TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC LỚP 3

  -  
2. SÁCH KẾT NỐI: bài tập trang 104, 105, 106, 107, 108 – Tính cực hiếm biểu thức lớp 33. VỞ BT KẾT NỐI – bài xích tập trang 94, 95, 96, 97 – Tính quý giá biểu thức lớp 34. SÁCH CÁNH DIỀU: bài bác tập trang 87, 88, 90, 91, 92, 94 – Tính quý giá biểu thức lớp 35. SÁCH CHÂN TRỜI: bài xích tập trang 32, 33, 34, 35 – Tính quý hiếm biểu thức lớp 3

Bài học tập Tính giá trị của biểu thức lớp 3 giúp những em học sinh:

Làm quen với biểu thức số và nạm vững những quy tắc để tính giá trị của biểu thức. Vận dụng để bài xích tập trong sách liên kết tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo.

Nào, chúng ta cùng bắt đầu với bài học thú vị này nhé!

1. Luật lệ tính giá trị biểu thức lớp 3

Biểu thức số là gì?

Trong toán học, biểu thức số bao hàm các số và những phép tính kết phù hợp với nhau. Khi triển khai các phép tính đó, ta được kết quả cuối cùng điện thoại tư vấn là cực hiếm của biểu thức.

Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức lớp 3

3 quy tắc buộc phải nhớ để tính giá trị của biểu thức:

Biểu thức chỉ gồm 2 phép tính là cùng trừ hoặc nhân phân chia thì thực hiện từ trái quý phái phải.Biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì tiến hành phép tính nhân chia trước, cùng trừ sau.Biểu thức có dấu ngoặc () thì thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ko kể ngoặc sau.

Tiếp theo các em hãy vận dụng những quy tắc trên để giải bài xích tập vào SGK nhé.

2. SÁCH KẾT NỐI: bài tập trang 104, 105, 106, 107, 108 – Tính quý hiếm biểu thức lớp 3

Bài 1 trang 104

*

Phương pháp giải:

Thực hiện nay tính theo lắp thêm tự từ trái lịch sự phải.

Lời giải:

a) 27 – 7 + 30 = đôi mươi + 30 = 50

b) 60 + 50 – đôi mươi = 110 – 20 = 90

c) 9 x 4 = 36

Bài 2 trang 105

*

Phương pháp giải:

Bước 1: tiến hành tính giá bán trị những biểu thức

Bước 2: Nối giá trị mỗi biểu thức với số say mê hợp.

Lời giải:

*

Bài 1 rèn luyện trang 106

*

Phương pháp giải:

– vào biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta tiến hành các phép tính nhân, chia trước; rồi tiến hành các phép tính cộng, trừ sau.

– ví như trong biểu thức chỉ bao gồm phép tính nhân, phân tách ta thực hiện theo vật dụng tự từ bỏ trái sang trọng phài.

Lời giải:

a) 30 : 5 x 2 = 6 x 2 = 12

b) 24 + 5 x 6 = 24 + 30 = 54

c) 30 – 18 : 3 = 30 – 6 = 24

Bài 2 rèn luyện trang 106

*

Phương pháp giải:

Bước 1: thực hiện tính giá trị những biểu thức

Bước 2: Nối cực hiếm mỗi biểu thức cùng với số mê thích hợp.

Lời giải:

40 + trăng tròn – 15 = 60 – 15 = 45

56 – 2 x 5 = 56 – 10 = 46

40 + 32 : 4 = 40 + 8 = 48

67 – 15 – 5 = 52 – 5 = 47

Ta nối như sau:

*

Bài 1 chuyển động trang 107

*

Phương pháp giải:

Nếu vào biểu thức bao gồm dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính sống trong ngoặc trước.

Lời giải:

a) 45 : (5 + 4) = 45 : 9 = 5

b) 8 x (11 – 6) = 8 x 5 = 40

c) 42 – (42 – 5) = 42 – 37 = 5

Bài 2 hoạt động trang 107

*

Phương pháp giải:

Nếu vào biểu thức bao gồm dấu ngoặc thì ta triển khai các phép tính sinh hoạt trong ngoặc trước.

Lời giải:

(15 + 5) : 5 = trăng tròn : 5 = 4

32 – (25 + 4) = 32 – 29 = 3

16 + (40 – 16) = 16 + 24 = 40

40 : (11 – 3) = 40 : 8 = 5

Ta nối như sau:

*

Bài 1 luyện tập trang 108

*

Phương pháp giải:

Bước 1: tiến hành tính quý hiếm biểu thức: giả dụ trong biểu thức gồm dấu ngoặc thì ta triển khai các phép tính làm việc trong ngoặc trước.

Bước 2: So sánh tác dụng rồi kết luận.

Lời giải:

5 x (6 – 2) = 5 x 4 = 20

5 x 6 – 2 = 30 – 2 = 28

(16 + 24) : 4 = 40 : 4 = 10

16 + 24 : 4 = 16 + 6 = 22

Ta tất cả 10 bài bác 2 rèn luyện trang 108

*

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính số hộp bút màu sót lại của Mai.

Bước 2: Tính số chiếc cây bút màu còn sót lại của Mai.

Tóm tắt:

Có: 4 hộp cây bút màu

Mỗi hộp: 10 cây bút màu

Cho: 2 hộp

Còn lại: …. Cây viết màu?

Lời giải:

Sau lúc cho, Mai còn sót lại số hộp bút màu là

4 – 2 = 2 (hộp)

Mai còn sót lại số chiếc cây viết màu là

10 x 2 = 20 (chiếc bút)

Đáp số: trăng tròn chiếc cây bút màu

Bài 3 luyện tập trang 108

*

Phương pháp giải:

Nhóm các số tất cả tổng là số tròn trăm rồi thưc hiện tính vào ngoặc trước, bên cạnh ngoặc sau.

Lời giải:

123 + 80 + 20 = 123 + (80 + 20)

= 123 + 100

= 223

207 + 64 + 36 = 207 + (64 + 36)

= 207 + 100

= 307

3. VỞ BT KẾT NỐI – bài xích tập trang 94, 95, 96, 97 – Tính quý hiếm biểu thức lớp 3

Bài 1, máu 1 trang 94

*

Phương pháp giải:

Đối với biểu thức chỉ có phép cộng, trừ hoặc biểu thức chỉ có phép nhân, phân chia ta thực hiện từ trái lịch sự phải.

Lời giải:

a) 162 + 29 – 18 = 191 – 18

= 173

b) 18 x 7 = 126

c) 84 : 6 = 14

Bài 2, tiết 1 trang 94

*

Phương pháp giải:

Thực hiện nay tính cực hiếm biểu thức rồi nối với hiệu quả thích hợp.

Lời giải:

*

Bài 3, tiết 1 trang 94

*

Phương pháp giải:

– Tính quý giá biểu thức: với biểu thức chỉ chứa những phép tính cộng, trừ ta tiến hành từ trái thanh lịch phải.

– so sánh và khoanh red color và blue color theo yêu mong của bài xích toán

Lời giải:

a) 49 + 27 – 58 = 76 – 58

= 18

b) 18 x 4 = 72

c) 56 – 18 + 23 = 38 + 23

= 61

d) 93 : 3 = 31

Ta gồm 18 bài xích 1, ngày tiết 2 trang 95

*

Phương pháp giải:

Đối với biểu thức bao gồm chứa phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách ta tiến hành phép tính nhân, chia trước, thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải:

a) 64 – 25 : 5 = 64 – 5

= 59

b) 15 + 4 x 9 = 15 + 36

= 51

c) 90 – 7 x 3 = 90 – 21

= 69

d) 98 + 42 : 6 = 98 + 7

= 105

Bài 2, máu 2 trang 95

*

Phương pháp giải:

– Tính quý giá biểu thức: Đối cùng với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta triển khai phép tính nhân, phân tách trước, thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

– Nối biểu thức với tác dụng thích hợp.

