Top 10 Website Từ Điển Anh Việt Tốt Nhất Bạn Nên Biết

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
n n"t nab nabob nacarat nacelle nacreous nacrous nadir nadiral naevi naevus nag nagger nagging naggish naggy naiad naif nail nail drawer nail-biting nail-brush nail-file nail-head nail-polish nail-scissors nailer nailery nainsook naive naivety naja naked nakedness namby-pambiness namby-pamby namby-pambyism name name-caller name-calling name-child name-day name-part name-plate nameless namely namesake nance nancy nandu nanism nankeen nanny nanny-goat nap napalm nape napery naphtha naphthalene napkin napkin-ring napless napoleon napoo nappy napthalin narce narced narcissi narcissism narcissist narcissistic narcissus narcolepsy narcosis narcotic narcotise narcotism narcotization narcotize nard narghile nark narrate narration narrative narrator narrow narrow-fisted narrow-minded narrow-mindedness narrowly narrowness narwhal nasal nasalise nasality nasalization nasalize nascency nascent nasological nasologist nasology nastiness nasturtium nasty natal natality natation natatorial nates natheless nathless natice grasses nation nation-wide national
*