UNIT 4 LỚP 11: LISTENING

  -  

Giải Unit 4 Asean & Vietnam Listening sách Global Sucess. Phần câu trả lời chuẩn, khuyên bảo giải chi tiết cho từng bài bác tập bao gồm trong công tác học của sách giáo khoa. Hy vọng các em học viên hiểu và nắm vững kiến thức bài xích học.


ASEAN School Tour Programme

1. Work in groups. Look back at the first news thành quả in the reading text on page 45. Discuss the following questions.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 11: listening

(Làm câu hỏi nhóm. Nhìn lại mục tin tức trước tiên trong bài xích đọc ở trang 45. đàm đạo các câu hỏi sau)

Would you lượt thích to participate in the ASEAN School Tour Programme? Why/Why not?


ASEAN School Tour Programme

1. Work in groups. Look back at the first news vật phẩm in the reading text on page 45. Discuss the following questions.

(Làm việc nhóm. Quan sát lại mục tin tức đầu tiên trong bài đọc sinh sống trang 45. Trao đổi các câu hỏi sau)

Would you lượt thích to participate in the ASEAN School Tour Programme? Why/Why not?


2. Listen to a conversation between two students. What are they talking about?

(Nghe đoạn hội thoại giữa hai học tập sinh. Bọn họ vẫn nói gì thế?)

A. Preparing for a cultural exchange event

B. Preparing for a school tour in Indonesia

C. Types of activities for ASEAN students


3. Listen lớn the conversation again và choose the correct answers A, B, or C.

(Nghe đoạn đối thoại một đợt tiếp nhữa và lựa chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C)

1. Phong and other _________ are preparing a welcome event for the foreign students.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử Thế Giới 12, Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 12

A. Teachers B. Youth Union members C. Classmates

2. The group of Korean & ASEAN students will spend at their school.

A. One day B. Three days C. Five days

3. Phong thinks the event will be an excellent opportunity for students khổng lồ make friends with young people from _______________

A. Indonesia B. ASEAN countries C. Korea and ASEAN countries

4. During the visit, students will discuss how they can help ________________.

A. Contribute to lớn the sự kiện

B. Develop their focal communities

C. Build an ASEAN community

5. Lan suggests calling on ______________ to lớn send in ideas for activities.

Xem thêm: Đấu Phá Thương Khung Phần 1, Đấu Phá Thương Khung Phần 5 Next Tập 36

A. Young people in the region 

B. All the students from hisschool

C. ASEAN students


=> Xem lí giải giải
Discuss the following questions

4. Work in groups. Discuss the following questions.

(Làm bài toán nhóm. Thảo luận các thắc mắc sau)

Can you think of any suitable activities for the sự kiện at Lan và Phong’s school? How will they benefit the participants?


=> Xem gợi ý giải
Từ khóa kiếm tìm kiếm: Giải giờ đồng hồ Anh 11 Global Success Unit 4 Listening, Giải giờ Anh 11 liên kết Unit 4 Asean và Vietnam Listening, Giải Anh 11 Global success Unit 4

Bình luận


Giải bài bác tập hầu hết môn không giống
Giải sgk lớp 11
Soạn văn 11 tập 1
Soạn văn 11 tập 2
Soạn văn 11 tập 2 giản lược
Soạn văn 11 tập 1 giản lược
Giải đại số với giải tích lớp 11
Giải hình học lớp 11
Giải sgk hoá học 11
Giải sgk thiết bị lí 11
Giải sgk sinh học 11
Giải sgk lịch sử vẻ vang 11
Giải sgk địa lí 11
Giải sgk GDCD 11
Giải sgk giờ Anh 11
Giải sgk giờ đồng hồ anh 11 mới
Trắc nghiệm lớp 11
Trắc nghiệm GDCD 11
Trắc nghiệm địa lý 11
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 11
Trắc nghiệm ngữ văn 11
Trắc nghiệm hóa 11
Trắc nghiệm sinh học 11
Trắc nghiệm đồ dùng lý 11
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 11
Trắc nghiệm Toán 11
Trắc nghiệm hình học 11

Tài liệu tìm hiểu thêm 11


Tập văn mẫu 11
Tập bản đồ địa lí 11
Giáo án lớp 11
Giáo án ngữ văn 11
Giáo án đại số 11
Giáo án hình học 11
Giáo án lịch sử vẻ vang 11
Giáo án công dân 11
Giáo án giờ đồng hồ Anh 11
Giáo án địa lý 11
Giáo án thứ lý 11
Giáo án sinh học 11
Giáo án hóa học 11
Giáo án technology 11
Giáo án tin học 11
*

Kết nối: