Trường sơn đông trường sơn tây bên nắng đốt

  -  

Trường tô đông Trường tô tây mặt nắng đốt mặt mưa quây.Em dang tay em xoè tay chẳng thể nào xua chảy mây mà chẳng thể nào che anh được.Chứ rút sợi thương ấy mấy chằm mái lợp rút gai nhớ ấy đan vòm xanh nghiêng sườn đông mà đậy mưa anh nghiêng sườn tây nhưng xòa trơn mát..Rợp trời yêu thương ấy màu xanh lá cây suốt nhưng em nghiêng không còn ấy mấy về phương anh nhưng em nghiêng không còn ấy mấy về phương anh.Trường tô đông.Trường sơn tây bên nắng đốt mặt mưa quây.Em dang tay em xoè tay chẳng thể nào xua chảy mây không thể nào che anh được.Chứ rút tua thương ấy mấy chằm mái lợp rút tua nhớ ấy đan vòm xanh nghiêng sườn đông mà bít mưa anh nghiêng sườn tây cơ mà xoè nhẵn mát..Rợp trời yêu quý ấy greed color suốt cơ mà em nghiêng không còn ấy mấy về phương anh nhưng mà em nghiêng không còn ấy mấy về phương anh..
Bạn đang xem: Trường sơn đông trường sơn tây bên nắng đốt

Trường đánh đông Trường đánh tây mặt nắng đốt bên mưa quây.Em dang tay em xoè tay chẳng thể nào xua tung mây mà chẳng thể nào che anh được.Chứ rút gai thương ấy mấy chằm mái lợp rút tua nhớ ấy đan vòm xanh nghiêng sườn đông mà che mưa anh nghiêng sườn tây nhưng mà xòa bóng mát..Rợp trời yêu thương ấy blue color suốt mà lại em nghiêng không còn ấy mấy về phương anh cơ mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh.Trường sơn đông.Trường tô tây bên nắng đốt mặt mưa quây.Em dang tay em xoè tay không thể nào xua tan mây không thể nào che anh được.Chứ rút gai thương ấy mấy chằm mái lợp rút tua nhớ ấy đan vòm xanh nghiêng sườn đông mà bịt mưa anh nghiêng sườn tây cơ mà xoè trơn mát..Rợp trời mến ấy màu xanh lá cây suốt mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh nhưng em nghiêng không còn ấy mấy về phương anh..


*chạm mặt Nhau trong Rừng Mơ

Lan Anh ft Việt hoàn

*
799.660


http://musicmd1fr.vanphongphamsg.vn.net/bucket-image-vanphongphamsg.vn/images/singer/20120119/y30nfUpsDlsrSFoAKKdM58f71d8c252f1.jpg

tiếng Đàn Ta Lư

Lan Anh

*
560.255


http://musicmd1fr.vanphongphamsg.vn.net/bucket-image-vanphongphamsg.vn/images/singer/20120119/y30nfUpsDlsrSFoAKKdM58f71d8c252f1.jpg


Xem thêm: Bấm Độn Lục Nhâm Thời Khoá, Chọn Giờ Xuất Hành Đúng Để Tránh Tai Hung Thế Nào

http://musicmd1fr.vanphongphamsg.vn.net/bucket-image-vanphongphamsg.vn/images/singer/20130406/L3jvLFcdn2DJjRNKfC9859143ebe7fe4b.jpg
http://musicmd1fr.vanphongphamsg.vn.net/bucket-image-vanphongphamsg.vn/images/singer/20120119/9eCVOU5tt0Yvn5CdhWK4624a697380986.jpg
http://musicmd1fr.vanphongphamsg.vn.net/bucket-image-vanphongphamsg.vn/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg
http://musicmd1fr.vanphongphamsg.vn.net/bucket-image-vanphongphamsg.vn/images/singer/20120119/9eCVOU5tt0Yvn5CdhWK4624a697380986.jpg
http://musicmd1fr.vanphongphamsg.vn.net/bucket-image-vanphongphamsg.vn/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.vanphongphamsg.vn.net/bucket-image-vanphongphamsg.vn/images/singer/20170620/yAsLkQrOYAL0f9yhiQW45e031c5400940.jpg
http://musicmd1fr.vanphongphamsg.vn.net/bucket-image-vanphongphamsg.vn/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg


Xem thêm: * Nóng: Trịnh Xuân Thanh Đã Bị Bắt? Vụ Trịnh Xuân Thanh Trở Về Việt Nam

http://musicmd1fr.vanphongphamsg.vn.net/bucket-image-vanphongphamsg.vn/images/singer/20140723/B6xFhCedKKfrDTVyXt686347e0c0d5c0e.jpg