TÍNH DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI 25DM

  -  

Giải bài xích 69 : diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật phần hoạt động thực hành trang 34 sách VNEN toán lớp 5 với giải mã dễ hiểu


Câu 1

Tính diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm :

a) Chiều nhiều năm 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm.

Bạn đang xem: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 25dm

b) Chiều nhiều năm (dfrac45)m, chiều rộng (dfrac13)m và chiều cao (dfrac14)m.

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc :

- mong muốn tính diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- ý muốn tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cùng với diện tích s hai đáy.

Lời giải chi tiết:

a) Đổi : 1,5m = 15dm.

Chu vi dưới mặt đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là :

(25 + 15) × 2 = 80 (dm)

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật sẽ là :

80 × 18 = 1440 (dm2)

Diện tích một mặt dưới của hình vỏ hộp chữ nhật là :

25 × 15 = 375 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là :

1440 + 375 × 2 = 2190 (dm2)

b) Chu vi mặt dưới của hình hộp chữ nhật là :

(left( dfrac45 + dfrac13 ight) imes 2 = dfrac3415) (m)

Diện tích bao bọc hình hộp chữ nhật sẽ là :

(dfrac3415 imes dfrac14 = dfrac1730) (m2)

Diện tích một mặt dưới của hình vỏ hộp chữ nhật là :

(dfrac45 imes dfrac13 = dfrac415) (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là :

(dfrac1730 + dfrac415 imes 2 = dfrac1110) (m2)


Câu 2

Một loại thùng không nắp hình dạng hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Tín đồ ta sơn mặt ko kể của thùng. Hỏi diện tích quét đánh là bao nhiêu mét vuông?

Phương pháp giải:

- Thùng không có nắp đậy nên diện tích s quét sơn bởi tổng của diện tích xung xung quanh của thùng và diện tích một đáy của thùng.

- Áp dụng những quy tắc :

+ muốn tính diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta mang chu vi mặt dưới nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Xem thêm: Cái Chết Của Trần Gia Khôi Chết Của Trần Gia Khôi, Cái Chết Của Trần Gia Khôi

+ ước ao tính diện tích s đáy ta lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 8dm = 0,8m

Chu vi dưới mặt đáy của hình hộp chữ nhật là :

(1,5 + 0,6) × 2 = 4,2 (m)

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật kia là:

4,2 × 0,8 = 3,36 (m2)

Diện tích dưới đáy của hình hộp chữ nhật là:

1,5 × 0,6 = 0,9 (m2)

Vậy, diện tích quét tô là:

3,36 + 0,9 = 4,26 (m2)

Đáp số : 4,26m2.


Câu 3

Đúng ghi Đ, không nên ghi S:

*

a) diện tích xung xung quanh của nhì hình vỏ hộp chữ nhật A với B bởi nhau. (square)

b) diện tích s toàn phần của nhị hình hộp chữ nhật A với B bởi nhau. (square)

Phương pháp giải:

Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của từng hình rồi so sánh kết quả với nhau.

- mong mỏi tính diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta rước chu vi dưới đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- mong muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Lời giải đưa ra tiết:

• Hình A : 

Chu vi mặt dưới của hình vỏ hộp chữ nhật là :

(2,5 + 1,5) × 2 = 8 (dm)

Diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là :

8 × 1,2 = 9,6 (dm2)

Diện tích một dưới mặt đáy của hình hộp chữ nhật là :

2,5 × 1,5 = 3,75 (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là :

9,6 + 3,75 × 2 = 17,1(dm2)

Hình B :

Chu vi mặt đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là :

(1,5 + 1,2) × 2 = 5,4 (dm)

Diện tích bao bọc hình hộp chữ nhật là :

5,4 × 2,5 = 13,5 (dm2)

Diện tích một dưới mặt đáy của hình hộp chữ nhật là :

1,5 × 1,2 = 1,8 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là :

13,5 + 1,8 × 2 = 17,1(dm2)

Ta có:

+) 9,6dm2 2 , suy ra diện tích s xung quanh của nhì hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

Xem thêm: Bài 4 Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Tây, Bài 4: Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Tây

+) 17,1dm2 = 17,1dm2 , suy ra diện tích s toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.