Cuộc Gặp Thoáng Qua

  -  

Truyện mang từ ngữ thô tục.