Language focus unit 14 : international organizations

  -  

Phần trọng tâm kiến thức và kỹ năng của unit này nói về về cách phát âm, cách hạ giọng rẻ trong giờ Anh tương tự như ôn tập về cụm động từ. Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng và cấu tạo cần chú ý cũng như chỉ dẫn giải bài tập vào sách giáo khoa.


*

INTONATION(Ngữ điệu)

Practise reading the following sentences with the falling tune.

Bạn đang xem: Language focus unit 14 : international organizations

(Đọc các câu sau cùng với tông giọng đi xuống.)

1.The World Wildlife Fund was established in 1961.2. A small country is equal lớn a large country in the UN.3. What does WHO stand for?4. How many goals are phối by the UN?5. What vày you think of this situation?6. Don’t go away.7. Come in and sit down.8. Hurry up. It’s late.

GRAMMAR(Ngữ pháp)

Exercise 1.Complete the sentences below, using the words from the box. Some words can be used more than once.

Xem thêm: 8 Bộ Truyện Tranh Việt Nam Tự Sáng Tác Hay Nhất, Truyện Thể Loại Việt Nam

(Hoàn thành các câu dưới đây, sử dụng những từ trong khung. Một số từ rất có thể sử dụng nhiều hơn thế một lần.)

1. John got ill và had to__give up__smoking. (John bệnh tật và anh ấy yêu cầu bỏ hút thuốc.)2. Please__fill in__this form and post it. (Làm ơn hãy điền vào đối kháng này cùng gửi nó đi.)3. It’s dark in here. Can I__turn on__the lights? (Nơi phía trên thật về tối tăm. Tôi rất có thể bật đèn không?)4. Remember to__take off__your shoes when you are in a Japanese house. (Hãy nhớ dỡ giầy ra khi chúng ta bước vào một ngôi nhà tại Nhật Bản.)5. Let me help you__wash up__. (Để người mẹ giúp bé tắm cọ nhé.)6. You can__look up__the new words in the dictionary. (Bạn hoàn toàn có thể tra cứu vãn từ mới ở từ điển.)7. __Turn off__the lights when you are not using them. (Hãy tắt đèn lúc không sử dụng.)8. Why vì you have to__fill in__the form? (Tại sao bạn lại đề nghị điền vào lá 1-1 này?)9. He is too tired to__go on__working. (Anh ấy quá mệt nhọc để liên tục làm việc.)10. __Put on__your coat, it’s cold outside. (Hãy mặc áo khóa ngoài vào, bên ngoài trời rét đấy.)

Exercise 2.Complete the sentences below, using the right word from the box. Some words can be used more than once.

Xem thêm: Châu Á Có Tất Cả Bao Nhiêu Nước, Danh Sách Các Quốc Gia Châu Á Theo Tỉ Lệ Mặt Nước

(Hoàn thành các câu bên dưới đây, áp dụng từ đúng trong các khung. Một số từ rất có thể sử dụng nhiều hơn nữa một lần.)

1. The door opened and I went in. (Cánh cửa mở ra và tôi bước vào.)2. I usually get__up__at six o’clock in the morning. (Tôi luôn luôn thức dậy cơ hội 6 tiếng vào buổi sáng.)3. I’m bored. Shall we go__out__this evening? (Tôi vô cùng buồn. Tối nay họ đi đùa không?)4. I heard a noise behind me and turned__round__, but there was nothing. (Tôi nghe thấy giờ ồn đằng sau và con quay lại, nhưng chả gồm gì cả.)5. I can’t go__on__walking. Can we stop and have a short rest? (Tôi không thể liên tiếp đi nữa. Bạn có thể dừng lại với nghỉ ngơi một ít được không?)6. Hurry__up__! The bus is coming. (Nhanh lên! xe cộ buýt mang lại rồi.)7. I’m not feeling well. I’m going to lie__down__for an hour. (Tôi cảm thấy không được khỏe. Tôi đang nằm nghỉ khoảng tầm một giờ.)8. “I need you. Don’t go__away__”. (Em cần anh. Đừng đi mà.”)9. “Please come in và sit__down__.” (Mời vào cùng ngồi xuống đây.)10. John put__on__his best clothes for the interview. (John mặc bộ quần áo đẹp tuyệt vời nhất của anh ấy nhằm đi rộp vấn.)

Exercise 3.Replace the words in brackets in the following sentences with a suitable phrasal verb in the box. (Make any other necessary changes).(Thay thế các từ trong ngoặc ở những câu sau với các cụm đụng từ phù hợp trong khung. (Thực hiện nay các biến đổi nếu phải thiết.))

1. The trouble with Frank is that he never __turns up__ on time for a meeting. (arrives) (Vấn đề cùng với Frank là anh ấy không lúc nào đến họp đúng giờ.)2. John, could you__look after__my handbag while I go to the toilet? (take care of) (John, bạn cũng có thể trông chừng túi của tôi trong lúc tôi đi vào nhà lau chùi và vệ sinh không?)3.What a lovely baby! He certainly__takes after__his father, doesn’t he? (resembles) (Em bé xíu thật là đáng yêu! chắn chắn chắc nhỏ nhắn ấy giống ba rồi, đề xuất không?)4. My father still hasn’t really__got over__the death of my mother. (recovered from) (Bố tôi vẫn chưa hết gian khổ về cái chết của chị em ông.)5. Because of an accident, my train was__held up__for several hours. (delayed) (Vì một tai nạn, chuyến tàu của tớ bị hoãn những giờ.)6. I"ll be back in a minute, Jane. I just want to__try out__my new tape recorder. (test) (Tôi sẽ quay trở lại trong vòng một phút, Jane ạ. Tôi chỉ mong mỏi kiểm tra đĩa ghi âm bắt đầu của tôi một chút.)7.The bomb__went off__with a loud bang which could be heard all over the town. (exploded) (Quả bom đã phát nổ cùng một vụ nổ lớn rất có thể nghe được trên mọi thành phố.)