Toán lũy thừa lớp 6 nâng cao

  -  

Bài tập Toán nâng cấp lớp 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên và các phép toán bao hàm các dạng bài bác tập nhân phân tách lũy vượt giúp cho những em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài bác tập, rèn luyện khả năng giải Toán lớp 6. 


Trong công tác sách bắt đầu của 3 bộ sách. Những em hoàn toàn có thể tham khảo các giải mã của dạng Toán này sau đây:


(Để xem được toàn bộ đáp án của tài liệu, mời cài tài liệu về)

A. định hướng Lũy vượt với số nón tự nhiên

1. Lũy quá với số nón tự nhiên

Lũy thừa bậc n của a là tích của n quá số bởi nhau, từng thừa số bằng a: 

*

(n vượt số a) (a khác 0)

a được gọi là cơ số; n được điện thoại tư vấn là số mũ.

Bạn đang xem: Toán lũy thừa lớp 6 nâng cao

2. Nhân nhị lũy thừa cùng cơ số

*

Khi nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số, ta thân nguyên cơ số cùng cộng những số mũ.

3. Chia hai lũy thừa cùng cơ số

*

Khi phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số (khác 0), ta không thay đổi cơ số cùng trừ những số mũ đến nhau.


4. Lũy thừa của lũy thừa

*

Ví dụ:

*

5. Nhân nhị lũy thừa cùng số mũ, không giống cơ số

*

Ví dụ :

*

6. Phân tách hai lũy thừa thuộc số mũ, khác cơ số

*

Ví dụ :

*

7. Một vài ba quy ước

1n = 1 lấy một ví dụ : 12017 = 1

a0 = 1 lấy một ví dụ : 20170 = 1

Các bài toán về Lũy thừa với số mũ tự nhiên có dĩ nhiên đáp án, các bạn cùng tìm hiểu thêm tải về chi tiết để xem toàn thể bài viết.

B. Bài tập Lũy thừa với số nón tự nhiên

Bài tập 1:

a) 4 . 4 . 4 . 4 . 4c) 2 . 4 . 8 . 8 . 8 . 8
b) 10 . 10 . 10 . 100d) x . X . X . X

Bài tập 2 : Tính giá trị của những biểu thức sau.

a) a4.a6b) (a5)7c) (a3)4 . A9d) (23)5.(23)4

Bài toán 3 : Viết những tích sau bên dưới dạng một lũy thừa.

a) 48 . 220 ; 912 . 275 . 814 ; 643 . 45 . 162

b) 2520 . 1254 ; x7 . X4 . X3 ; 36 . 46

Bài toán 4 : Tính giá bán trị những lũy quá sau :

a) 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 210.

b) 32 , 33 , 34 , 35.

c) 42, 43, 44.

Xem thêm: Nghị Luận Về Sự Vô Cảm Của Con Người Trong Xã Hội 200 Chữ Về Hiện Tượng Vô Cảm

d) 52 , 53 , 54.

Bài toán 5 : Viết những thương sau bên dưới dạng một lũy thừa.


a) 49 : 44 ; 178 : 175 ; 210 : 82 ; 1810 : 310 ; 275 : 813

b) 106 : 100 ; 59 : 253 ; 410 : 643 ; 225 : 324 ; 184 : 94

Bài toán 6 : Viết những tổng sau thành một bình phương

a) 13 + 23 b) 13 + 23 + 33c) 13 + 23 + 33 + 43

Bài toán 7 : tra cứu x N, biết.

a) 3x . 3 = 243b) 2x . 162 = 1024c) 64.4x = 168d) 2x = 16

Bài toán 8 : triển khai các phép tính sau bằng phương pháp hợp lý.

a) (217 + 172).(915 – 315).(24 – 42)

b) (82017 – 82015) : (82104.8)

c) (13 + 23 + 34 + 45).(13 + 23 + 33 + 43).(38 – 812)

d) (28 + 83) : (25.23)

