Tìm M Để 2 Đường Thẳng Cắt Nhau Tại 1 Điểm Trên Trục Hoành

  -  
*

*

Định m để:

a) hai tuyến phố thẳng (d): y=2x-1 +2m và (d"): y=-x-2m giảm nhau ở 1 điểm gồm hoành độ dương

b) hai tuyến đường thẳng (D1): mx+y=2m cùng (D2): (2m+1)x+my=​2m^2 + m -1 giảm nhau ở một điểm trên trục tung. Tìm điểm đó


*

1. Kiếm tìm m để những đường thẳng y= 2x + m cùng y= x - 2m + 3 cắt nhau trên một điểm nằm trên trục tung 

2. Kiếm tìm tọa độ giao điểm của 2 con đường thẳng trên khi m=1


1. đưa sử hai tuyến đường thẳng giảm nhau trên điểm M(x0; y0) bên trên trục tung

=> x0 = 0 => cố kỉnh toạ độ của M vào 2 mặt đường thẳng ta có: (d): y0 = m và (d'): y0 = 3 - 2m

Xét phương trình hoành độ giao điểm: m = 3 - 2m ⇔ 3m = 3 ⇔ m = 1

=> với m = 1 thì 2 đường thẳng cắt nhau tại điểm trên trục tung

2. Cùng với m = 1 => y0 = 1 => 2 con đường thẳng cắt nhau tại điểm M(0; 1)


a, A = b, 2, Cho hai tuyến đường thẳng (d1): y = (2m-5).x – m – 2 và (d2): y = - 3 – x. Tra cứu m để hai tuyến đường thẳng giảm nhau tại một điểm nằm trên trục tung.

Bạn đang xem: Tìm m để 2 đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành


PTHDGD: (left(2m-5 ight)x-m-2=-3-x)

2 đt cắt ở 1 điểm bên trên trục tung đề nghị x=0

(Leftrightarrow-m-2=-3Leftrightarrow m=1)


Câu 2 (2,0 điểm): a) tra cứu m để các đường trực tiếp y = (2m-1)x – 3 cùng y=mx+m2- 4m giảm nhau tại một điểm nằm trong trục tung.


để 2 đường thẳng y = (2m-1)x – 3 cùng y=mx+m^2- 4m giảm nhau tại một điểm nằm trên trục tung.2m-1( e)m(*) ; -3=m^2-4m(**)

từ(*)=>2m-m≠1m≠1

từ (**)

=> m^2-4m+3=0

(m-1)(m-3)=0m=1(loại) hoặc m=3(thỏa mãn)

vậy m=3 thì đường thẳng y = (2m-1)x – 3 cùng y=mx+m2- 4m giảm nhau trên một điểm nằm trên trục tung.

 


Phương trình hoành độ giao điểm của hai tuyến phố thẳng đang cho:

(left(2m-1 ight)x-3=mx+m^2-4m)

Do hai tuyến phố thẳng này cắt nhau trên một điểm trên trục tung yêu cầu giao điểm của chúng tất cả hoành độ bởi 0

(Rightarrow m^2-4m=-3)

(Leftrightarrow m^2-4m+3=0)

Do (a+b+c=1+left(-4 ight)+3=0)

(Rightarrow m=1;m=dfracca=dfrac31=3)

Vậy (m=1;m=3) thì hai đường thẳng sẽ cho cắt nhau tại một điểm trên trục tung


1/.TÌm m nhằm 2 con đường thẳng (y=2x-left(2m-1 ight))và (y=3x+5m-4)cắt nhau ở 1 điểm trên trục tung.

2/.TÌm m nhằm 2 mặt đường thẳng y=5x+1-2m y=x-m-4 giảm nhau tại 1 điểm bên trên trục hoành.


