BÀI TẬP TOÁN LỚP 2: PHÉP NHÂN

  -  

Bài học bao hàm các kỹ năng về phép nhân cùng phép chia, ngoài ra có những bài tập minh họa được bố trí theo hướng dẫn giải cụ thể đã được học tập 247 biên soạn rõ ràng và đưa ra tiết. Sau đây mời những em thuộc tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 2: phép nhân


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1.2.Các dạng Toán

1.3.Giải bài tập Sách Giáo Khoatrang 172

1.4.Giải bài tập Sách Giáo Khoatrang 173

2. Bài xích tập minh hoạ

3.Lời kết


a) Phép nhân

- Hiểu quan hệ giữa tổng của những số hạng giống nhau cùng với phép nhân.

- biết phương pháp viết, đọc cùng tính công dụng của phép nhân.

*

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

2 + 2 + 2 + 2 + 2 là tổng của 5 số hạng bằng nhau, từng số hạng là 2.

Ta cuyển thành phép nhân, viết như sau: 2 x 5 = 10

Đọc làHai nhân năm bởi mười.

Dấuxgọi là dấu nhân.

b) Phép chia

-Mối quan hệ giới tính giữa phép chia và phép nhân.

- Đọc, viết với tính kết quả của phép chia.

*


Dạng 1: chuyển tổng các số hạng đều nhau thành phép nhân cùng viết phép chia từ phép nhân mang lại trước.

- xác minh giá trị của từng số hạng.

- xác định số lượng số hạng bằng nhau trong tổng mang đến trước.

- mang hai số vừa tìm được nhân cùng với nhau.

- tự phép nhân mang đến trước, em mang tích phân chia cho một vượt số sẽ được giá trị bởi thừa số còn lại.

Dạng 2: Tính cực hiếm của phép nhân với phép chia

- Em nhẩm theo phép cộng các số tương đương nhau để tìm kiếm được giá trị của phép nhân đề nghị tìm.

Dạng 3: Toán đố

- Đọc với phân tích đề: việc thường mang lại giá trị các số giống như nhau, yêu ước tìm giá trị của một trong những nhóm.

- Tìm giải pháp giải của bài bác toán: mong tìm cực hiếm của một số trong những nhóm, ta hay lấy giá trị của một vài hạng nhân với số nhóm.

- trình diễn bài toán.

- khám nghiệm lại lời giải và công dụng em vừa tra cứu được.


1.3.Giải bài bác tập Sách Giáo Khoatrang 172


Bài 1

Tính nhẩm:

a)

2 x 8 = 12 : 2 = 2 x 9 = 18 : 3 =

3 x 9 = 12 : 3 = 5 x 7 = 45 : 5 =

4 x 5 = 12 : 4 = 5 x 8 = 40 : 4 =

5 x 6 = 15 : 5 = 3 x 6 = đôi mươi : 2 =

b)

20 x 4 = 30 x 3 = đôi mươi x 2 = 30 x 2 =

80 : 4 = 90 : 3 = 40 : 2 = 60 : 2 =

Phương pháp giải

a) Nhẩm quý giá của phép nhân, phân chia trong phạm vi đang học.

b) Tính với những chữ số hàng trăm rồi viết thêm một chữ số 0 vào tận cùng kết quả.

Hướng dẫn giải

a)

2 x 8 = 16 12 : 2 = 6 2 x 9 = 18 18 : 3 = 6

3 x 9 = 27 12 : 3 = 4 5 x 7 = 35 45 : 5 = 9

4 x 5 = đôi mươi 12 : 4 = 3 5 x 8 = 40 40 : 4 = 10

5 x 6 = 30 15 : 5 = 3 3 x 6 = 18 20 : 2 = 10

b)

20 x 4 = 80 30 x 3 = 90 đôi mươi x 2 = 40 30 x 2 = 60

80 : 4 = trăng tròn 90 : 3 = 30 40 : 2 = trăng tròn 60 : 2 = 30

Bài 2

Tính:

4 x 6 + 16 =

20 : 4 x 6 =

5 x 7 + 25 =

30 : 5 : 2 =

Phương pháp giải

Thực hiện nay phép tính theo thứ tự tự trái thanh lịch phải.

Hướng dẫn giải

4 x 6 + 16 = 24 + 16 = 40

20 : 4 x 6 = 5 x 6 = 30

5 x 7 + 25 = 35 + 25 = 60

30 : 5 : 2 = 6 : 2 = 3


Bài 3


Học sinh 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng tất cả 3 học sinh.Hỏi lớp 2A tất cả bao nhiêu học viên ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

1 hàng: 3 học sinh

8 hàng: ? học sinh

Lời giải

Muốn tìm giải đáp ta đem số học viên của một hàng nhân cùng với 8.

Xem thêm: Liêm Sỉ Nghĩa Là Gì - Cách Nhận Biết Người Vô Liêm Sỉ

Hướng dẫn giải

Số học sinh của lớp 2A là:

3 x 8 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh.


Bài 4


Hình nào vẫn khoanh vào(displaystyle 1 over 3)số hình tròn?

*

Phương pháp giải

- Đếm số hình tròn rồi chia cho 3.

- chọn hình có số hình tròn trụ đã khoanh bằng kết quả của phép tính phân tách vừa search được.

Hướng dẫn giải

Mỗi hình đang sẵn có 15 hình tròn.

Mà 15 : 3 = 5

Vậy hình a) là hình vẫn khoanh vào(displaystyle1 over 3)số hình tròn.


Bài 5


Tìm x:

a) x : 3 = 5

b) 5 x x = 35.

Phương pháp giải


- hy vọng tìm số bị phân chia ta lấy thương nhân cùng với số chia.

- muốn tìm một thừa số ta đem tích phân tách cho thừa số đã biết.


Hướng dẫn giải

a) x : 3 = 5

x = 5 x 3

x= 15

b) 5 x x= 35

x = 35 : 5

x = 7


1.4.Giải bài bác tập Sách Giáo Khoatrang 173


Bài 1

Tính nhẩm:

4 x 9 = 5 x 7 = 3 x 8 = 2 x 8 =

36 : 4 = 35 : 5 = 24 : 3 = 16 : 2 =

Phương pháp giải


Nhẩm quý giá của phép nhân rồi điền nhanh hiệu quả của phép phân tách liên quan.


Hướng dẫn giải

4 x 9 = 36 5 x 7 = 35 3 x 8 = 24 2 x 8 = 16

36 : 4 = 9 35 : 5 = 7 24 : 3 = 8 16 : 2 = 8

Bài 2

Tính:

2 x 2 x 3 = 3 x 5 - 6 =

40 : 4 : 5 = 2 x 7 + 58 =

4 x 9 + 6 = 2 x 8 + 72 =

Phương pháp giải


Thực hiện nay phép tính theo sản phẩm tự tự trái sang trọng phải.


Hướng dẫn giải

2 x 2 x 3 = 4 x 3 = 12 3 x 5 - 6 = 15 - 6 = 9

40 : 4 : 5 = 10 : 5 = 2 2 x 7 + 58 = 14 + 58 = 72

4 x 9 + 6 = 36 + 6 = 42 2 x 8 + 72 = 16 + 72 = 88

Bài 3

Có 27 bút chì chia đông đảo cho 3 nhóm.Hỏi mỗi nhóm tất cả mấy bút chì màu sắc ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

3 nhóm: 27 bút chì

1 nhóm: ... Cây bút chì?

Lời giải

Muốn tìm giải mã ta rước 27 phân tách cho số nhóm.

Hướng dẫn giải

Mỗi nhóm có số cây bút chì màu sắc là:

27 : 3 = 9 (bút chì)

Đáp số: 9 cây bút chì.


Bài 4


Hình nào đang khoanh vào(1 over 4)số hình vuông?

*

Phương pháp giải

- Đếm số hình vuông vắn rồi phân chia cho 4.

- chọn hình có số hình vuông vắn đã khoanh bằng tác dụng phép phân tách vừa tính.

Hướng dẫn giải

Hình a tất cả 20 hình vuông và trăng tròn : 4 = 5 dẫu vậy hình a gồm 4 hình vuông vắn được khoanh.

Hình b tất cả 16 hình vuông vắn và 16 : 4 =4.

Hình b bao gồm đúng 4 hình vuông được khoanh.

Vậy hình b là hình bao gồm (1 over 4)số hình vuông vắn được khoanh.


Bài 5


Số ?

4 + ... = 4 ... X 4 = 0

4 - ... = 4 ... : 4 = 0

Phương pháp giải

Điền số tương thích vào khu vực trống, chú ý kiến thức về số 1; số 0 trong phép nhân, chia.

Hướng dẫn giải

4 + 0 = 4 0 x 4 = 0

4 - 0 = 4 0 : 4 = 0


Bài tập minh họa


Câu 1:Tính 2 x 4 =?

Hướng dẫn giải

2 x 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8

Vậy 2 x 4 = 8

Câu 2:Mỗi nhỏ gà có 2 chân. Năm bé gà như vậy sẽ sở hữu mấy chân?

Hướng dẫn giải

Năm con gà như vậy bao gồm số chân là:

2 x 5 = 10 (chân)

Đáp số: 10 chân.

Xem thêm: Em Hãy Cho Biết Các Chức Năng Của Hệ Điều Hành Là:, Chức Năng Và Các Thành Phần Của Hệ Điều Hành

Câu 3:Thực hiện nay phép tính 8 : 4 =?

Hướng dẫn giải

Em nhẩm:2 x 4 = 8

Nên 8 : 4 = 2

Câu 4:Năm bạn nhỏ có 10 cái kẹo. Biết số kẹo của mỗi bạn đều bằng nhau. Hỏi mỗi chúng ta có mấy mẫu kẹo?

Hướng dẫn giải

Mỗi các bạn có số loại kẹo là:

10 : 5 = 2 (cái)

Đáp số: 2 cái.


Lời kết


Qua nội dung bài học kinh nghiệm trên, giúp các em học sinh:

Hệ thống lại kiến thức và kỹ năng đã học một cách dễ ợt hơnNhận biết và áp dụng vào làm bài bác tậpCó thể từ đọc những kiến thức với tự làm những ví dụ minh họa để cải thiện các kỹ nănggiải Toán lớp 2 của chính mình thêm hiệu quả
*

NETLINK

Bài học thuộc chương


Toán 2 Bài: Ôn tập về những số vào phạm vi 1000
Toán 2 Bài: Ôn tập về phép cộng và phép trừ
Toán 2 Bài: Ôn tập về đại lượng
Toán 2 Bài: Ôn tập về hình học
ADSENSE
ADMICRO

bộ đề thi nổi bật
*

ADSENSE
ADMICRO

7">

XEM cấp tốc CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC


Lớp 1

Toán lớp 1 chân trời sáng sủa tạo

Toán lớp 1 liên kết tri thức

Toán lớp 1 Cánh Diều

Tiếng Anh 1 Family and Friends

Tiếng Anh 1 Macmillan

Tiếng Anh 1 Explore Our World


Lớp 2

Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 liên kết tri thức

Toán lớp 2 Cánh diều

Tiếng Anh 2 Family and Friends

Tiếng Anh 2 Macmillan

Tiếng Anh 2 Explore Our World


Cộng đồng

Hỏi đáp tè học

Tư liệu tiểu học


Lớp 3

Lý thuyết Toán lớp 3

Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3

Tiếng Việt lớp 3

Giải giờ đồng hồ Anh lớp 3

Văn mẫu lớp 3


Lớp 4

Lý thuyết Toán lớp 4

Giải bài bác tập SGK Toán lớp 4

Tiếng Việt lớp 4

Giải giờ Anh lớp 4

Văn mẫu lớp 4


Lớp 5

Lý thuyết Toán lớp 5

Giải bài bác tập SGK Toán lớp 5

Tiếng Việt lớp 5

Giải giờ đồng hồ Anh lớp 5

Văn chủng loại lớp 5


Xem những nhất tuần

100 bài bác văn mẫu tả người lớp 5

TOP 100 bài văn mẫu mã viết thư lớp 4

TOP 100 bài bác văn tả dụng cụ lớp 4

TOP 100 bài xích văn nói chuyện lớp 3

Các dạng toán nâng cấp về số cùng dãy số

Bài tập giờ Anh tè học

Các số gồm năm chữ số

Phân số

Thể tích của một hình

Tập đọc: từ trần phục tên giật biển

Tập đọc: Đối đáp với vua

Tập đọc: phong cảnh đền Hùng


*

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - sản phẩm 7: từ bỏ 08h30 - 21h00

vanphongphamsg.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: công ty Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu trọng trách nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục Học 247