Tiếng Anh Lớp 12

  -  

Phần giữa trung tâm kiến thức về kiểu cách đánh trọng âm cùng với từ bố âm tiết với ôn tập về câu chủ động - bị động trong tiếng Anh. Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng và cấu trúc cần chú ý cũng như giải đáp giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

I. Trường đoản cú vựng

to select<‘si’lekt>: lựa chọn to publish <"pʌbli∫> (v): xuất bản to forecast <"fɔ:kɑ:st> (v); dự báoconference<"kɔnfərəns>(n):cuộc thảo luận hoặc trao đổi quan tiền điểmtragedy <"trædʒədi> (n): bi kịch

II. Cấu trúc cần lưu giữ ý

To pay for: bỏ ra trả

III. Giải đáp giải bài xích tập

1. Pronunciation:

Listen & repeat:

Algebra: Đại số họcChemistry: Hóa họcComputing: Tính toánCarefully: Một giải pháp cẩn thậnAcademic: học tập thuậtCinema: rạp chiếu phimPolitics: bao gồm trị họcPrimary: đái họcCompulsory: bắt buộcPhysical: trực thuộc về đồ lýStartistics: phần trăm thống kêSeptember: mon 9

Pracise reading these sentences:

The academic school year day normally commences in September. (Năm học đồng ý thường bước đầu vào tháng 9)The typical school day normally finnished at 3 p.m in England (Một ngày học thông thường sẽ hoàn thành lúc 3 giờ chiều)The national curriculum is usually mix by the government (Chương trình học nước nhà thường được đặt ra bởi chính phủ)The GCSE stands for the General Certificate of Secondary Education.(Chữ dòng GCSE viết tắt của bằng xuất sắc nghiệp trung học)English, Maths & Science are compulsory in the national examination at certain stages of the school education system.(Tiếng An, Toán và kỹ thuật là yêu cầu trong kì thi tổ quốc và gồm trong quá trình học chính của hệ thống giáo dục bên trường)

2. Grammar:

Exercise 1:Fill in each blank with the simple present passive size of the verb in brackets. (Điền mỗi địa điểm trống với dạng lúc này bi hễ của độnạ từ trong ngoặc.)

1. The academic year in England………….

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 12

is divided…………..into three terms, (divide)

The academic year in England is divided into three terms.

2. Each term ………… is separated ……………. By a one-week break, (separate)3. The national curriculum……is set……by the government and…… must he followed………in all state schools. (set, must follow)4. The national curriculum ……… is made up …….. Of more than ten subjects.(make up)5. The state school system………… is paid…………for by the state. (pay)6. The advanced students…………are selected………….. To take part in the annual International Olympic Competition, (select)

Exercise 2:Rewrite the following sentences, using the passive voice. (Viết lại đa số câu sau, sử dụng thể bị động)

1. They built this school in 1997.

This school was built in 1997.

2. They first published this dictionary in 1870.

This dictionary was first published in 1870.

3. The students in my class are going lớn organize a surprise tiệc ngọt tomorrow evening.

A surprise buổi tiệc nhỏ is going lớn be organized by the students in my class tomorrow evening.

4. They are painting the kitchen now.

The kitchen is being painted now.

5. Shakespeare wrote “Romeo & Juliet" in 1605

“Romeo & Juliet" was written by Shakespeare in 1605.

Xem thêm: Cách Mạng Tư Sản Pháp Hoàn Cảnh Và Ý Nghĩa Của Cách Mạng Tư Sản Pháp

6. They have translated Shakespeare’s tragedies into many languages.

Shakespeare"s tragedies have been translated into many languages.

7. They have just built a new primary school in my village.

A new primary school has just been built in my village.

8. They will speak English at the conference.

English will be spoken at the conference.

9. Jane hasn’t cleaned the floor yet.

The floor hasn"t been cleaned yet.

10. They will repaint the house soon.

The house will be repainted soon.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Nghị Luận Về Tự Tin : Dàn Ý & Văn Mẫu Chọn Lọc Hay Nhất

Exercise 3:Fill in the spaces of the following passage with the correct tense in passive voice of the verbs in brackets. (Điền vào chồ trống của đoạn văn sau với thì đúng sinh hoạt thể tiêu cực từ cồn từ trong ngoặc.)

The world’s first electronic computer…………was built ……….. (1. Build) by the University of Pennsylvania in 1946. However, computers………… were sold…………( 2. Sell) commercially for the first time in the 1950s. Much progress on computers……. has been made ………(3. Make) since 1950. Computers are now much smaller & more powerful & they …… can be bought ……..(4. Can buy) much more cheaply.

Computers……… are used ……….(5. Use) in many fields - in business, science, medicine, và education, for example. They …………can be used…………(6. Can use) to lớn forecast the weather or to control robots which make cars. The computer’s memory is the place where information………… is kept…………(7.store) và calculations………… are done ……….(8. Do). A Computer cannot think for itself – it……… must he told ……..(9. Must tell) exactly what to lớn do. A lot of difficult calculations……… can be done……….(10. Can do) very quickly on