Tính bằng cách thuận tiện nhất

  -  

Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất là một dạng toán rất lôi cuốn ở cấp tiểu học. Ví như học tốt dạng toán này sẽ giúp đỡ các em giành được cách tính toán dễ dàng và đơn giản hơn, mặt khác ra được đáp án nhanh lẹ nhất. Vậy tính bằng phương pháp thuận tiện tuyệt nhất là gì, cách tính và một vài bài tập minh họa lấy ví dụ ra sao, họ hãy cùng khám phá ở bài viết dưới đây nhé!

 

1. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là gì?

Trong các bài toán tính cực hiếm của biểu thức, những em học viên sẽ chạm mặt nhiều bài toán tinh vi và nhằm có hiệu quả đúng thì cần phải thực hiện giám sát qua nhiều bước. Vì thế tính cực hiếm của biểu thức bằng phương pháp thuận nhân tiện nhất sẽ giúp các em đo lường một cách hợp lý và phải chăng và thu được hiệu quả nhanh nhất.

Bạn đang xem: Tính bằng cách thuận tiện nhất

 

Tính bằng phương pháp thuận tiện tuyệt nhất là việc vận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân, … vào câu hỏi giải việc tính quý giá của biểu thức một biện pháp nhanh, hợp lý và đúng đắn nhất.

 

2. Biện pháp tính bằng cách thuận tiện nhất

Dạng 1: Nhóm các số vào biểu thức thành từng nhóm có tổng (hoặc hiệu) là các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…

 

Ví dụ minh họa về dạng 1

 

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất:a) 236 + 354 + 764b) 2342 + 4257 – 342 Lời giải:a) 236 + 354 + 764 = (236 + 764) + 354 = 1000 + 354 = 1354b) 2342 + 4257 – 342 = (2342 – 342) + 4257 = 2000 + 4257

 

Dạng 2: áp dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân, phép trừ, phép chia

• Nhân một số trong những với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c

• Nhân một trong những với một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c

• Một tổng phân tách cho một số: (a + b) : c = a : c + b : c

• một số trong những trừ đi một tổng: a – (b + c) = a – b – c

 

Ví dụ minh họa về dạng 2

 

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận nhân tiện nhất:a) 326 x 726 + 326 x 274b) 2009 x 867 + 2009 x 133c) 4 x 125 x 25 x 8d) 4 x 8 x 525 x 25 x 125 Lời giải:a) 326 x 726 + 326 x 274= 326 x (726 + 274) = 326 x 1000 = 326000 b) 2009 x 866 + 2009 x 134= 2009 x (866 + 134) = 2009 x 1000 = 2009000 c) 4 x 125 x 25 x 8= (4 x 25) x (125 x 8) = 100 x 1000 = 100000 d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125= (4 x 25) x (8 x 125) x 25 = 100 x 1000 x 25 = 2500000

 

Dạng 3: Vận dụng những tính chất của những số sệt biệt

Các đặc thù đó là:

• 0 nhân với một số: 0 x a = a x 0 = 0

• 0 phân tách cho một số: 0 : a = 0

• 1 nhân với 1 số: 1 x a = a x 1 = a

• Chia một trong những cho 1: a : 1 = a

 

Ví dụ: Tính bằng cách thuận nhân thể nhất:1235 x 6789 x (624 – 312 x 2) Lời giải:1235 x 6789 x (624 – 312 x 2) = 1235 x 6789 x (624 – 624) = 1235 x 6789 x 0 = 0

 

Dạng 4: Tính dễ dãi với biểu thức bao gồm phân số

• Nhóm những phân số trong biểu thức thành từng nhóm riêng lẻ có tổng (hoặc hiệu) bởi 1 hoặc 0.

Xem thêm: Sbt Vật Lý Lớp 12: Giải Bài Tập Trong Sách Bài Tập Vật Lý 12

• Vận dụng đặc điểm của 4 phép tính để tách, ghép sống tử số hoặc ở mẫu mã số nhằm mục tiêu tạo ra vượt số kiểu như nhau sống cả chủng loại và tử số rồi tiến hành rút gọn gàng biểu thức.

Xem thêm: Tải Về Sách " Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng Dale Carnegie, Sách Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng Pdf

• Phép cộng của các số giống như nhau được màn trình diễn bằng phép nhân.

 

3. Bài xích tập minh hoạ và lời giải

Bài 1: Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất

a) 25 × 34 × 4

b) 128 × 93 + 128 × 7

c) 57 × 63 - 47 × 63

d) 97345 - 9205 x 3 + 7 x 9205

e) 4237 - 237 x 4 + 6 x 237

 

Lời giải:

a) 25 × 34 × 4 = 25 × 4 × 34 = 100 × 34 = 3400

b) 128 × 93 + 128 × 7 = 128 × (93 + 7) = 128 × 100 = 12800

c) 57 × 63 - 47 × 63 = 63 × (57 – 47) = 63 × 10 = 630

d) 97345 - 9205 x 3 + 7 x 9205 = 97345 - 9205 x (3 + 7) = 97345 - 9205 x 10 

= 97345 - 92050 = 5295

e) 4237 - 237 x 4 + 6 x 237 = 4237- 237 x (4 + 6) = 4237 - 237 x 10 = 4237- 2370 = 1867

 

Bài 2: Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất

a) 2,5 x 16,27 x 4

b) 0,25 x 1,25 x 4 x 8

c) 32,5 x 6,5 + 3,6 x 32,5

d) 2,5 x 7,8 x 4 

e) 0,5 x 9,6 x 2 

f) 8,36 x 5 x 0,2 

g) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7 

Lời giải:

a/ 2,5 x 16,27 x 4

= 2.5 x 4 x 16,27

= 1 x 16,27

= 16,27

 

b/ 0,25 x 1,25 x 4 x 8

= 0,25 x 4 + 1,25 x 8

= 1 + 10

= 11

 

c/ 32,5 x 6,5 + 3,6 x 32,5

= 32,5 x (6,5 + 3,5)

= 32,5 x 10

= 325

 

d) 2,5 x 7,8 x 4 

= (2,5 x 4) x 7,8

 = 10 x 7,8 = 78

 

e) 0,5 x 9,6 x 2 

= (0,5 x 2) x 9,6

= 1 x 9,6 = 9,6 

 

f) 8,36 x 5 x 0,2

 = 8,36 x (5 x 0,2)

 = 8,36 x 1 = 8,36 

 

g) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7

 = (8,3 + 1,7) x 7,9

 = 10 x 7,9 = 79

 

Trên đây là toàn thể kiến thức luân chuyển quanh về vấn đề tính bằng cách thuận nhân thể nhất. Hy vọng sau nội dung bài viết này, các bạn có thể tìm ra mang đến mình cách tính nhanh và đúng chuẩn nhất đối với những việc mình gặp nhé!