Unit 4 lớp 8: write

  -  

Hoàn thành câu chuyện "Tại sao hổ bao gồm vằn" bởi những cồn từ đã mang lại sẵn, tiếp đến viết lại mẩu truyện vào vai người nông dân kể lại. Phần này sẽ giúp bạn học áp dụng thì thừa khứ 1-1 và khẩu ca gián tiếp. Bài viết sau là nhắc nhở giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

WRITE – UNIT 4: OUR PAST

1. Complete the story. Use the verbs in the box. (Hãy ngừng câu chuyện sau, dùng động từ mang lại trong khung.)

Giải:

How the tiger got his stripes

One day, as a farmer was in his field & his buffalo (0) wasgrazing nearby, a tiger (1) appeared.The tiger wanted lớn know why the strong buffalo was the servant và the small man (2)was the master. The farmer (3) said he had something called wisdom, but he (4) left it at home that day. He (5) went khổng lồ get the wisdom, but before that he (6) tied the tiger khổng lồ a tree with a rope because he didn’t want it khổng lồ eat the buffalo. When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom. He (7)lit the straw & the fire (8) burned the tiger. The tiger (9) escaped , but it still has đen stripes from the bums today.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 8: write

Dịch

Vì sao hồ bao gồm vằn

Một ngày nọ, khi một người nông dân vẫn ở trên đồng và nhỏ trâu cùa ông gặm cỏ sát gần đó thì một con hố xuất hiện. Bé hổ mong muốn biết vì sao con trâu khổng lồ khoẻ thế và lại làm đầy tớ, trong những khi người bọn ông bé nhỏ tuổi kia lại làm ông chủ. Ngườì nông dân nói ông bao gồm trí khôn cơ mà hôm kia ông sẽ để quên nỏ ờ nhà.

Xem thêm: " Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 239

Ông đi đem trí khôn về, nhưng trước lúc đi ông lấy dây thừng trói nhỏ hổ vào một gốc cây bởi ông không muốn con hổ ăn uống con trâu của ông. Lúc quay trớ lại, người nông dân với theo một ít rơm. Ông nói chính là trí khôn cùa mình. Ông châm lửa làm cháy bé hổ. Con hổ trốn thoát, nhưng nỏ vẫn mang đầy đủ vằn black do đều vết cháy ẩy cho tới bây giờ.

Xem thêm: Dây Thun Bản To - Dây Chun Bản Lớn

2. Now imagine you are the man. Use the Words to lớn write the story. Start like this: (Bây giờ đồng hồ hãy tưởng tượng bạn là ngưòi bầy ông ấy. Hãy dùng rất nhiều từ nhắc nhở sau nhằm viết thành câu chuvện, ban đầu như sau)

One day as I was in the field & ........One day/ I/ fieldbuffalo/ graze/ tiger/ comeIt/ ask/ why/ strong buffalo/ my servant/ & I/ its masterI/ tell/ tiger/ I/ have/ wisdomtiger/ want/ see/ itI/ tell/ it/ I/ leave/ wisdom/ homethen I/ tie/ tiger/ tree/ rope/ I/ didn"t/ want/ eat/ buffaloI/ go/ get/ straw/ and/ burn/ tigertiger/ escape/ still have/ black stripes

Giải:

One day as I was in the field và my buffalo was grazing nearby, a tiger came. It asked why the strong buffalo was my servant & why I was its master. I told the tiger that I had something called wisdom. The tiger wanted to see it, but I told it I left my wisdom at home that day. Then I tied the tiger to a tree with a rope because I didn"t want it khổng lồ eat my buffalo. I went to get some straw which I said was my wisdom and burned the tiger. The tiger escaped, but it still has đen stripes from the bums today.