Lời giải:

92 – 26 x 3 = 92 – 78

= 14

40 – 36 : 2 = 40 – 18

= 22

87 + 48 : 6 = 87 + 8

= 95

Ta nối như sau:

*

Bài 3, máu 2 trang 95

*

Phương pháp giải:

– Kiểm tra phương pháp tính giá trị biểu thức trong mỗi câu rồi điền Đ, S mang đến thích hợp.

– Tính quý hiếm biểu thức: Đối với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, phân chia trước, thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải:

*

Bài 4, ngày tiết 2 trang 95

*

Phương pháp giải:

Điền số phù hợp vào ô trống rồi tính quý giá biểu thức.

Lời giải:

Từ một thùng gồm 50 ℓ dầu, người ta đã kéo ra 3 lần, các lần 10 ℓ dầu. Số lít dầu còn lại trong thùng là:

50 – 10 x 3 = 20 (ℓ)

Bài 1, ngày tiết 3 trang 96

*

Phương pháp giải:

Với biểu thức gồm chứa lốt ngoặc ta triển khai các phép tính làm việc trong ngoặc trước.

Lời giải:

a) 64 : (25 – 17) = 64 : 8

= 8

b) (70 – 15) : 5 = 55 : 5

= 11

c) 26 x (71 – 68) = 26 x 3

= 78

d) 50 – (50 – 10) = 50 – 40

= 10

Bài 2, tiết 3 trang 96

*

Phương pháp giải:

– Tính quý hiếm biểu thức: cùng với biểu thức tất cả chứa dấu ngoặc ta thực hiện các phép tính sinh sống trong ngoặc trước.

– Nối biểu thức với hiệu quả thích hợp

Lời giải:

23 x (42 – 38) = 23 x 4 = 92

75 : (18 – 13) =75 : 5 = 15

(30 + 10) : 8 = 40 : 8 = 5

(48 – 21) x 3 = 27 x 3 = 81

Ta nối như sau:

*

Bài 3, tiết 3 trang 96

*

Phương pháp giải:

– Tính giá trị biểu thức: cùng với biểu thức có chứa vết ngoặc ta tiến hành các phép tính sinh sống trong ngoặc trước.

– đối chiếu rồi chọn biểu thức có giá trị phệ nhất.

Lời giải:

72 : (16 – 8) = 72 : 8 = 9

2 x (35 – 31) = 2 x 4 = 8

80 : (3 + 5) = 80 : 8 = 10

Vạy biểu thức có mức giá trị lớn số 1 là 80 : (3 + 5)

Chọn C.

Bài 4, tiết 3 trang 96

*

Phương pháp giải:

Điền số thích hợp vào địa điểm trống.

Lời giải:

Số?

Trên sân bao gồm 8 nhỏ thỏ và 8 nhỏ gà. Để tính tổng số chân của 8 con thỏ với 8 con gà, ta hoàn toàn có thể làm như sau:

Ghép 1 bé thỏ cùng 1 con gà thành 1 cặp, được 8 cặp như vậy.

Số chân thỏ cùng gà ở một cặp là 4 + 2 = 6 (chân)

Số chân thỏ và gà ở 8 cặp là 6 x 8 = 48 (chân)

Bài 1, tiết 4 trang 97

*

Phương pháp giải:

– với biểu thức bao gồm chứa vết ngoặc, ta thực hiện phép tính sống trong ngoặc trước

– cùng với biểu thức cất phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách ta tiến hành phép tính nhân, phân chia trước, thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải:

12 x (7 – 4) = 12 x 3 = 36

12 x 7 – 4 = 84 – 4 = 80

(80 + 40) : 4 = 120 : 4 = 30

80 + 40 : 4 = 80 + 10 = 90

Ta điền như sau:

a) Biểu thức có giá trị lớn nhất là biểu thức

b) Biểu thức có giá trị nhỏ bé nhất là biểu thức C.

