TOÁN 10 DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI

  -  

Tam thức bậc nhị (đối cùng với (x)) là biểu thức dạng $ax^2 + bx + c$. Trong những số đó (a,b,c) là nhũng số mang đến trước với (a e 0).

Bạn đang xem: Toán 10 dấu của tam thức bậc hai

Nghiệm của phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ được điện thoại tư vấn là nghiệm của tam thức bậc hai $fleft( x ight) = ax^2 + bx + c$; (Delta = b^2 - 4ac) với (Delta " = b"^2 - ac) theo sản phẩm công nghệ tự được điện thoại tư vấn là biệt thức cùng biệt thức thu gọn của tam thức bậc nhị $fleft( x ight) = ax^2 + bx + c$.

2. Vết của tam thức bậc hai

Định lí.

Xem thêm: 10 Chi Tiết Harry Potter Tập Cuối Harry Potter Xuất Hiện, Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần Phần 2

Cho tam thức bậc hai (f(x) = ma mx^2 + bx + c(a e 0)) bao gồm biệt thức (∆ = b^2– 4ac).

Xem thêm: Thần Y Ngốc Phi Chương Mới Nhất, Thần Y Ngốc Phi

- trường hợp (∆ 0, f(x)) tất cả (2) nghiệm (x_1,x_2(x_1 0,,forall x in R,, Leftrightarrow ,left{ eginarrayla > 0\Delta 0\Delta le 0endarray ight.$

$ax^2 + bx + c

*
Bình luận
*
phân chia sẻ4.4 bên trên 116 phiếu

Bài tiếp sau
*


*
*
*
*
*
*
*
**
***

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép vanphongphamsg.vn gửi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.