Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số

  -  

Bài toán tìm giá bán trị lớn số 1 (GTLN), giá chỉ trị nhỏ dại nhất (GTNN) của hàm số lộ diện khá thường xuyên xuyên trong những đề thi toán học. Với tương đối nhiều mức độ, những dạng khác nhau. Gọi được sự trở ngại của học viên khi ban đầu tiếp xúc với các dạng bài này, bài bác học hôm nay vanphongphamsg.vn sẽ tổng hợp lại cụ thể các dạng toán và kỹ năng và kiến thức liên quan đến GTLN, GTNN trong toán học và đặc biệt là chương trình toán lớp 12.


Lý thuyết giá chỉ trị phệ nhất bé dại nhất của hàm số

Cho hàm số y = f(x) xác minh trên tập D.

+) Số M được gọi là giá trị lớn số 1 (GTLN) của hàm số y = f(x) trên tập D giả dụ f(x) ≤ M với mọi x ∈ D và tồn trên x0 ∈ D làm thế nào cho f(x0) = M.

Kí hiệu:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

#7. Bắt tắt kim chỉ nan và bài xích tập trắc nghiệp GTLN GTNN của hàm số

Thông tin tài liệu
Tác giả
Số trang35
Lời giải bỏ ra tiết

Mục lục tài liệu: