TRONG CƠ THỂ TẾ BÀO NÀO CÓ LƯỚI NỘI CHẤT HẠT PHÁT TRIỂN MẠNH NHẤT

  -  

Lưới nội chất là một hệ thống màng bên trong tế bào tạo nên hệ thống các ống và xoang dẹp thông với nhau. Lưới nội chất hạt (trên màng có nhiều ribôxôm gắn vào), có chức năng tổng hợp prôtêin để đưa ra ngoài tế bào và các prôtêin cấu tạo nên màng tế bào. Tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất ở tế bào bạch cầu

Câu hỏi: Trong cơ thể, tế bào nào sau đây có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất?

A. Tế bào hồng cầu.

Bạn đang xem: Trong cơ thể tế bào nào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất

B. Tế bào bạch cầu.

C. Tế bào biểu bì.

D. Tế bào cơ.

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Tế bào bạch cầu.

Tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất ở tế bào bạch cầu

Giải thích của giáo viên Top lời giải lí do chọn đáp án B


- Lưới nội chất là một hệ thống màng bên trong tế bào tạo nên hệ thống các ống và xoang dẹp thông với nhau.

Xem thêm: Chương Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Trình Độ Đại Học Phần 1)

- Lưới nội chất hạt (trên màng có nhiều ribôxôm gắn vào), có chức năng tổng hợp prôtêin để đưa ra ngoài tế bào và các prôtêin cấu tạo nên màng tế bào.

- Lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất ở tế bào bạch cầu vì lưới nội chất hạt (đính các hạt riboxom) tham gia tổng hợp protein và bạch cầu có chức năng bảo vệ cơ thể bằng các kháng thể và prôtêin đặc hiệu.

*

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về lưới nội chất hạt :

Câu 1: Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn khác nhau ở chỗ lưới nội chất hạt

A. Có đính các hạt ribôxôm, còn lưới nội chất trơn không có

B. Nối thông với khoang giữa của màng nhân, còn lưới nội chất trơn thì không

C. Hình túi, còn lưới nội chất trơn hình ống

D. Có ribôxom bám ở trong màng, còn lưới nội chất trơn có ribôxom bám ở ngoài màng

Đáp án đúng : A. Có đính các hạt ribôxôm, còn lưới nội chất trơn không có

Câu 2: Mạng lưới nội chất hạt có chức năng gì?

A. Tổng hợp glucozơ

B. Tổng hợp nuclêic axit

C. Tổng hợp lipit

D. Tổng hợp prôtêin

Đáp án đúng: D. Tổng hợp prôtêin

Câu 3:Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn giống nhau ở chỗ:

A. Đều chứa axit nucleic 

B. Đều là hệ thống xoang màng dẹt thông với nhau

C. Đều tổng hợp protein, lipit, đường

D. Đều tổng hợp protein, lipit, đường

Đáp án đúng: B. Đều là hệ thống xoang màng dẹt thông với nhau

Câu 4:Lưới nội chất hạt có nhiều ở đâu?

A. Tế bào xương

B. Tế bào bạch cầu

C. Tế bào gan

D. Tế bào cơ tim

Đáp án đúng : B. Tế bào bạch cầu

Câu 5: Đặc điểm phân biệt giữa lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt là

A. Lưới nội chất hạt nối thông với khoang giữa của màng nhân và lưới nội chất không hạt nối thông với màng tế bào.

B. Lưới nội chất hạt có hạt ribôxôm bám ở mặt ngoài còn lưới nội chất trơn thì không có hạt ribôxôm.

C. Lưới nội chất trơn có enzim tham gia vào tổng hợp lipit còn lưới nội chất hạt tổng hợp prôtêin.

Xem thêm: Top 10 Câu Chuyện Đêm Giáng Sinh, Câu Chuyện Đêm Giáng Sinh

D. Lưới nội chất trơn không có prôtêin và lưới nội chất hạt có prôtêin

Đáp án đúng : B. Lưới nội chất hạt có hạt ribôxôm bám ở mặt ngoài còn lưới nội chất trơn thì không có hạt ribôxôm.

Câu 6 :Việc phân biệt giữa lưới nội sinh chất (LNSC) có hạt và không hạt dựa vào đặc điểm:

A. LNSC có hình túi và LNSC không có hạt hình túi

B. LNSC có hạt có ribôxôm bám ở mặt ngoài còn LNSC không hạt có ribôxôm bám

C. LNSC có hạt có ribôxôm bám ở trong còn LNSC không hạt có ribôxôm bám ở mặt ngoài của lưới

D. LNSC nối thông với khoang giữa của màng nhân và LNSC không hạt nối thông với màng tế bào

Đáp án đúng: B. LNSC có hạt có ribôxôm bám ở mặt ngoài còn LNSC không hạt có ribôxôm bám

Câu 6: Trong cơ thể, tế bào nào sau đây có lưới nội chất hạt phát triển?

(1) Tế bào cơ tim

(2) Tế bào hồng cầu

(3) Tế bào gan

(4) Tế bào biểu bì

(5) Tế bào bạch cầu

A. (1), (5)

B. (3), (5)

C. (1), (3)

D. (2), (4)

Đáp án đúng: B. (3), (5)

--------------------------

Trên đây Top lời giải đã cùng các bạn trả lời câu hỏi Tế bào nào có lưới nội chất hạt phát triển?. Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ bổ sung thêm cho mình thật nhiều kiến thức và học tập thật tốt nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc bài viết!