Writing Unit 14 : International Organizations

  -  

Phần writing reviews giải pháp thu xếp ý cùng viết một quãng văn uống chủ thể International Organizations (Các tổ chức quốc tế). Bài viết dưới đây cung cấp những từ vựng với kết cấu buộc phải xem xét cũng như trả lời cách giải bài xích tập trong sách giáo khoa giúp cho bạn học tập vào bài toán tiếp thu kiến thức giờ đồng hồ Anh trên lớp cũng giống như trong những bài bác bình chọn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Task 1. Work in groups. Discuss the question: Which international organizations would you lượt thích to work for: WWF, WHO or the UN? Explain your choice. Use the following suggestions. (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi: quý khách hàng mong mỏi làm việc cho tổ chức triển khai quốc tế nào: WWF, WHO tuyệt UN? Giải mê say sự tuyển lựa của công ty. Sử dụng các gợi ý sau:)

Have sầu an opportunity khổng lồ live abroad (Có cơ hội sống nước ngoài quốc)Use English at work (Sử dụng tiếng Anh tại vị trí làm cho việc)Help improve sầu international health care (Giúp cải thiện sự chăm lo sức khoẻ quốc tế)Travel all over the world (Du lịch khắp núm giới)Have high salary (Có lương cao)Do research on rare plants và animals (Nghiên cứu giúp đều cồn thực thứ quý hiếm)Be good at biology (Giỏi về sinch học)Do medical retìm kiếm (Nghiên cứu y học)Meet different people (Gặp gỡ nhiều người)Do charity & volunteer work (Làm hầu hết công tác tự thiện nay cùng tình nguyện)Work in remote và mountainous areas (Làm câu hỏi làm việc đều vùng núi hẻo lánh cùng xa xôi)Protect endangered species (Bảo vệ đều loài đang có nguy hại hay chủng)

Bài có tác dụng 1 :

A: Which international organizations would you like khổng lồ work for: WWF, WHO or the UN?B: I"d like khổng lồ work for WHO.C: Why vị you choose khổng lồ work for WHO?B: Because I like biology and I"m very good at it. If I work for WHO, I will have a chance to vì chưng much medical retìm kiếm và help improve international health care. I will meet people from different countries in the world & I will speak English at work.

Bạn đang xem: Writing unit 14 : international organizations

Dịch:

A: Quý khách hàng ước ao thao tác làm việc mang lại tổ chức triển khai quốc tế nào? Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên, Tổ chức Y tế thế giới giỏi Liên Hợp Quốc?B: Tôi ước ao làm việc cho Tổ chức Y tế thế giới.C: Tại sao chúng ta lại lựa chọn thao tác mang đến Tổ chức Y tế vậy giới?B: Vì tôi mê thích sinc học cùng tôi khôn cùng xuất sắc sinh học tập. Nếu tôi làm cho Tổ Chức Y tế trái đất, tôi sẽ có thời cơ làm Nghiên cứu vớt y học tập với góp cải thiện việc quan tâm sức khỏe quả đât. Tôi đã gặp gỡ đa số người từ bỏ các nước nhà khác nhau bên trên thế giới cùng tôi vẫn nói Tiếng Anh ở vị trí thao tác.

Bài làm cho 2:

If I could work for an international organization, I would like to lớn work for WHO. When I work for this organization I can do many things:

first, help khổng lồ reduce sufferings for the siông chồng, and the victims of epidemic.have sầu an opportunity to live abroad;travel all over the world;use English at work & meet different people:help lớn improve international health care;work in remote và mountainous areas.vì chưng charity và volunteer work.

Dịch:

Nếu tôi hoàn toàn có thể thao tác mang đến một đội chứ thế giới, tôi sẽ làm việc đến Tổ chức Y tế quả đât. Khi tôi thao tác mang đến tổ chức triển khai này, tôi hoàn toàn có thể làm cho các thứ:

trước hết là giúp bớt thiểu sự cực khổ bởi bị bệnh, cùng nạn nhân của dịch bệnhCó thời cơ sinh sống làm việc nước ngoàiDu kế hoạch mọi cầm cố giớiDùng Tiếng Anh làm việc chỗ làm việc và chạm mặt gỡ nhiều người không giống nhauGiúp nâng cấp vấn đề chăm lo sức mạnh cố giớiLàm vấn đề làm việc số đông vùng núi hẻo lánh cùng xa xôiLàm những quá trình từ thiện tại cùng tình nguyện

Task 2. Suppose you were offered a job with one of the above international organizations, which one would you lượt thích lo choose? Write a paragraph of about 100 words expressing the reasons why you choose the organization. (Giả sử em được trao vào khiến cho một trong các tổ chức triển khai nước ngoài trên, em hy vọng lựa chọn tổ chức triển khai nào? Viết một quãng vnạp năng lượng khoảng chừng 100 tự giải thích lí vì em lựa chọn tổ chức triển khai kia.)

Bài làm 1:

I"d lượt thích to work for the WHO for a number of reasons. First, I lượt thích biology and I"m very good at it. If I work for WHO, I will have a chance to vày much medical retìm kiếm and help improve sầu international helth care. Second, I can use English at work if I work for the UN. On the other hvà, I can travel all over the world và I will have a chance to meet different people. Moreover, I will have sầu high salary if I work for this international organization.

Xem thêm: Giáo Án Tạo Hình 4-5 Tuổi Mới Nhất, Giáo Án Mầm Non Tạo Hình Vẽ Con Vịt

Bài có tác dụng 2:

If I were offered a job with one of the international organizations, I would choose UNEPhường (the United Nations Environment Programme). I work for this programme for a nunmber of reasons.

First, I have an opportunity, with my colleagues & companions, to protect & conserve sầu our living environment, which is the most important condition for all beings on this planet. As we all know, our living environment, at present, is being terribly destrafed & damaged. And this has resulted in how many natural disasters which occurred ill many places & look a lot of lives.

Xem thêm: Đọc Truyện Ma Kinh Dị Hay Nhất Việt Nam, Người Nằm Giữa

Therefore if we bởi not take any measures to lớn stop it, no species of beings - humans, plants and animals - can exist on this world in the future.