BÀI 1, 2, 3 TRANG 100 SGK TOÁN LỚP 5

  -  

1. định hướng diện tích hình tròn

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy nửa đường kính nhân với bán kính rồi nhân cùng với số 3,14

S = r × r × 3,14

(S là diện tích s hình tròn, r là nửa đường kính hình tròn).

Bạn đang xem: Bài 1, 2, 3 trang 100 sgk toán lớp 5

Ví dụ : Tính diện tích hình tròn trụ có nửa đường kính 2dm.

Diện tích hình tròn là:

2 × 2 × 3,14 = 12,56 (dm2)

2. Toán lớp 5 trang 100

Hướng dẫn giải bài bác tập trang 100 SGK Toán lớp 5: Diện tích hình trụ (bài 1, 2, 3 trang 100/SGK Toán 5). Các em học viên cùng so sánh đối chiếu với các lời giải sau đây.

Giải Toán lớp 5 tập 2 bài bác 1 trang 100

Tính diện tích hình tròn có bán kính r

a) r = 5cm

b) r = 0,4 dm

c) r =

*
m

Phương pháp giải

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân cùng với số 3,14.

Xem thêm: Đánh Thức Trái Tim

S = r × r × 3,14

(S là diện tích s hình tròn, r là bán kính hình tròn).

Đáp án


a) diện tích của hình tròn trụ là:

5 × 5 × 3,14 = 78,5 (cm2)

b) diện tích của hình tròn là:

0,4 × 0,4 × 3,14 = 0,5024(dm2)

c)

*
m=0,6m

Diện tích của hình tròn là:

0,6 × 0,6 × 3,14 = 1,1304(m2)


Giải Toán lớp 5 tập 2 bài bác 2 trang 100

Tính diện tích hình tròn trụ có 2 lần bán kính d

a) d = 12 cm

b) 7,2 dm

c) d =

*
m

Phương pháp giải

- Tính bán kính hình tròn: r = d : 2

- Tính diện tích hình tròn: S= r × r × 3,14.

Xem thêm: Tranh Bác Hồ Đi Công Tác

Đáp án


a) cung cấp kính hình tròn là: 12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình trụ là: 6 × 6 × 3,14 = 113,04 (cm2)

b) bán kính hình tròn là: 7,2 : 2 = 3,6 (dm)

Diện tích hình trụ là: 3,6 × 3,6 × 3,14 = 40,6944 (dm2)

c)

*
=0,8m

Bán kính hình trụ là:

0, 8 : 2 = 0,4 (m)

Diện tích hình tròn trụ là:

0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (m2)

Đáp số: a) 113,04 (cm2)

b) 40,6944 (dm2)

c) 0,5024 (m2)


Giải Toán lớp 5 tập 2 bài xích 3 trang 100

Miệng giếng nước là một hình tròn trụ có bán kính 0,7 m, tín đồ ta xây thành mồm rộng 0,3 m bảo phủ miệng giếng. Tính diện tích s của thành giếng đó.