Trình bày trang văn bản và in

  -  

Bài 18. Trình bày văn bản và trang in

1. Trình bày trang văn bản

- Các yêu cầu cơ bản Lúc trình diễn trang văn bản:

+ Chọn hướng trang: Hướng đứng, hướng nằm.

Bạn đang xem: Trình bày trang văn bản và in

+ Đặt lề trang: Lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới.

Lưu ý 1:

+ Đừng nhầm lề trang với lề đoạn văn. Lề đoạn văn được tính từ lề trang và tất cả thể "thò" ra phía bên ngoài lề trang.

+ Văn bản có nhiều trang, trình diễn trang gồm tác dụng đến mọi trang của văn bản.

*

Hình 1. Lề đoạn văn với lề trang​

2. Chọn hướng trang và đặt lề trang

Các bước thực hiện chọn hướng trang với đặt lề trang văn bản:

- Bước 1. Vào File ( ightarrow) Page Setup ( ightarrow) Xuất hiện hộp thoại, chọn thẻ Margin. Trong đó:

+ Portrait: Trang đứng;

+ Landscape: Trang nằm ngang;

+ Top: Lề trên;

+ Bottom: Lề dưới;

+ Left: Lề trái;

+ Right: Lề phải.

Xem thêm: 21 Thủ Thuật Đọc Tâm Lý Bá Đạo Giúp Bạn "Đi Guốc Trong Bụng" Người Khác

Bước 2. Nháy OK để chấp nhận

*

Hình 2. Hộp thoại Page Setup​

Lưu ý 2:Khi thao tác làm việc trên hộp thoại, em có thể xem hình minch họa ở góc dưới mặt phải hộp thoại để thấy tức thì tác dụng

3. In văn bản

- Để in văn bản ra giấy ta sử dụng nút lệnh

*

Print (toàn bộ văn bản sẽ được in vào lắp thêm in). Trong đó:

+ Name: Tên thứ in;

+ All: In tất cả những trang;

+ Current page: In trang hiện tại chứa con trỏ;

+ Pages: In số trang cụ thể;

+ Number of copies: Số bản in.

*

Hình 3. Hộp thoại Print​

- Nên xem văn bản trước khi in để sửa chữa kịp thời các lỗi, rời phải in lại nhiều lần và tránh giảm tiêu tốn lãng phí giấy.

+ Muốn coi trước trong khi in ấn ta sử dụng nút ít lệnh

*

Print Preview:

+ Nháy các nút ít mũi thương hiệu (lên, xuống) để coi những trang nếu văn bản gồm nhiều trang.

+ Nháy nút Cchiến bại để trở về chế độ coi bình thường.

Xem thêm: Mạng Nội Dung Chủ Đề Trường Mầm Non ”, Chủ Đề Trường Mầm Non Lứa Tuổi Mẫu Giáo Lớn

Lưu ý 3:Để in văn bản laptop của em phải được kết nối với sản phẩm công nghệ in với máy in phải được bật.