Toán Lớp 3 Trang 23

  -  

- xoay kim chỉ phút sau : Tính từ số 12 trở đi mỗi số trên mặt đồng hồ thời trang ứng với 5 phút.

a)(3)giờ(10)phút

Kim ngắn chỉ qua số(3), kim lâu năm chỉ số(2)

*

b)(8)giờ(20)phút

Kim ngắn chỉ ngay sát giữa số(8)và số(9), kim nhiều năm chỉ số(4)

hotlive