Toán 5 Trang 100 Luyện Tập Chung

  -  

- Độ lâu năm sợi dây bởi tổng chu vi hình tròn bán kính (7cm) và hình tròn trụ bán kính (10cm).

Bạn đang xem: Toán 5 trang 100 luyện tập chung

- mong muốn tính chu vi hình trụ ta đem (2) lần nửa đường kính nhân với số (3,14.) 

Lời giải bỏ ra tiết:

Chu vi hình trụ bán kính (7cm) là:

(7 imes 2 imes 3,14 = 43,96; (cm))

Chu vi hình tròn bán kính (10 cm) là:

(10 imes 2 imes 3,14 = 62,8; (cm))

Độ lâu năm sợi dây thép là: 

(43,96 + 62, 8 = 106,76 ; (cm))

Đáp số: (106,76cm).


bài bác 2


Video chỉ dẫn giải


Hai hình tròn trụ có cùng trọng tâm O như hình bên. Chu vi hình trụ lớn dài hơn chu vi hình tròn nhỏ bé bao nhiêu xăng-ti-mét ? 

 

*

Phương pháp giải:

- Tính phân phối kính hình tròn lớn: (60 + 15 = 75cm). 

- Tính chu vi hình tròn theo công thức: (C = r × 2 × 3,14.)

- Số xăng-ti-mét chu vi hình trụ lớn dài ra hơn chu vi hình tròn nhỏ bé (=) chu vi hình trụ lớn (-) chu vi hình trụ bé.

Lời giải bỏ ra tiết:

Bán kính của hình tròn lớn là:

(60 + 15 = 75; (cm))

Chu vi của hình tròn lớn là:

(75 imes 2 imes 3,14 = 471 ;(cm))

Chu vi của hình tròn bé xíu là:

(60 imes 2 imes 3,14 = 376,8 ;(cm))

Chu vi hình tròn trụ lớn dài ra hơn chu vi hình tròn nhỏ nhắn số xăng-ti-mét là:

(471 - 376,8 = 94,2 ;(cm))

Đáp số: (94,2cm).


bài 3


Video lý giải giải


Hình mặt tạo vị hình chữ nhật cùng hai nửa đường tròn (xem hình vẽ). Tính diện tích hình đó.

 

*

Phương pháp giải:

- diện tích s hình vẽ = diện tích s hình chữ nhật + Diện tích hai nửa hình tròn có cùng nửa đường kính 7cm.

- diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

- Diện tích hình tròn trụ = r × r × 3,14.

Xem thêm: Top 20 Câu Chuyện Kể Cho Bé Nghe Mỗi Đêm, Truyện Cổ Tích

Lời giải bỏ ra tiết:

Diện tích hình đang cho bởi tổng diện tích hình chữ nhật và hai nửa mặt đường tròn.

Tổng diện tích hai nửa hình tròn trụ bằng diện tích hình tròn bán kính (7cm).

Chiều dài hình chữ nhật là:

(7 imes 2 = 14; (cm)) 

Diện tích hình chữ nhật là:

(14 imes 10 = 140; (cm^2)) 

Diện tích của hai nửa hình tròn là:

(7 imes 7 imes 3,14 = 153,86; (cm^2)) 

Diện tích hình đã đến là:

(140 + 153,86 = 293, 86 ; (cm^2))

Đáp số: (293, 86cm^2).


bài 4


Video gợi ý giải


Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

Diện tích phần vẫn tô color của hình vuông vắn ABCD là:

*

A 13,76cm2 B. 114,24cm2

C. 50,24cm2 D. 136, 96cm2

Phương pháp giải:

Diện tích phần tô màu sắc là hiệu của diện tích hình vuông vắn ABCD và diện tích của hình tròn trụ đường kính là 8cm.

Lời giải bỏ ra tiết:

Hình tròn trung khu O có 2 lần bán kính bằng độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn và bằng 8cm.

Bán kính hình trụ tâm O là:

8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình tròn tâm O là:

4 × 4 × 3,14 = 50,24 ((cm^2))

Diện tích hình vuông ABCD là:

8 × 8 = 64 ((cm^2))

Diện tích phần tô color là : 

64 – 50,24 = 13,76 ((cm^2))

Chọn câu trả lời A.

Xem thêm: Lịch Sử 9 Bài 17 : Cách Mạng Việt Nam Trước Khi Đảng Cộng Sản Ra Đời

vanphongphamsg.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 bên trên 145 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp vanphongphamsg.vn


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng vanphongphamsg.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép vanphongphamsg.vn gởi các thông tin đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.