Tính chất kết hợp của phép nhân

  -  

Bài tập Ôn thói quen chất kết hợp của phép nhân. Nhân với số có tận cùng chữ số 0 Toán lớp 4 gồm bài xích tập trắc nghiệm và bài tập tự luận tinh lọc giúp học sinh lớp 4 ôn luyện về tính chất phối kết hợp của phép nhân cùng nhân cùng với số gồm tận cùng chữ số 0 môn Toán 4.

Bạn đang xem: Tính chất kết hợp của phép nhân


Bài thói quen chất kết hợp của phép nhân. Nhân với số gồm tận thuộc chữ số 0 lớp 4

I. TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào vần âm trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Kết trái của phép nhân 19×200=..... Số phù hợp điền vào địa điểm chấm là:

A. 3800 B.4000

C. 6800 D. 1800

Câu 2: kết quả của phép tính 20×30là:

A. 500 B.400

C. 600 D. 800

Câu 3: Một phòng học có 8 dãy ghế, mỗi dãy ghế bao gồm 2 bàn, mỗi bàn 2 học sinh. Hỏi phòng học tập đó gồm bao nhiêu học tập sinh?

A.27 học sinh

B. 30 học tập sinh

C.28 học tập sinh

D. 32 học sinh

Câu 4: Kết quả của phép nhân 4×6×5là:

A. 144

B. 120

C. 121

D. 125

Câu 5: Tính:12×2×5+73×5×2=?

A.750 B. 500

C.850 D. 560

Câu 6: Chuyển các tổng sau thành tích:

11+11+11+11+11+11+11+11+11+11⏟10   so  hang

A.10×11

B.11×11

C.10×12

D.11×12

Câu 7: Tính:125×35×8−25000

A. 120

B. 100

C. 10000

D. 11100

Câu 8: Tìm một trong những có nhì chữ số hiểu được nếu viết thêm số 27 vào phía bên trái số kia ta thu được số mới gấp 31 lần số ban đầu.

A. 82

B. 60

C. 78

D. 90

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Tính bởi hai cách:

*

2×7×54×3×83×6×54×2×53×6×92×9×5

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện:

a) 15×2×5      2×5×18b) 37×2×5     5×230×2c)  12×5×4×2      5×7×6×2

Câu 3: Một bao gạo khối lượng 40kg, một bao ngô khối lượng 50kg. Một xe xe hơi chở 30 bao gạo cùng 40 bao ngô. Hỏi xe xe hơi đó chở toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam gạo với ngô?

Câu 4: Một tấm kính hình vuông vắn có cạnh bằng 50cm. Tính chu vi và ăn mặc tích hình vuông vắn đó.

Câu 5: Dưới đấy là hình ảnh mô tả vị trí số ghế trong một phòng chiếu phim.

*

Một địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim có 20 phòng chiếu phim, từng phòng gồm 12 dãy ghế (từ A, B, C …., L), mỗi dãy bao gồm 18 chỗ ngồi, duy chỉ bao gồm dãy L bao gồm 16 nơi ngồi.

a) Một phòng bao gồm bao nhiêu vị trí ngồi?

b) Cả rạp chiếu phim phim tất cả bao nhiêu chỗ ngồi?

Bài thói quen chất phối kết hợp của phép nhân. Nhân với số bao gồm tận cùng chữ số 0 lớp 4


Câu 1: Không thực hiện phép tính, nối nhị biểu thức có mức giá trị cân nhau :

*

Phương pháp giải:

- Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân : Khi thay đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không đổi.

a × b = b × a

- Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân :Khi nhân một tích hai số cùng với số sản phẩm công nghệ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thiết bị hai và số thiết bị ba.

Xem thêm: Phân Tích Bài Thơ Tức Cảnh Pác Bó Ngữ Văn 8 Bài Tức Cảnh Pác Bó

(a × b) × c = a × (b × c)

Lời giải chi tiết:

*


Câu 2: Tính bởi hai giải pháp theo chủng loại :

Mẫu : 3 × 5 × 2 = ?

Cách 1 : 3 × 5 × 2 = (3 × 5) × 2 = 15 × 2 = 30.

Cách 2 : 3 × 5 × 2 = 3 × (5 × 2) = 3 × 10 = 30.

a) 4 × 5 × 3 b) 5 × 2 × 6

2 × 5 × 4 7 × 4 × 5

Phương pháp giải:

Cách 1: Áp dụng cách làm : a × b × c = (a × b) × c.

Cách 2: Áp dụng bí quyết : a × b × c = a × (b × c).

Lời giải bỏ ra tiết:

a) 4 × 5 × 3

Cách 1: 4 × 5 × 3 = (4 × 5) × 3 = trăng tròn × 3 = 60

Cách 2: 4 × 5 × 3 = 4 × (5 × 3) = 4 × 15 = 60

2 × 5 × 4

Cách 1: 2 × 5 × 4 = (2 × 5) × 4 = 10 × 4 = 40

Cách 2: 2 × 5 × 4 = 2 × (5 × 4) = 2 × trăng tròn = 40

b) 5 × 2 × 6

Cách 1: 5 × 2 × 6 = (5 × 2) × 6 = 10 × 6 = 60

Cách 2: 5 × 2 × 6 = 5 × (2 × 6) = 5 × 12 = 60

7 × 4 × 5

Cách 1: 7 × 4 × 5 = (7 × 4) × 5 = 28 × 5 = 140

Cách 2: 7 × 4 × 5 = 7 × (4 × 5) = 7 × đôi mươi = 140


Câu 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 17 × 5 × 2 b) 2 × 36 × 5

123 × trăng tròn × 5 50 × 71 × 2

50 × 2 × 41 5 × 7 × 4 × 2

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để nhóm các số gồm tích là 10, 100, … lại với nhau.