1) hai tuyến đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục tung khi (int^a e a^,_b=b^,Rightarrowint^2 e3_5m-4=-2m+1)

=> 7m=5 => m= 5/7

2) y=5x+1-2m : với y=0 =>5x +1-2m =0 => x =(2m-1)/5

y =x - m -4 : cùng với y =0 => x= m + 4

Để hai tuyến phố thẳng giảm nhau tại một điểm bên trên trục hoành thì:(int^1 e5_frac2m-15=m+4)

=> 2m-1=5m+20 => m=-7


Tìm m để các đường trực tiếp y=2x+m và y=x-2m+3 giảm nhau trên một điểm nằm tại trục tung(Điểm nằm trong trục tung bao gồm hoành độ bởi 0)


(PTHDGD:2x+m=x-2m+3)

Mà 2 đt cắt tại một điểm trên trục tung nên (x=0)

(Leftrightarrow m=3-2m\Leftrightarrow m=1)


Tìm m để 2 mặt đường thẳng (d): y = 4x + m - 4 và ((d'): y = 2x + 2m - 3 giảm nhau trên một điểm trên trục tung


Giả sử 2 con đường thẳng (d), (d') cắt nhau tại (Mleft(x_0;y_0 ight)) trên trục tung

(Rightarrow x_0=0)

Thay tọa độ của M với 2 mặt đường thẳng ta có:

(left(d ight):y=m-4) và (left(d" ight):y=2m-3)

PT hoành độ gia điểm: (m-4=2m-3Leftrightarrow m=-1)

Vậy...

Xem thêm: Những Đặc Điểm Tự Nhiên Khu Vực Đông Á ? Bài 12: Đặc Điểm Tự Nhiên Khu Vực Đông Á


Cho hàm số : ysqrt2m-5left(x-2right) .Xác định m chứa đồ thị của hàm số trên là một trong những đường thẳng. Call (d) là đường thẳng ysqrt2x-5left(x-2right) .a, xác minh m để đường thẳng (d) vuông góc với con đường thẳng y -2x + 5b, Xác định m để con đường thẳng (d) song song với đường thẳng y x + 4c, Xác định m để đường thẳng (d) cắt trục tung trên điểm tất cả tung độ bằng -4.

Cho hàm số : (y=sqrt2m-5left(x-2 ight)) .

Xác định m chứa đồ thị của hàm số trên là một đường thẳng. điện thoại tư vấn (d) là con đường thẳng (y=sqrt2x-5left(x-2 ight)) .

a, xác định m để mặt đường thẳng (d) vuông góc với con đường thẳng y = -2x + 5

b, Xác định m để con đường thẳng (d) tuy vậy song với con đường thẳng y = x + 4

c, Xác định m để đường thẳng (d) cắt trục tung trên điểm tất cả tung độ bởi -4.

Xem thêm: Cá Heo Đẻ Ra Con Hay Trứng ?


Cho y=(2m+)x+n.Tìm m,n để đường thẳng cắt trục tung trên điểm y=1-2 căn 2 và giảm trục hoành trên điểm x =1


Giải thích công việc giải:

a/ gắng x=-1 và y=2 vào (d) ta được:

2=(m-2).(-1)+n

⇔ -(m-2)+n=2

⇔ -m+2+n=2

⇔ -m+n=0

⇔ n-m=0 (1)

gắng x=3 với y=-4 vào (d) ta được:

-4=(m-2).3+n

⇔ 3m-6+n=-4

⇔ n+3m=2 (2)

tự (1) cùng (2) ta tất cả hệ phương trình:

{n−m=0n+3m=2{n−m=0n+3m=2

⇔ {n=mm+3m=2{n=mm+3m=2 

⇔ {n=m4m=2{n=m4m=2 

⇔ {n=mm=1/2(nhận){n=mm=1/2(nhận) 

⇔ {n=m=1/2m=1/2{n=m=1/2m=1/2 

Vậy m=n=1/2.

b/ (d) cắt trục tung tại điểm bao gồm tung độ bởi 1-√2 

⇒ x=0 ; y=1-√2 (1) 

(d) giảm trục hoành trên điểm tất cả hoành độ bởi 2+√2

⇒ x=2+√2 ; y=0 (2)

cầm (1) vào (d) ta được:

1-√2=(m-2).0+n

⇔ n=1-√2

gắng (2) ; n=1-√2 vào (d) ta được:

0=(m-2).(2+√2)+(1-√2)

⇔ 2m+√2m-4+√2+1-√2=0

⇔ 2m+√2m-3=0

⇔ (2+√2)m=3

⇔ m=6-3√2/2 (nhận)

Vậy n=1-√2 ; m=6-3√2/2.


Đúng 0

phản hồi (0)
Khách vãng laiđã xóa

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
vanphongphamsg.vn