Unit 3

  -  

Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: People"s background

Loạt bài xích biên soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: People"s background để giúp đỡ Giáo viên, prúc huynh có thêm tư liệu nhằm giải đáp những em học viên lớp 10 dễ dàng sẵn sàng bài bác nhằm học tập tốt môn Tiếng Anh lớp 10.

Bạn đang xem: Unit 3

*

Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 3

Bảng liệt kê các tự vựng:

- Từ vựng về tiểu sử, cuộc sống những nhân vật

Before you read (Trước khi chúng ta đọc)

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm bài toán theo cặp. Hỏi với vấn đáp những câu hỏi sau.)

1. Can name some scientists & their specialisations? ()

=> I know four scientists: Louis Pasleur, Michael Faraday, Gregor Johann Mendel, & Alexander Fleming.

Louis Pasteur (1822-1895) was a world famous French chemist và biologist.

Michacl Faraday (1791-1867) was an English chemist and physicist.

Gregor Johann Mendel( 1822-1884) an Austrian botanisl, known as "the Father of Genetics".

Alexander Fleming (1881-1955) was an English bacteriologist (đơn vị vi trùng học).

2. Have you ever heard of Marie Curie? (Quý khách hàng đã có lần nghe nói tới Marie Curie?)

=> Yes. I"ve sầu read some books about her.

3. What do you know about her? (Quý Khách biết những gì về bà ấy?)

=> Marie Curie was born in Warsaw. Poland, in 1867. In 1891, she came lớn Paris & studied at the Sorbonne. a world famous university in Paris at that time. She married Pierre Curie in 1895. In 1903, Marie received a Ph.D at Sorbonne và she was the first woman professor at the Sorbonne after her husband"s death. She was awarded the Nobel Prize in Chemistry. She died in 1934.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage & then do the tasks that follow. (Đọc đoạn vnạp năng lượng và sau đó làm cho những bài bác tập theo sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

Marie Curie was bom in Warsaw on November 7th, 1867. She received general education in local schools & some scientific training from her father.

As a brilliant & mature student, Marie harboured the dream of a scientific career, which was impossible for a woman at that time. To save money for a study tour abroad, she had to lớn work as a private tutor, và her studies were interrupted.

Finally in 1891, Marie, with very little money to live sầu on, went to Paris lớn realise her dream at the Sorbonne. In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard. She earned a degree in Physics with Hying colours, & went on lớn take another degree in Mathematics. She met Pierre Curie in the School of Physics in 1894 & a year later they got married. From then on, they worked together on their research. In 1903, Marie became the first woman khổng lồ receive a PhD from the Sorbonne.

After the tragic death of Pierre Curie in 1906, she took up the position which her husb& had obtained at the Sorbonne. Thus, she was the first woman in France to be a university professor. Soon after, she was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining the atomic weight of radium. But her real joy was ‘‘easing human suffering”. The founding of the Radium Institute in 1914 made her humanitarian wish come true.

Hướng dẫn dịch:

Marie Curie sinc ở Warsaw vào trong ngày 7 mon 11 năm 1867. Bà nhận ra nền dạy dỗ càng nhiều sống các ngôi trường địa pmùi hương với sự rèn luyện về công nghệ tự người phụ thân.

Là một sinc viên lỗi lạc cùng trưởng thành, bà ôm ấp niềm mơ ước làm một nghề về khoa học, điều này không thể được cho 1 thanh nữ vào thời của bà. Để dành riêng tiền đến chuyến du học sinh sống nước ngoài, bà buộc phải làm gia sư dạy kèm riêng biệt và việc học của bà bị cách quãng.

