Listen And Read Trang 121, 122

  -  

Liz: Thanks for inviting me khổng lồ the rice-cooking festival, Ba. Can you explain what is happening? Ba: Sure. There are three competitions: water-fetchins, fire-making và rice-cooking.

Bạn đang xem: Listen and read trang 121, 122


LISTEN and READ.

Liz: Thanks for inviting me lớn the rice-cooking festival, Ba.

Can you explain what is happening?

Ba: Sure. There are three competitions: water-fetchins, fire-making & rice-cooking.

Liz: Where does the water come from?

Ba: There’s a river about one kilometer away. One person from each team has khổng lồ run khổng lồ the river. There are four bottles of water on the river bank and each runner must take a bottle and return to lớn the starting position.

Liz: That man seems upset. What did he just yell?

Ba: He ureed his teammate khổng lồ run faster.

Liz: What’s special about the fire-making contest?

Ba: The fire is made in the traditional way. Two team members try to make a fire by rubbing pieces of bamboo together. The winners are the first ones to lớn make a fire.

Liz: I"m interested in the rice-cooking contest, too.

Ba: Six people from each team participate in this event. They have to lớn separate the rice from the husk và then cook the rice.

Liz: How vị they decide who wins the contest?

Ba: The judges try the finished products and the most dclicious rice is the winner. Then all the points are added and the grand prize is awarded.

Liz: Is that what is happening now?

Ba: The council leader just said that he was pleased to award the prize lớn the thuôn Trieu team.

*


bài xích 1

1. Practice the dialogue with a partner.

(Thực tập đoạn đối thoại với bạn bên cạnh.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Dịch bài xích hội thoại:

Liz: Ba, cám ơn bạn đã mời bản thân đến tham dự các buổi tiệc nấu cơm. Bạn có thể giải thích cho mình điều gì sẽ diễn ra không?

Ba: Được chứ. Có 3 cuộc thi: thi lẩy nước, thi đốt lửa, với thi thổi nấu cơm.

Liz: Thế nước ờ đâu?

Ba: Cách đây khoảng tầm một cây số bao gồm một nhỏ sông. Mồi người của từng đội phải chạy ra sông. Có bốn lọ nước để ở bên bờ sông và mồi người phải mang một chai đem về vị trí xuất phát.

Liz: Người tê trông tất cả vè bồn chồn. Anh ta la hét gì thế?

Ba: Anh ấy bảo fan của team mình chạy cấp tốc lên.

Liz: Có gì quan trọng trong cuộc thi tạo lừa?

Ba: Người ta tạo sự lừa theo cách truyền thống. Các thành viên của hai đội cổ cố gắng đốt lửa bằng phương pháp cọ xát các thanh tre với nhau. Người thắng cuộc là người thứ nhất nhóm được lửa.

Liz: Mình còn mong biết về cuộc thi nấu cơm nữa.

Ba: Mỗi đội có sáu người tham gia hội thi này. Họ yêu cầu đãi gạo bóc vỏ trấu ra sau đó nấu cơm.

Liz: Làm cố gắng nào để quyết định ai là tín đồ thắng cuộc?

Ba: Ban giám khảo sẽ thử xem cơm trắng ai chín với ngon tuyệt nhất thì kia là tín đồ thắng cuộc. Khi cộng lại số điểm của những phần thi hội đồng giám khảo sẽ trao giải nhất.

Liz: Đấy là tất cả những gì đang diễn ra phải không?

Ba: Chủ tịch hội đồng vừa nói rằng ông ấy rất ưa thích khi trao giải đến đội làng Triều.


bài bác 2

2. True or false? kiểm tra (✓) the boxes. Then correct the false sentences & write them in your exercise book.

Xem thêm: Giấy Paper One Việt Nam Chính Hãng, Giá Tốt, Giấy In Paper One, Bảng Giá 11/2022

(Đúng tốt sai? Em hãy ghi lại (✓) vào cột đúng, sau đó sửa lại các câu sai và viết vào vở bài tập.)

T F

a) Two team members take part in the water-fetching contests.

b) One person has lớn collect four water bottles.

c) The fire is made without matches or lighters.

d) Pieces of wood are used to lớn make the fire.

e) In the final contest, the team members taste the rice.

f) The erand prize is aiven to the team with the most points.


Lời giải đưa ra tiết:


 

T

F

a. Two team members take part in the water-fetching contests.

=> One person from each team take part in the water-fetchine contests.

 

b. One person has khổng lồ collect four water bottles

=> One person has to collect one water bottle.

 

c. The fire is made without matches or lighters.

 

d. Pieces of wood are used lớn make fire.

=> Pieces of bamboo are used to lớn make fire.

 

e. In the final contest, the team members taste the rice.

=> The judges taste the rice.

 

f. The grand prize is given to the team with the most points.

 


 

Đúng

Sai

a. Hai member trong đội tham gia vào những cuộc thi rước nước.

=> Một người từ mỗi nhóm tham gia vào những cuộc thi lấy nước.

 

b. Một bạn phải rước được bốn chai nước

=> Một fan phải mang được một chai nước.

 

c. Nhóm lửa không được dùng diêm hoặc nhảy lửa.

 

d. Những miếng mộc được sử dụng để tạo thành lửa.=> hầu hết mảnh tre được thực hiện để tạo nên lửa.

Xem thêm: Bài Thực Hành Công Nghệ 11 Trang 36 Công Nghệ 11, Giải Bài Tập Thực Hành Trang 36 Công Nghệ 11

 

e. Trong phần thi cuối cùng, các thành viên trong đội nếm thử cơm.=> những giám khảo nếm test cơm.

hotlive