Tìm tọa độ trực tâm h của tam giác abc

  -  
*

*

Cho tam giác ABC gồm A(-1; 1), B(3; 1), C(2; 4). Tìm tọa độ trực trọng điểm H của tam giác ABC?


*
Nhóm học tập facebook miễn giá thành đến teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa huấn luyện lớp 3-12 ngẫu nhiên trên VietJaông chồng. Đăng ký ngay!

*
Thi online trên app VietJaông chồng. Tải ngay!


Chọn D.

Bạn đang xem: Tìm tọa độ trực tâm h của tam giác abc

Gọi H (x; y) là trực trọng điểm tam giác ABC nên

*

*

Suy ra:

*

*

Vậy H(2; 2).

Xem thêm: Giả Mã Mê Cung Full - Giải Mã Mê Cung (Phim)


Cho tam giác ABC bao gồm A(-1; 1), B(3; 1), C(2; 4) . Tìm tọa độ điểm I là trung khu con đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Xem thêm: Sử Kí Tư Mã Thiên - Tái Bản 'Sử Ký' Của Tư Mã Thiên


Cho tam giác phần lớn ABC, độ dài cạnh là 3a . Lấy M, N, P lần l­ượt vị trí những cạnh BC, CA, AB làm sao cho BM = a; công nhân = 2a và APhường = x . Tính x nhằm AM vuông góc với PN.


Cho hình vuông vắn ABCD, M là vấn đề nằm trong đoạn thẳng AC làm sao để cho AM = AC/4, N là trung điểm của đoạn trực tiếp DC. Tìm mệnh đề đúng?


Cho tam giác ABC. Biết những cạnh a, b, c đôi một khác nhau tán thành hệ thức: b(b2 - a2) = c(c2 - a2). Tìm mệnh đề đúng?


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚPhường 3-12, vanphongphamsg.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*