Bài 2, huyết 4 trang 97

*

Phương pháp giải:

– search tổng số lọ hoa Mai cắm được

– search số bông hoa trong những lọ = Số hoa lá ở từng lọ x số lọ hoa

Lời giải:

Mai cắm được số lọ hoa là

5 + 3 = 8 (lọ hoa)

Có toàn bộ số bông hoa trong số lọ là

10 x 8 = 80 (bông hoa)

Đáp số: 80 bông hoa.

Bài 3, ngày tiết 4 trang 97

*

Phương pháp giải:

Nhóm những số có tổng là số tròn trăm cùng nhau rồi thực hiện tính trong ngoặc trước.

Lời giải:

a) 476 + 70 + 30 = 476 + (70 + 30)

= 476 + 100

= 576

b) 67 + 125 + 75 = 67 + (125 + 75)

= 67 + 200

= 267

Bài 4, máu 4 trang 97

*

Phương pháp giải:

– với biểu thức tất cả chứa lốt ngoặc, ta triển khai phép tính sinh hoạt trong ngoặc trước.

– so sánh rồi viết giá bán trị của các biểu thức đã mang lại theo vật dụng tự từ nhỏ bé đến lớn.

Lời giải:

15 x (7 – 4) = 15 x 3 = 45

74 : (6 – 4) = 74 : 2 = 37

(24 + 60) : 4 = 84 : 4 = 21

Giá trị của các biểu thức đã cho theo thiết bị tự từ bé xíu đến mập là:

*

4. SÁCH CÁNH DIỀU: bài bác tập trang 87, 88, 90, 91, 92, 94 – Tính giá trị biểu thức lớp 3

Bài 1 trang 87

*

Phương pháp giải:

Đọc các số và phép tính theo đồ vật tự tự trái thanh lịch phải.

Lời giải:

 

*

Bài 2 trang 88

*

Phương pháp giải:

Quan sát các biểu thức rồi chọn cách đọc tương ứng.

Lời giải:

*

Bài 3 trang 88

*

Phương pháp giải:

Dựa vào đề bài em viết các biểu thức tương ứng.

Lời giải:

a) Hiệu của 21 trừ đi 3 là 21 – 3

b) mến của 21 phân tách cho 3 là 21 : 3

c) Tổng của bố số 23, 15 cùng 40 là 23 + 15 + 40

d) Tích của tía số 5, 2 với 7 là 5 x 2 x 7

Bài 4 trang 88

*

Phương pháp giải:

Đếm số cá làm việc mỗi bình rồi nêu chân thành và ý nghĩa của từng biểu thức.

Xem thêm: Tiểu Sử Diễn Viên Lee Min Ho Sinh Năm Bao Nhiêu, Lee Min Ho Là Ai

Lời giải:

Bình A tất cả 8 con cá

Bình B có 9 con cá

Bình C có 6 bé cá

a) Biểu thức 8 + 9 cho thấy tổng số cá ở nhị bình A và B.

b) Biểu thức 8 + 6 cho thấy thêm tổng số cá ở nhị bình A cùng C.

c) Biểu thức 8 + 9 + 6 cho biết thêm tổng số cá ở cha bình A, B với C.

Bài 1 trang 90

*

Phương pháp giải:

Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ hoặc chỉ gồm phép tính nhân, phân chia thì ta triển khai các phép tính theo đồ vật tự tự trái sang phải.

Lời giải:

a) 261 + 414 = 675

Giá trị của biểu thức 261 + 414 là 675

b) 595 – 17 = 578

Giá trị của biểu thức 595 – 17 là 578

c) 286 : 2 = 143

Giá trị của biểu thức 286 : 2 là 143

d) 310 x 3 = 930

Giá trị của biểu thức 310 x 3 là 930

e) 265 – 82 + 10 = 183 + 10 = 193

Giá trị của biểu thức 265 – 82 + 10 là 193

g) 21 x 4 : 2 = 84 : 2 = 41

Giái trị của biểu thức 21 x 4 : 2 là 41

Bài 2 trang 90

*

Phương pháp giải:

– Tính giá trị biểu thức theo quy tắc: Nếu trong biểu thức chỉ có những phép tính cộng, trừ hoặc chỉ bao gồm phép tính nhân, phân chia thì ta thực hiện các phép tính theo sản phẩm tự trường đoản cú trái lịch sự phải.

