Getting started trang 26 unit 3 sgk tiếng anh 8 mới

     

3. Complete the following sentences with the words và phrases in the box. (Hoàn thành đều câu sau với gần như từ cùng nhiều trường đoản cú vào size.)


Task 1. Listen and read

(Nghe với đọc)

*

At the Museum of Ethnology

Duong và Nick: Good morning.

Bạn đang xem: Getting started trang 26 unit 3 sgk tiếng anh 8 mới

Guide: Good morning. Can I help you?

Nick: Yes, we"d like to know something about the cultural groups of Viet Nam.

Duong: Right. Is it true that there are 54 ethnic groups in our country?

Guide: Exactly.

Nick: How interesting! I"m curious about them now. Which group is the largest?

Guide: Well, the Viet (or Kinh) have the largest number of people, accounting for about 86% of the population. 53 others are called "ethnic minority peoples".

Nick: And where bởi vì they live?

Guide: All over the country. Some groups like the Tay, Hý muốn, Yao... live sầu mostly in the mountainous regions in the north, and the Cham, Khmer, Ede... live sầu in the Central Highlands & some southern provinces.

Nick: I see. And vày they speak their own languages?

Guide: Yes, & they have their own ways of life, and customs và traditions.

Nick: That"s awesome! I"d lượt thích khổng lồ find out more about them.

Guide: OK. I"ll show you round and tell you some interesting...

a. Find the opposite of these words in the conversation.

(Tìm từ bỏ trái nghĩa với số đông trường đoản cú này trong bài xích đàm thoại.)

1. boring

2. smallest

3. majority

4. northern 

b. Read the conversation again and answer the questions.

(Đọc bài đàm thoại lần tiếp nữa với vấn đáp phần nhiều câu hỏi)

1. Where are Duong và Nick?

2. What vì they want lớn know?

3. How many ethnic groups are there in Viet Nam?

4. Which ethnic group has the largest population?

5. Do the ethnic minority peoples have their own customs & traditions?

 c. Can you find the following expressions in the conversation? Try to explain what they mean. 

(quý khách hàng tất cả kiếm tìm thấy đa số nhiều từ sau trong đoạn hội thoại không? Cố cầm cố giải thích nghĩa của chúng.)

1. Exactly

2. How interesting! 

3. I see 

4. That" awesome 

d. Work in pairs. Use facts from the conversation khổng lồ make short role-plays using the expressions in C.

(Làm theo cặp. Sử dụng đầy đủ sự việc trong bài xích đàm thoại nhằm đóng phần lớn vai nđính sử dụng cụm từ vào phần C.)

Example:

Some groups live in mountainous regions.

→ How interesting! 

Tạm dịch:

Vài nhóm tín đồ sinh sống sinh hoạt những khu vực miền núi.

→ Thật thụ vị!

Phương pháp giải:


Dương và Nick: Chào buổi sáng.

Hướng dẫn viên: Chào buổi sáng sớm. Cô giúp gì cho các em nào?

Nick: Vâng, chúng em ao ước biết đôi điều về những nhóm văn hóa của Việt Nam.

Dương: Đúng vậy. Có thiệt là gồm 54 team dân tộc bản địa sinh sống nước nhà chúng ta không ạ?

Hướng dẫn viên: Chính xác.

Nick: Thật thụ vị! Em tò mò và hiếu kỳ về chúng ta đấy. Nhóm làm sao là lớn nhất vậy cô?

Hướng dẫn viên: À, người Việt (hoặc người Kinh) có số người lớn số 1, chiếm phần khoảng chừng 86% dân sinh. 53 đội không giống được hotline là dân tộc tphát âm số.

Nick: Và bọn họ sống ở đâu ạ?

Hướng dẫn viên: Khắp tổ quốc. Vài nhóm nhỏng bạn Tày, H’mong mỏi, Dao... sống phần lớn nghỉ ngơi những Quanh Vùng miền núi phía Bắc, với người Chăm, Khmer, Ê Đê... sống sinh sống Tây Ngulặng và vài ba thức giấc phía Nam.

Nick: Em hiểu rồi. Và chúng ta nói ngôn ngữ riêng của họ cần ko ạ?

Hướng dẫn viên: Đúng vậy, cùng bọn họ tất cả biện pháp sinh sống riêng biệt của mình cũng như phong tục cùng truyền thống cuội nguồn riêng rẽ.

Nick: Thật tuyệt! Em muốn tò mò rộng về chúng ta.