Bài toán 9 : Viết các tác dụng sau bên dưới dạng một lũy thừa.

a) 1255 : 253

b) 276 : 93

c) 420 : 215

d) 24n : 22n

e) 644 . 165 : 420

g) 324 : 86

Bài toán 10 : search x, biết.

a) 2x.4 = 128

b) (2x + 1)3 = 125

c) 2x – 26 = 6

d) 64.4x = 45

e) 27.3x = 243

g) 49.7x = 2401

h) 3x = 81

k) 34.3x = 37

n) 3x + 25 = 26.22 + 2.30

Bài toán 11 : So sánh

a) 26 cùng 82 ; 53 và 35 ; 32 với 23 ; 26 và 62

b) A = 2009.2011 và B = 20102

c) A = 2015.2017 và B = 2016.2016

d) 20170 với 12017

Bài toán 12 : cho A = 1 + 21 + 22 + 23 + … + 22007

a) Tính 2A

b) chứng tỏ : A = 22008 – 1

Bài toán 13 : mang lại A = 1 + 3 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37

a) Tính 3A

b) chứng tỏ A = (38 – 1) : 2

Bài toán 14 : mang lại B = 1 + 3 + 32 + … + 32006

a) Tính 3B

b) chứng minh: A = (32007 – 1) : 2

Bài toán 15 : cho C = 1 + 4 + 42 + 43 + 45 + 46

a) Tính 4C

b) bệnh minh: A = (47 – 1) : 3

Bài Toàn 16 : Tính tổng

a) S = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 22017

b) S = 3 + 32 + 33 + ….+ 32017

c) S = 4 + 42 + 43 + … + 42017

d) S = 5 + 52 + 53 + … + 52017

C. Đáp án bài tập Lũy thừa với số mũ tự nhiên


bài bác tập 1:

a) 45

b) 105

c) 85 = (23)5= 215

d) x4

bài xích tập 2 :

a) a10

b) a35

c) a21

d) 227

việc 3 :

a) 236; 355; 418

b) 552; x14 ; 126

c) 223; 214; y8

câu hỏi 4 :

a) 4; 8; 16; 32; 64; 128; 256; 512; 1024

b) 9; 27; 81; 243

c) 16; 64; 256

d) 25; 125; 625

việc 5 :

a) 45; 173; 24; 610; 33

b) 104; 53; 41; 25; 184: 94

câu hỏi 6 :

a) 32

b) 62

c) 102

vấn đề 7 :

a) x = 4

b) x = 2

c) x = 13

d) x = 4

việc 8 :

a) (217+ 172).(915– 315).(24 – 42) = (217 + 172).(915 – 315).(16 - 16) = 0

b) (82017– 82015) : (82104.8) = 82015.(82- 1) : 82015 = 64 – 1 = 63

c) (13+ 23+ 34 + 45).(13 + 23 + 33 + 43).(38 – 812)

= (13 + 23 + 34 + 45).(13 + 23 + 33 + 43).(38 - 38) = 0

d) (28+ 83) : (25.23) = (28+ 29) : 28 = 28 : 28 + 29 : 28 = 1 + 2 = 3

câu hỏi 9 :

a) 59

b) 312

c) 225

d) 24n: 22n= 24n : 4n = 6n

e) 42 g) 22

câu hỏi 10 :

a) x = 5 b) x = 2 c) x = 5

d) x = 2 e) x = 2 g) x = 2

h) x = 4 k) x = 3 n) x = 4

........................................

Xem thêm:

Chuyên đề Toán nâng cấp lớp 6: Lũy vượt với số mũ thoải mái và tự nhiên và những phép toán bao hàm lý thuyết và các dạng bài bác tập tương xứng cho từng phần cho những em xem thêm củng cố kĩ năng giải Toán tương quan đến lũy thừa, số mũ, chuẩn bị cho các bài thi thân học kì 1, cuối học tập kì 1 lớp 6.