– lựa chọn giá trị đúng với từng biểu thức.

Lời giải:

125 – 82 + 7 = 43 + 7 = 50

40 : 5 x 8 = 8 x 8 = 64

20 + 70 – 30 = 90 – 30 = 60

72 : 9 x 10 = 8 x 10 = 80

Ta lựa chọn như sau:

*

Bài 3 trang 90

*

Phương pháp giải:

Em tính nhẩm rồi điền các dấu +, – và để được phép tính đúng.

Lời giải:

*

Bài 1 trang 91

*

Phương pháp giải:

Nếu vào biểu thức chỉ có những phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì ta triển khai các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải:

a) 7 + 43 x 2 = 7 + 86 = 93

Giá trị của biểu thức 7 + 43 x 2 là 93

b) 8 + 15 : 3 = 8 + 5 = 13

Giá trị của biểu thức 8 + 15 : 3 là 13

c) 312 x 2 – 5 = 624 – 5 = 619

Giá trị của biểu thức 312 x 2 – 5 là 619

d) 900 : 3 – trăng tròn = 300 – trăng tròn = 280

Giá trị của biểu thức 900 : 3 – 20 là 280

Bài 2 trang 92

*

Phương pháp giải:

– nếu trong biểu thức chỉ có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, phân tách trước; rồi triển khai các phép tính cộng, trừ sau.

– nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta tiến hành theo thiết bị tự trường đoản cú trái sang trọng phải.

Lời giải:

5 x 9 – 2 = 45 – 2

= 43

80 : 8 + 30 = 10 + 30

= 40

20 + 7 x 3 = 20 + 21

= 41

72 – 6 x 10 = 72 – 60

= 12

30 : 5 x 6 = 6 x 6

= 36

115 – 72 + 9 = 43 + 9

= 52

Ta chọn như sau:

*

Bài 3 trang 92

*

Phương pháp giải:

– giả dụ trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta triển khai theo đồ vật tự từ trái quý phái phải.

– nếu như trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì ta triển khai các phép tính nhân, phân tách trước; rồi tiến hành các phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải:

a) Sai

Sửa lại:

50 + 50 x 8 = 50 + 400

= 450

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai

Sửa lại:

300 – 100 : 5 = 300 – 20

= 280

Bài 4 trang 92

*

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính cân nặng của 4 bao thóc bằng trọng lượng của một bao thóc nhân cùng với 4.

Bước 2: Tìm khối lượng của 4 bao thóc và 1 bao ngô = trọng lượng của 4 bao thóc + khối lượng của 1 bao ngô.

Tóm tắt:

1 bao thóc: trăng tròn kg

1 bao ngô: 30 kg

4 bao thóc cùng 1 bao ngô: … kg?

Lời giải:

4 bao thóc trọng lượng số ki-lô-gam là

20 x 4 = 80 (kg)

4 bao thóc cùng 1 bao ngô khối lượng số ki-lô-gam là

80 + 30 = 110 (kg)

Đáp số: 110 kg

Bài 5 trang 92

*

Phương pháp giải:

– cách 1: Viết những biểu thức

– bước 2: Tính giá trị biểu thức:

+ giả dụ trong biểu thức chỉ có những phép tính cộng, trừ thì ta tiến hành theo đồ vật tự trường đoản cú trái sang trọng phải.

+ nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì ta tiến hành các phép tính nhân, chia trước; rồi tiến hành các phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải:

a) 87 – 7 + 40 = 80 + 40 = 120

b) 7 x 6 – 2 = 42 – 2 = 40

Bài 1 trang 94

*

Phương pháp giải:

Khi tính giá trị của các biểu thức bao gồm dấu ngoặc () thì trước tiên ta triển khai các phép tính trong ngoặc.

