Speak Unit 2: Making Arrangements

  -  

Phần này sẽ giúp bạn học tập luyện tài năng nói trải qua chủ đề của Unit 2: Making Arrangements (Sắp xếp), đôi khi cung cấp từ bỏ vựng và cấu tạo liên quan. Bài viết sau là gợi nhắc giải bài tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Speak unit 2: making arrangements

*

SPEAK – UNIT 2: MAKING ARRANGEMENTS

1. Put the sentences below in the correct order to lớn make a complete conversation. (Sắp xếp các câu sau vào cô quạnh trường đoản cú đúng nhằm tạo thành một đoạn đối thoại hoàn hảo.)

Giải: Sắp xếp lại:

b) Hello. 9 210 752 (Xin xin chào. 9 210 752)f) Hello. Can I speak lớn Eric, please? This is Adam. (Xin kính chào. Mình có thể nói rằng cthị trấn cùng với Eric được không?)j) Hello. Adam. How are you? (Chào. Adam. Quý Khách khỏe mạnh không?)a) I’m fine. I’m going khổng lồ a pop concert at the City Concert Center tonight. Would you like lớn come? (Mình ổn. Mình chuẩn bị đi mang lại một buối hòa nhạc nhạc pop chính giữa hòa nhạc thị thành về tối nay. quý khách hàng sẽ đến chđọng.)i) Which b& is it? (Ban nhạc nào thế)c) It’s The Kids in Town. You like it, don’t you? (Đó là “Những đứa trẻ trên thị trấn”. quý khách phù hợp nó đúng không?)e) Yes. What time can we meet? (Đúng vậy. Mấy tiếng chúng ta chạm mặt nhau)k) Is 7.15 OK? The concert starts at 7.45. Let’s meet inside the center, at the café comer.

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Các Nước Đông Nam Á Lớp 11, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Và Bài Tập Địa Lý Lớp 11Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Lịch Sử 7 Hk2, Kiểm Tra 1 Tiết Sử 7 Hkii Chuẩn

(7h15 được không? Buổi hòa nhạc đang bước đầu vào thời gian 7h45. Hãy gặp nhau nghỉ ngơi không tính trung trọng tâm, sinh hoạt tiệm cafe.)g) That’s fine. See you at 7.15. Thank you, Adam. (Được đó. Gặp cậu vào khoảng 7h15. Cảm ơn, Adam.)h) Bye, Eric. (Tạm biệt, Eric)d) Bye. (Tạm biệt)

2. Complete the dialogue. Ba and Bao are making arrangements to play chess. Practice the dialogue with a partner. Then make similar arrangements. (Hoàn thành đoạn hội thoại. Ba và Bảo đã sắp xếp để đùa cờ. Luyện tập đoạn hội thoại với cùng một chúng ta cùng lớp. Sau đó thu xếp tương tự.)

Giải:

Ba: Hello. 8 257 012Bao: May I speak to lớn Ba, please!Ba: Hello Bao. How are you?Bao: I’m fine thanks. How about you?Bà: Great. Me too.Bao: Are you không tính tiền tonight? We will play chess!Ba: I"m sorry . I can’t play chess tonight I"m going lớn bởi my homework.Bao: How about tomorrow afternoon?Ba: Yes. Tomorrow afternoon is fine.Bao: We will meet at the Central Chess Club.Ba: At the Central Chess Club? OK. Let’s meet at die front door.Bao: Is 2.00 OK?Ba: Great. See you tomorrow afternoon at 2.00 o"cloông xã.