Chap 26

  -  

Sau đêm ân ái, anh new lộ rõ bạn dạng chất, thế ra anh không hẳn tổng giám đốc phong phú gì, mà lại cũng chỉ cần nhân viên cao cấp một chút thôi!

Cô giãy nảy lên khi biết minh bị lừa! Nghe cô nói vậy, mắt anh lộ rõ vẻ khinh thường thường, ánh nhìn sắc bén đầy vẻ châm biếm, nhẫn tâm rời đi.

Cô cần thiết ngờ, chỉ bởi một đếm ấy cô lại mang trong mình giọt ngày tiết của anh. Cô quyết trung tâm sinh đứa nhỏ xíu ấy, nuôi bự nó, không khiến cho anh quan sát một cái.

5 năm sau, anh là tổng giám đốc công ty Mạc Thị, tương tự như cành tiến thưởng lá ngọc.

Tài sản nhưng mà anh có lên tới hàng ngàn mặt hàng vạn, dẫu vậy tim lại tiến công rơi ở tối mưa 5 năm trước. Đã 5 năm, ko biết cô nàng quật cường kia đang kết hôn và gồm con chưa?

Cô gồm khỏe không?

*

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5 – Chương 6 – Chương 7

– Chương 8 – Chương 9 – Chương 10 – Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 –

Chương 15 – Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19– Chương đôi mươi – Chương 21 –

Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25 – Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 –

Chương 29 – Chương 30 – Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35 –

Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40 – Chương 41 – Chương 42

Chương 43 – Chương 44 – Chương 45 – Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49

Chương 50 – Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54 – Chương 55 – Chương 56

Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60– Chương 61 – Chương 62 – Chương 63

Chương 64 – Chương 65 – Chương 66 – Chương 67 – Chương 68 – Chương 69 – Chương 70

Chương 71 – Chương 72 – Chương 73 – Chương 74 – Chương 75 – Chương 76 – Chương 77

Chương 78 – Chương 79 – Chương 80 – Chương 81 – Chương 82 – Chương 83 – Chương 84

Chương 85 – Chương 86 – Chương 87 – Chương 88 – Chương 89 – Chương 90 – Chương 91

Chương 92 – Chương 93 – Chương 94 – Chương 95 – Chương 96 – Chương 97 – Chương 98

Chương 99 – Chương 100 – Chương 101 – Chương 102 – Chương 103 – Chương 104 – Chương 105

Chương 106 – Chương 107 – Chương 108 – Chương 109 – Chương 110 – Chương 111 – Chương 112

Chương 113 – Chương 114 – Chương 115 – Chương 116 – Chương 117 – Chương 118 – Chương 119

Chương 120 – Chương 121 – Chương 122 – Chương 123 – Chương 124 – Chương 125 – Chương 126

Chương 127 – Chương 128 – Chương 129 – Chương 130 – Chương 131 – Chương 132 – Chương 133

Chướng 134 – Chương 135 – Chương 136 – Chương 137 – Chương 138 – Chương 139 – Chương 140

Chương 141 – Chương 142 – Chương 143 – Chương 144 – Chương 145 – Chương 146 – Chương 147

Chương 148 – Chương 149 – Chương 150 – Chương 151 – Chương 152 – Chương 153 – Chương 154

Chương 155 – Chương 156 – Chương 157 – Chương 158 – Chương 159 – Chương 160 – Chương 161