Unit 10 Lớp 11 Listening

  -  

Phần Listening khuyên bảo giải pháp có tác dụng bài nghe với chủ thể Nature in Danger (Thiên nhiên vẫn lâm nguy) - một giữa những chủ đề rất đáng để quan tâm trong lịch trình Tiếng Anh lớp 11. Bài viết hỗ trợ các từ bỏ vựng, cấu tạo cần xem xét tương tự như nhắc nhở giải bài tập phần Listening trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Unit 10 lớp 11 listening

*

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Name some national parks in Vietphái mạnh. (Làm Việc theo cặp. Kể thương hiệu một trong những vườn đất nước sinh hoạt việt Nam.)

Cat Ba National Park (Vườn tổ quốc Cát Bà)Cat Tien National Park (Vườn đất nước Cát Tiên)Cuc Phuong National Park (Vườn nước nhà Cúc Phương)Bach Ma National Park (Vườn nước nhà Bạch Mã)

Listen & repeat. (Lắng nghe với kể lại)

scenic features: đặc thù phong cảnhdevastating: tàn phámaintenance: gia hạn, bảo vệapproximately: giao động, khoảngvehicles: xe cộcompletely: hoàn toàn, đầy đủ

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen khổng lồ the passage and decide if the following statements are true (T) or false (F). (Nghe đoạn văn với xác định coi những tuyên bố sau là đúng (T) hoặc không nên (F).)

 TF
1. National parks protect và preserve the natural beauty of the l&. (Vườn giang sơn bảo đảm cùng bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên của khu đất.) 
2. They usually contain a variety of scenic features. (Chúng luôn có khá nhiều điểm sáng đa dạng mẫu mã về cảnh thứ.) 
3. All national parks are in danger of being destroyed. (Tất cả những vườn cửa giang sơn đều có nguy cơ bị tàn phá.) 
4. Large areas of national parks can be destroyed by fire. (Những Khu Vực rộng lớn của sân vườn giang sơn rất có thể bị tiêu diệt vì lửa.) 
5. Visitors do not help to lớn preserve and protect national parks. (Du khách không hỗ trợ gì nhằm bảo đảm với đảm bảo an toàn các vườn đất nước.) 

Task 2. Listen again & answer the questions. (Nghe lại với vấn đáp những thắc mắc.)

1. How many national parks are there in the United States? (Ở Mỹ có từng nào vườn cửa quốc gia?)=> There are 52 national parks in the United States. (Có 52 sân vườn đất nước sinh sống Mỹ.)2. How many people visit national parks every year? (Mỗi năm có từng nào người cho thăm vườn cửa quốc gia?)=> Millions of people visit national parks every year. (Hàng triệu người cho thăm sân vườn nước nhà thường niên.)3. Can you name some problems which national parks are facing currently? (quý khách có thể nói thương hiệu một số trong những vụ việc nhưng các sân vườn giang sơn hiện tại vẫn đang nên đối mặt?)=> Rare animals are killed or hunted for fur. (Động vật quý hiếm bị giết mổ hoặc bị săn bắt lấy lông.)=> Trees are cut down for wood.

Xem thêm: Sách Quẳng Gánh Lo Đi Mà Vui Sống, Tóm Tắt & Review Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống


Xem thêm: Xu Hướng Toàn Cầu Hóa, Khu Vực Hóa Là Gì, Thế Nào Là Khu Vực Hóa Kinh Tế Và Hệ Quả Của Nó


(Cây bị đốn hạ để triển khai củi.)=> Forest fires. (Cháy rừng.)=> Pollution from visitors" vehicles. (Ô lây truyền từ bỏ phương tiện chuyên chở của du khách.)4. What should be done to lớn protect them? (Nên làm cái gi nhằm bảo đảm an toàn chúng?)=> Rare animals và trees should be protected by laws. (Động thứ quý và hiếm với cây trồng bắt buộc được đảm bảo bởi những cỗ khí cụ.)=> Fires caused by careless people should be limited. (Hỏa hoạn tạo ra do những người dân vô ý phải được giảm bớt.)=> Pollution from their vehicles should be decreased. (Ô lây lan từ bỏ xe pháo đề xuất được giảm tgọi.)=> Money should be raised for the national parks" staff. (Nên tăng lương mang đến nhân viên cấp dưới vào vườn giang sơn.)

After you listen (Sau khi chúng ta nghe)

Work in groups. Summarize the passage, using the information in Tasks 1 và 2. (Làm Việc team. Tóm tắt đoạn văn, áp dụng thông báo vào Bài tập 1 với 2.)

Gợi ý:

The aims of national parks are to lớn protect and preserve sầu the natural beauty of land. They contain a variety of scenic features. There are 52 national parks in the USA & millions of people visit them every year. Many national parks are in danger of being destroyed. If their problems are not solved, they will be destroyed completely.

Dịch:

Mục đích của các vườn cửa đất nước là bảo đảm an toàn cùng bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên của vùng đất. Chúng có không ít các điểm lưu ý nhiều mẫu mã về cảnh vật. Có 52 sân vườn đất nước sinh sống Mỹ với hàng triệu con người cho thăm thường niên. hầu hết vườn cửa quốc gia đang có nguy cơ tiềm ẩn bị tàn phá. Nếu vụ việc này không được xử lý, chúng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.