Lời giải:

a) (37 – 18) + 17 = 19 + 17 = 36

Giá trị của biểu thức (37 – 18) + 17 là 36

b) 56 – (35 – 16) = 56 – 19 = 37

Giá trị của biểu thức 56 – (35 – 16) là 37

c) (6 + 5) x 8 = 11 x 8 = 88

Giá trị của biểu thức (6 + 5) x 8 là 88

d) 36 : (62 – 56) = 36 : 6 = 6

Giá trị của biểu thức 36 : (62 – 56) là 6

Bài 2 trang 94

*

Phương pháp giải:

Nếu vào biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì ta triển khai các phép tính nhân, phân chia trước; rồi triển khai các phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải:

Ta triển khai phép tính vào ngoặc trước như sau:

56 : (45 – 38) x 2 = 56 : 7 x 2

= 8 x 2

= 16

Vậy chọn câu trả lời C.

Bài 3 trang 94

*

Phương pháp giải:

Số học sinh đi xe hơi to bởi số học viên của cả đoàn trừ đi số học viên đi xe xe hơi nhỏ.

Lời giải:

a) Ta có mỗi xe cộ ô tô bé dại chở 7 học sinh, cần 2 xe cộ ô tô nhỏ tuổi chở 7 x 2 học sinh

Biểu thức tính số học sinh đi xe xe hơi to là 54 – 7 x 2

b) Số học viên đi xe xe hơi to là

54 – 7 x 2 = 40 (học sinh)

Đáp số: a) 54 – 7 x 2

b) 40 học sinh

Bài 4 trang 94

*

Phương pháp giải:

Điền dấu hoặc dấu () để được biểu thức đúng.

Lời giải:

Hoặc

a) 8 : (4 x 2) = 1

8 : (4 – 2) = 4

b) 8 + 4 : 2 = 10

Luyện tập bình thường trang 30, 31, 32, 33

5. SÁCH CHÂN TRỜI: bài bác tập trang 32, 33, 34, 35 – Tính giá trị biểu thức lớp 3

Bài 1 trang 32

*

Phương pháp giải:

Em tính giá biểu thức với nói theo mẫu.

Lời giải:

a, 187 – 42 = 145

Giá trị biểu thức 187 – 42 là 145.

b, 30 : 5 = 6

Giá trị biểu thức 30 : 5 là 6.

c, 70 – 50 + 80 = trăng tròn + 80

= 100

Giá trị của biểu thức 70 – 20 + 80 là 100.

Bài 1 rèn luyện trang 32

*

Phương pháp giải:

Với biểu thức chỉ gồm phép cộng, phép trừ hoặc phép nhân, phép phân chia ta triển khai từ trái thanh lịch phải.

Lời giải:

a, 384 + 471 = 855

b, 742 – 42 + 159 = 700 + 159

= 859

c, 2 x 4 x 5 = 8 x 5

= 40

Bài 2 rèn luyện trang 32

*

Phương pháp giải:

Tính giá trị biểu thức rồi nối với hiệu quả thích hợp.

Lời giải:

Ta có: 43 + 72 = 115

75 – 28 = 47

80 + 16 – 22 = 96 – 22 = 74

Ta nối như sau:

*

Bài 1 trang 33

*

Phương pháp giải:

Đối với biểu thức chỉ có phép cộng, trừ hoặc biểu thức chỉ có phép nhân, phân tách ta thực hiện từ trái lịch sự phải.

Lời giải:

a) 82 + 13 – 76 = 95 – 76

= 19

b) 547 – 264 – 200 = 283 – 200

= 83

c) 2 x 3 x 5 = 6 x 5

= 30

d) 16 : 2 : 2 = 8 : 2

= 4

Bài 2 trang 33

*

Phương pháp giải:

– Tìm 4 thùng đánh đỏ nặng bao nhiêu kg = Số kg của một thùng nhân với 4

– Tổng số kg của 4 tô đỏ và 1 thùng đánh xanh = Số kilogam của 4 thùng tô đỏ + Số kilogam của 1 thùng sơn xanh.

