.Group C lost the trò chơi because they just got60 points.4.Nga encouraged her group by saying"For me the most important thing was our participation in the competition & the enjoyment we had from it".

3. After you read

This is the poem Hung recited at the final English competition. Read và translate it into Vietnamese.(Đây là bài bác thơ Hùng đã đọc trong cuộc thi Tiếng Anh. Hãy đọc và dịch thanh lịch tiếng Việt.)