TÍNH ĐẶC TRƯNG CỦA PROTEIN CÒN ĐƯỢC THỂ HIỆN THÔNG QUA CẤU TRÚC KHÔNG GIAN NHƯ THẾ NÀO

  -  

Tính đặc trưng của prôtêin được thể hiện ở cấu trúc bậc 3 (cuộn xếp theo kiểu đặc trưng cho từng loại prôtêin), bậc 4 (số lượng và số loại chuỗi axit amin).

vanphongphamsg.vn
Bạn đang xem: Tính đặc trưng của protein còn được thể hiện thông qua cấu trúc không gian như thế nào

*
Bình luận
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: 35 Đề Tập Làm Văn Mẫu Lớp 4 Tập 2, 35 Đề Tập Làm Văn Hay Lớp 4

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp vanphongphamsg.vn


Cảm ơn bạn đã sử dụng vanphongphamsg.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!
Xem thêm: Phim Truyện: Sống Chung Với Mẹ Chồng, Song Chung Voi Me Chong

Liên hệ | Chính sách

*
Gửi bài
Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép vanphongphamsg.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.