Lời giải bỏ ra tiết:

123 x 20 x 5 50 x 71 x 2

= 123 x ( 20 x 5) = (50 x 2) x 71

= 123 x 100 = 12300 = 100 x 71 = 7100


Câu 4: Tính:

a) 28 × 40 b) 450 × 80

15 × 300 510 × 200

Phương pháp giải:

a) tiến hành phép tính 28 × 4 = 112.

Viết thêm 1 chữ số 0 vào bên buộc phải 112 ta được 1120.

Ta bao gồm : 28 × 40 = 1120.

Các câu khác có tác dụng tương tự.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) tiến hành phép tính 28 × 4 = 112.

Viết thêm một chữ số 0 vào bên nên 112 ta được 1120.

Ta có : 28 × 40 = 1120.

Thực hiện nay phép tính 15 × 3 = 45.

Viết thêm nhì chữ số 0 vào bên nên 45 được 4500.

Ta tất cả : 15 × 300 = 4500

b) tiến hành phép tính 45 × 8 = 360.

Viết thêm nhì chữ số 0 vào bên đề xuất 360 ta được 36 000.

Ta gồm : 450 × 80 = 36 000.

Thực hiện tại phép tính 51 × 2 = 102.

Viết thêm cha chữ số 0 vào bên nên 102 được 102 000.

Ta tất cả : 510 × 200 = 102 000.

Vậy ta có hiệu quả như sau:

28 × 40 = 1120 450 × 80 = 36 000

15 × 300 = 4500 510 × 200 = 102 000


Câu 5: Giải vấn đề sau bằng hai cách

Có 8 xe hơi chở hàng. Mỗi ô tô chở 4 khiếu nại hàng. Mỗi kiện hàng đựng 25 ấm điện. Hỏi 8 xe hơi đó chở bao nhiêu nóng điện ?

Phương pháp giải:

Cách 1:

- kiếm tìm số kiện mặt hàng 8 xe hơi chở được = số kiện sản phẩm 1 xe hơi chở được × 8.

- tìm kiếm số ấm điện 8 ô tô chở được = số nóng điện có trong 1 kiện hàng × số kiện sản phẩm 8 xe hơi chở được.

Cách 2:

- tìm số ấm điện mỗi ô tô chở được = số ấm điện có trong 1 kiện hàng × số kiện hàng 1 ô tô chở được.

- kiếm tìm số ấm điện 8 xe hơi chở được = số nóng điện mỗi ô tô chở được × 8.

Lời giải đưa ra tiết:

Cách 1:

8 xe hơi chở số kiện sản phẩm là :

8 × 4 = 32 (kiện hàng)

8 ô tô chở số nóng điện là :

25 × 32 = 800 (ấm điện)

Đáp số: 800 ấm điện.

Cách 2:

Mỗi ô tô chở số nóng điện là:

25 × 4 = 100 (ấm điện)

8 xe hơi chở số ấm điện là:

100 × 8 = 800 (ấm điện)

Đáp số: 800 ấm điện.

Bài thói quen chất phối kết hợp của phép nhân. Nhân cùng với số bao gồm tận cùng chữ số 0 lớp 4

Câu 1:(a x b) x c = a x (b x c). Đúng hay sai?

Lời giải chi tiết:

Khi nhân một tích nhì số với số thiết bị ba, ta hoàn toàn có thể nhân số thứ nhất với tích của số máy hai với số sản phẩm ba.

Do đó ta có: (a×b)×c=a×(b×c)

Vậy khẳng định đã cho rằng đúng.


Câu 2:(148 x 4) x 25 = 148 x (4 x 25). Đúng giỏi sai?

Lời giải chi tiết:

Khi nhân một tích nhì số với số trang bị ba, ta hoàn toàn có thể nhân số thứ nhất với tích của số thiết bị hai cùng số sản phẩm ba.

Do đó ta có: (148×4)×25=148×(4×25)

Vậy phép tính đã chỉ ra rằng đúng.


Câu 3:Điền số phù hợp vào ô trống:

(a × 125) × 8 = a ×(125 ×) = a ×

Lời giải đưa ra tiết:

Câu 4:Điền số thích hợp vào ô trống:

a × b × 125 = (a × b)×= a ×(b ×)

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: a×b×125=(a×b)×125=a×(b×125)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thiết bị tự từ bỏ trái sang đề xuất là 125;125.

Xem thêm: Tính Chất Của Văn Bản Thuyết Minh, Thế Nào Là Một Văn Bản Thuyết Minh


Câu 5:Điền số phù hợp vào ô trống để tính bằng phương pháp thuận tiện:

*

Lời giải chi tiết:

Ta có:

135×5×2=135×(5×2)=135×10=1350

Vậy giải đáp đúng điền vào ô trống theo trang bị tự từ bên trên xuống dưới,

từ trái sang yêu cầu là 135; 2; 135; 10; 1350.


Câu 6:Điền số tương thích vào ô trống nhằm tính bằng cách thuận tiện:

*

Lời giải đưa ra tiết:

25×9×4×7=(9×7)×(25×4)=63×100=6300

Vậy giải đáp đúng điền vào ô trống theo sản phẩm tự từ trên xuống dưới,

từ trái sang buộc phải là 9; 4; 63; 100; 6300


Câu 7:Kéo thả dấu phù hợp vào ô trống:

*

34×5×23400

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: 34×5×2=34×(5×2)=34×10=340