Tóm tắt:

Sơn đỏ nặng : 2 kg

Sơn xanh nặng : 5 kg

4 tô đỏ và 1 thùng đánh xanh : ? kg

Lời giải:

4 thùng tô đỏ nặng số kg là

2 x 4 = 8 ( kilogam )

4 thùng sơn đỏ và 1 thùng đánh xanh nặng số kilogam là

8 + 5 = 13 ( kilogam )

Đáp số: 13 kg

Bài 1 trang 34

*

Phương pháp giải:

Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải:

a) 80 – 2 x 7 = 80 – 14

= 66

b) 35 + 12 : 2 = 35 + 6

= 41

c) 45 : 5 – 9 = 9 – 9

= 0

Bài 2 trang 34

*

Phương pháp giải:

– Đối với biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc chỉ gồm phép tính nhân, phân tách thì ta thực hiện từ trái thanh lịch phải.

– Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia ta thực hiện phép tính nhân, phân chia trước; rồi tiến hành các phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải:

a, Ta có 70 – 15 + 35 = 55 + 35 = 90 bởi vì đó câu a đúng.

b, Ta co 50 : 5 x 2 = 10 x 2 = trăng tròn do đó câu b đúng.

c, Ta có 8 + 2 x 5 = 8 + 10 = 18 vị đó câu c sai.

Vui học trang 34

*

Phương pháp giải:

Để tính được số cà chua ta tính tổng số cà chua ở mặt ngoài và bên phía trong thùng.

Lời giải:

Ta thấy trong hộp có 7 nhóm cà chua, mỗi nhóm tất cả 5 quả.

Bên ngoài có 9 trái cà chua

Có tất cả số trái cà chua là

9 + 5 x 7 = 44 (quả)

Đáp số: 44 quả cà chua.

Bài 1 trang 35

*

Phương pháp giải:

Khi tính quý hiếm của biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thứ nhất ta thực hiện các phép tính trong ngoặc.

Xem thêm: Lôi Mễ Ebook Đề Thi Đẫm Máu, Endlessparadox على تويتر: Ebook Đề Thi Đẫm Máu

Lời giải:

a, 80 – (30 + 25) = 80 – 55

= 25

b, (72 – 67) x 8 = 5 x 8

= 40

c, 50 : (10 : 2) = 50 : 5

= 10

Bài 2 trang 35

*

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính tổng số truyện và số vở có trong một túi quà

Bước 2: Tính số quyển truyện và vở có vào 10 túi quà

Tóm tắt:

Mỗi túi : 1 quyển truyện và 4 quyển vở

10 túi : ? quyển truyện và vở

Lời giải:

Một túi quà có số quyển truyện và quyển vở là

1 + 4 = 5 (quyển)

10 túi quà có số quyển truyện và vở là

5 x 10 = 50 (quyển)

Đáp số: 50 quyển.

Thử thách trang 35

*

Phương pháp giải:

Bước 1 : Tính số vỉ trứng trong một lần mua

Bước 2: Tính số vỉ trứng vào 2 lần mua

Tóm tắt:

1 lần tải : 3 vỉ trứng gà và 1 trứng vịt

2 lần tải : ? vỉ trứng

Lời giải:

Số vỉ trứng trong một lần sở hữu là

3 + 1 = 4 (vỉ)

Số vỉ trứng vào 2 lần mua là

4 x 2 = 8 (vỉ)

Dó đó biểu thức giúp na tính số vỉ trứng đã cài là C. (3 + 1) x 2

Trên đây là tổng hợp kỹ năng và bài xích tập về tính giá trị của biểu thức lớp 3. Ba người mẹ và các con đừng quên theo dõi vanphongphamsg.vn liên tiếp để nhận được rất nhiều bài học thú vui và hữu ích khác trong lịch trình lớp 3 nhé!