Cuối thuộc vào thời điểm năm 1891. với số tức tốc ít ỏi để sống. Marie cho Pa-ri để tiến hành giấc mơ của mình tại Đại học tập Sorbonne. Dù điều kiện sinh sống khó khăn, bà thao tác làm việc vô cùng chăm chỉ. Bà có được một văn uống bằng Vật lý với điểm rất cao và liên tiếp một vnạp năng lượng bởi nữa về Toán thù học. Bà chạm mặt Pierre Curie sinh hoạt Trường Vật lý năm 1894 và năm tiếp theo chúng ta cưới nhau. Từ đó trnghỉ ngơi đi, bọn họ thao tác phổ biến cùng nhau trong quá trình phân tích. Năm 1903, Marie biến hóa bạn thanh nữ thứ nhất thừa nhận bằng tiến sỹ làm việc Đại học tập Sorbonne.

Sau tử vong ảm đạm của Pierre Curie năm 1906, bà đảm trách nát địa chỉ ông chồng bà đã có được ngơi nghỉ Sorbonne. Nhỏng cầm bà là thiếu phụ đầu tiên là GS ĐH sinh sống Pháp. Chẳng bao thọ kế tiếp, bà được trao Giải Nobel Hóa học về xác định trọng lượng nguyên ổn tử của chất Ra-đi. Nhưng thú vui thật sự của bà là "làm sụt giảm âu sầu của nhỏ người". Việc thành lập Viện Ra-đi năm 1914 làm cho giấc mơ nhân đạo của bà đổi thay sự thật.

Task 1. Match the words or phrases in A with their meanings in B. (Ghép những trường đoản cú hoặc cụm từ bỏ ngơi nghỉ A cùng với nghĩa của bọn chúng ở B.)

1-c 2-e 3-a 4-d 5-b

Task 2. Decide whether the statements are true (T) or false (F). Correct the false information. (Xác định coi hồ hết tuyên bố này là đúng (T) hay không nên (F). Sửa những lên tiếng sai.)

1. T

2. F

=> Her dream was lớn become a scientist.

Xem thêm: Trung Điểm Là Gì? Định Nghĩa, Tính Chất Và Các Cách Chứng Minh Trung Điểm

3. T

4. F

=> She married Pierre Curie in 1985.

5. T

Task 3. Answer the questions. (Trả lời những thắc mắc sau.)

1. When and where was Marie Curie born? (Marie Curie sinh vào năm làm sao cùng ở đâu?)

=> Marie Curie was born in Warsaw, Pol&, in 1867.

2. What kind of student was she? (Bà ấy là dạng học sinh gì?)

=> She was a brilliant and mature student.

3. Why did she work as a private tutor? (Tại sao bà ấy đang làm gia sư dạy dỗ kèm riêng?)

=> She worked as a private tutor lớn cam money for her study tour abroad.

4. For what service was she awarded a Nobel Prize in Chemistry? (Bà ấy đã nhận Giải Nobel Hóa học về loại gì?)

=> She was awarded a Nobel Prize in Chemistry for determining ihe atomic weight of radium.

5. Was the prize her real joy? Why/why not? (Giải thưởng liệu có phải là thú vui đích thực của bà ấy? Tại sao/Tại sao không?)

=> No, it wasn"t. Her real joy was "easing human suffering".

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Below are five adjectives we may use to describe Marie Curie. Find the evidence from the passage to lớn prove each of them. (Làm vấn đề team. Dưới đấy là 5 tính từ bạn cũng có thể áp dụng nhằm diễn đạt Marie Curie. Tìm đầy đủ chứng cứ đọng trường đoản cú đoạn văn uống nhằm minh chứng từng từ vào chúng.)

1. strong-willed: có ý chí táo tợn mẽ

In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard.

2. ambitious: có nhiều tham vọng

As a brilliant & mature student, Marie harbored the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.

3. hard-working: chăm chỉ, siêng năng

To save money for a study tour abroad, she had to lớn work as a private tutor.

4.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Bài 8: Chia 2 Lũy Thừa Cùng Cơ Số, Chia Hai Lũy Thừa Cùng Cơ Số

intelligent: thông minh

She earned a physics degree with flying colours, & went on khổng lồ take another degree in mathematics. She became the first woman to lớn receive sầu a PhD from the Sorbonne.