Tiếng anh lớp 7 (sách mới) global success unit 3 a closer look 1

  -  

Giải unit 3: Community service - A closer look 1 sách giờ đồng hồ anh 7 Global success. Phần giải đáp chuẩn, trả lời giải cụ thể cho từng bài tập tất cả trong công tác học của sách giáo khoa. Hi vọng, những em học sinh hiểu và nắm rõ kiến thức bài học.


Exercise 1. Match a verb in A with a word or phrase in B (Nối động từ ngơi nghỉ cột A với trường đoản cú hoặc cụm từ làm việc cột B)

*

Trả lời:

1. E 4. C

2. A 5. B

3. D

Exercise 2. Complete each of the sentenses with suitable word or phrase from the box.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 (sách mới) global success unit 3 a closer look 1

(Hoàn thành mỗi câu với từ bỏ hoặc nhiều từ tương xứng trong khung)

tutor litter water donate used paper for notebooks

Trả lời:

1. We pick up litter at the local parkevery Sunday.

2. Children in our village exchange used paper for notebooks every school year.

3. Tom and his friends water the plants in their neighbourhood every weekend.

4. We donate old textbooks lớn children in rural areas.

5. Minh and his friends often tutor small children in their village.

Exercise 3. Use the phrases from the boxto write full sentences under the correct pictures. (Sử dụng từ trong khung để câu hoàn hảo dưới mỗi bức ảnh đúng)

- watering vegetables in the school garden - planting trees in the park

- giving gifts to old people - reading books khổng lồ the elderly

- exchanging used paper for notebooks - donating clothes lớn poor children

*

Trả lời:

1. Mai is readingreading books lớn the elderly.

2. They are giving gifts to lớn old people in the nursing home.

Xem thêm: Đề Thi Violympic - Toán Tiếng Việt Lớp 1 Qua Các Năm

3. They are exchanging used paper for notebooks.

4. They are donating clothes to poor children.

5. She is planting trees in the park.

Exercise 4. Listen và repeat. Pay attention khổng lồ the sounds /t/, /d/, /id/ (Nghe với nhắc lại. để ý những âm tiết /t/, /d/, /id/)

HS tự thực hiện

Exercise 5. Listen to the sentences và pay attention khổng lồ the underlined parts. Tick the appropriate sounds. Practise the sentences. (Nghe và chăm chú vào phần gạch chân. Tích vào ô tương xứng với âm tiết. Rèn luyện từng câu.)

*

Trả lời:

/t//d//id/
1. Our club cooked soup for old patients.
2. Students watered the trees in the school.
3. We provided food for homeless children last Tet holiday.
4. Our school donated clothes to lớn poor people.

Xem thêm: Câu Chuyện Luân Hồi Dưới Cái Nhìn Của Bậc Bồ Tát, Luân Hồi: Câu Chuyện Có Thật Của Cụ Bà 92 Tuổi

5. Teenagers volunteered to lớn clean streets.