Giáo án tiếng anh lớp 11: unit 10: nature in danger

  -  

Bài viết phía dẫn biện pháp học và bí quyết giải bài xích tập của phần Speaking về chủ đề Nature in Danger (Thiên nhiên vẫn lâm nguy), một chủ điểm rất đáng quan trung ương trong lịch trình tiếng Anh 11. Hãy thuộc điểm qua những từ vựng, cấu trúc cần nhớ cùng tham khảo gợi ý giải bài xích tập bên dưới đây.


*

Task 1.Work in pairs.Below are some reasons why nature is threatened. Put them in the order of importance.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 11: unit 10: nature in danger

(Làm bài toán theo cặp. Dưới đấy là một số lí do vì sao thiên nhiên đang bị đe dọa. Đặt bọn chúng theo thứ tự quan trọng.)

1 - Burning forests: đốt rừng2 - Cutting down trees for wood: chặt cây mang gỗ/củi3 - Discharging chemical pollutants into the environment: thải chất độc hại hóa học tập vào môi trường4 - Using fertilizers and pesticides for cultivation: sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu đến trồng trọt5 - Killing endangered animals for fur, skin và food: giết rượu cồn vật để đưa lông, da cùng thực phẩm6 - Hunting or capturing animals for recreation or entertainment: săn hoặc bắt động vật hoang dã để giải trí hoặc giải trí7 - Keeping animals as pets: nuôi động vật làm thú cưng

Task 2.Work in pairs.Match the reasons in Task 1 with possible measures for protecting the environment in the box below.(Làm câu hỏi theo cặp. Nối các lí bởi trong bài bác tập 1 với các biện pháp rất có thể để đảm bảo môi trường trong khung bên dưới đây.)

5. A - Giết những loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng để đưa lông, da cùng thực phẩm nên bị cấm.1 & 2. B - việc trồng cây nên được khuyến khích.7. C - việc nuôi giữ rượu cồn vật để làm thú cưng yêu cầu bị phòng cấm.6. D & E - khu vui chơi công viên và vườn giang sơn nên được thành lập và hoạt động để bảo đảm an toàn động thực vật.Động đồ vật không nên bị bắt để tiêu khiển với giải trí.3. F & G - việc thải những chất độc chất hóa học vào môi trường nên bị cấm.Tất cả những loài động thực vật nên nên được bảo vệ.4. H - đề nghị khuyến khích bớt việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu trong canh tác nông nghiệp.

Task 3.Work in pairs.State the negative impacts caused by people on the environment và suggest measures to protect it.(Làm bài toán theo cặp. Hay nói tới tác cồn tiêu cực tạo ra bởi con người lên môi trường thiên nhiên và khuyến cáo các phương án để bảo vệ nó.)

Example: (Ví dụ)

1.

A:People are killing endangered animals for fur, skin và food.B:Killing endangered animals for fur, skin & food should be banned.

Dịch:

A: Con fan đang giết động vật để đưa lông, da và thực phẩm.B: Giết các loài động vật đang có nguy hại tuyệt chủng để mang lông, da và thực phẩm bắt buộc bị cấm.

2.

A:People are keeping animals as pets.B:Keeping animals as pets should be discouraged.

Dịch:

A: Con bạn đang nuôi động vật hoang dã làm thú cưng.B: việc nuôi giữ đụng vật để làm thú cưng yêu cầu bị phòng cấm.

3.

Xem thêm: Bài Hát Bé Làm Bác Sĩ, Ngày Thứ Sáu, Em Làm Bác Sĩ

A: People are hunting or capturing animals for recreation or entertainment.B: Zoos và national parks should be established lớn save animals and plants & animals should not be captured for recreation or entertainment.

Dịch:

A: Con người đang săn hoặc bắt động vật hoang dã để xả stress hoặc giải tríB: khu dã ngoại công viên và vườn nước nhà nên được ra đời để đảm bảo động thực vật dụng và động vật hoang dã không nên bị bắt để tiêu khiển và giải trí.

4.

A: People are burning forests và cutting down trees for wood.B: Planting trees should be encouraged.

Dịch:

A: Con bạn đang đốt rừng chặt cây đem gỗ/củi.B: câu hỏi trồng cây đề xuất được khuyến khích.

5.

A: People are using fertilizers và pesticides for cultivation.B: Decreasing the use of fertilizers & pesticides for farming should be encouraged.

Dịch:

A: Con bạn đang thực hiện phân bón với thuốc trừ sâu đến trồng trọt.B: nên khuyến khích sút việc áp dụng phân bón cùng thuốc trừ sâu trong canh tác nông nghiệp.

6.

Xem thêm: Khoan Dung Là Gì? Biểu Hiện Của Khoan Dung Và Một Số Biểu Hiện Trái Với Khoan

A: People are discharging chemical pollutants into the environment.B: Discharging chemical pollutants into the environment should be prohibited.

Dịch:

A: Con tín đồ đang thải chất độc hại hóa học tập vào môi trường.B: vấn đề thải các chất độc hóa học vào môi trường thiên nhiên nên bị cấm.