Unit 4 lớp 10 language focus

  -  

Phần trọng tâm kiến thức và kỹ năng của unit này nói về về kiểu cách phát âm /ɒ/ với /Ɔ:/trong giờ đồng hồ Anh, cũng như ôn tập về tính từ đi cùng với the, cấu trúc used to cùng liên từ which. Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng và kết cấu cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài bác tập trong sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Unit 4 lớp 10 language focus

*

I. Trường đoản cú vựng:

raise (v) : nâng, giơopen up ( v) <"oupən, ʌp>: mở rademonstration (n) <,deməns"trei∫n>: sự biểu hiện

II. Kết cấu cần giữ ý

Âm / ɒ /trong tiếng Anh là một trong những nguyên âm ngắn trong giờ Anh, là phân phát âm của chữ cái “o”Âm /Ɔ:/trong giờ đồng hồ Anh là một trong nguyên âm dài trong giờ đồng hồ Anh, là phát âm của chữ cái “o”

III. Lí giải giải bài bác tập:

1. Pronunciation:

Listen and repeat:

/ ɒ /

Top: đỉnhBoss: sếpDoctor: bác sỹWrong: saiJob: công việcBox: hộp

/Ɔ:/

Call: hotline điệnSport: thể thaoFour: bốnWalking: đi bộMore: hơnTalk: nói

Practise these sentences:

1. Put the socks on top of the box. (để vớ lên trên cái hộp)2. He lost his job as a doctor in the hospital.(Anh ấy mất việc là bs ở bệnh dịch viện)3. What’s wrong with you, boss? (Có chuyện gì xẩy ra vậy sếp?)4. Is walking called sport? (Đi bộ bao gồm phải môn thể dục thể thao không?)5. He can’t walk lớn her any more. (Anh ấy không thể quốc bộ đến khu vực cô ấy nữa)6. Four of us have walked for fourteen miles. (Bốn người chúng tôi đã đi dạo mười tứ dặm)

2. Grammar & vocabulary:

Exercise 1:Complete these sentences, using the + one of the adjectives".( Điền các câu này. Cần sử dụng the + một trong những tính từ.)

injured poor rich sick unemployed young

1. The young have the future in their hands.2. Ambulances arrived at the scene of the accident and took the injured to hospital.3.

Xem thêm: Tâm Hồn Tôi Là Một Buổi Trưa Hè, Nhớ Con Sông Quê HươngXem thêm: Giáo Dục Công Dân 10 Bài 4, Giáo Dục Công Dân Lớp 10, Bài 4, Nguồn Gốc Vận

Life is all right if you have a job. But things are not so easy for the unemployed.4. Julia has been a nurse all her life. She has spent her life caring for the sick5. In England there is an old story about a man called Robin Hood. It is sait that he robbed the rich & nave the money lớn the poor.

Exercise 2:Complete the sentences with used to lớn + suitable verb. (Điền các câu cùng với used to + một dộng từ ưa thích hợp.)

1. Denis gave up smoking two years ago. He used to lớn smoke 40 cigarettes a day.2. Liz used to have a motorbike, but last year she sold it out and bought a car.3. We came to live in Manchester a few years ago. We used to live in Nottingham.4. I rarely eat ice cream now, but I used khổng lồ eat it when I was a child.5. Jim used lớn be my best friend, but we aren’t friend any longer.6. It only takes me about 40 minutes to lớn get to work since the new road was opened. It used khổng lồ take more than an hour.7. There used to lớn be a khách sạn opposite the station, but it closed a long time ago.8. When you lived in London, did you use khổng lồ go to the theatre?

Exercise 3:Join a sentence from A with one from B khổng lồ make a new sentence. Use which.

(Kết đúng theo một câu nghỉ ngơi A với cùng 1 câu sinh sống B để gia công một câu mới. Sử dụng which.)

1.Sheila couldn’t come to the party, which was a pity2.Jill isn’t on the phone, which makes it difficult to liên hệ her.3.Neil has passed his examinations, which is good news.4.Our night was delayed, which meant we had to lớn wait for hours at the airport.5.Ann offered khổng lồ let me stay in her house, which was very nice of her.6.The street I live in is very noisy at night, which makes it difficult to sleep.7.Our oto has broken down, which means we can"t go away tomorrow.