Hướng dẫn viên: Được. Cô vẫn dẫn các em đi vòng quanh với nói cho những em nghe vài nét thú vui...

Lời giải chi tiết:

a)

1. boring >Tạm dịch:

1. bã >b)

1. They are in the Museum of Ethnology. 

(Dương với Nick nghỉ ngơi đâu? => Họ ngơi nghỉ Viện bảo tàng dân tộc học.)

2. They want lớn know about the ethnic groups of Viet Nam.

 (Họ ước ao biết gì? => Họ hy vọng biết về những đội dân tộc của toàn quốc.)

3. There are 54 ethnic groups. 

(Có bao nhiêu đội dân tộc bản địa ngơi nghỉ Việt Nam? => Có 54 nhóm dân tộc bản địa.)

4. The Viet (or Kinh) have the largest population.

 (Nhóm dân tộc bản địa nào tất cả dân số mập nhất? => Người Việt (fan Kinh) bao gồm số lượng dân sinh lớn số 1.)

5. Yes, they vày. 

(Những dân tộc bản địa tgọi sống có phong tục với truyền thống lịch sử riêng rẽ của học tập đề nghị không? => Đúng vậy.)

c)

1. Exactly - used as a reply, agreeing with what sb has just said, or emphasising that it is correct.

2. How interesting! — How + adj/adv: used lớn show a svào reaction to something.

3. I see — used lớn show you understvà what someone said.

Xem thm: Xem Phim Tái Bút Anh Yêu Em Phim P, Những Câu Nói Hay Trong Phim P

4. That" awesome - used khổng lồ show that you think something is great.

Tạm dịch:

1. Chính xác - được dùng nlỗi một câu trả lời, đồng ý với điều mà ai đó vừa nói, hoặc nhấn mạnh rằng nó đúng.

2. Thật thụ vị! - How + adj/adv: được dùng để làm diễn tả sự cửa hàng cùng với điều gì.

3. Tôi đọc — được dùng để làm cho chính mình thấy bạn gọi điều mà lại ai đó nói.

4. Tuyệt vời - được sử dụng nhằm bạn cho là một cái gì đấy là tuyệt vời.

d)

- There are 54 ethnic groups in Viet Nam.

→ That"s awesome!

- Each ethnic group has their own customs & traditions.

→ Exactly!

- The Kinh have sầu the largest population which accounts for 86% of the population.

→ I see!

Tạm dịch:

- Có 54 dân tộc làm việc cả nước.

→ Thật giỏi vời!

- Mỗi dân tộc đều phải có phong tục cùng truyền thống riêng rẽ.

→ Chính xác!

- Người Kinch có số lượng dân sinh đông độc nhất, chiếm 86% dân sinh.

→ Mình biết!


Task 2. Use the words and phrases in the box to label each picture.

(Sử dụng hồ hết từ bỏ với cụm tự vào khung nhằm call tên mỗi bức hình.)

costume

five-coloured sticky rice

musical instrument

open-air market

festival

stilt house

folk dance

terraced fields

*

Lời giải chi tiết:

1. five-coloured sticky rice: xôi 5 màu

2. terraced fields: ruộng bậc thang

3. festival: lễ hội

4. folk dance: điệu múa dân gian

5. open-air market: chợ trời

6. musical instrument: nhạc cụ

7. costume: trang phục

8. stilt house: nhà sàn


Task 3. Complete the following sentences with the words & phrases in the box.

(Hoàn thành gần như câu sau cùng với số đông từ và cụm từ bỏ vào khung.)

heritage site

member

stilt houses

ethnic

terraced fields

festivals

1. In our country, it is against the law to discriminate against any   or religious group.

2. My Son in Quang Nam Province has been recognised by UNESCO as a world   site.

3.   have sầu been popular among mỏi many of Viet Nam’s ethnic groups for a long time.

4. Lunar January is the time for important   in the whole country, especially in the north.

5. The exhibition building of the Museum of Ethnology was designed by the architect Ha Duc Linh, a   of the Tay ethnic group.

6. The   of Sa Pa have sầu entered in the Top 11 most beautiful terraces in the world, according lớn Touropia.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. ethnic

2. heritage

3. stilt house

3. festivals

5. member

6. terraced fields

1. In our country, it is against the law to lớn discriminate against any ethnic or religious group.

(Ở VN, là vi phạm luật Khi riêng biệt ngẫu nhiên dân tộc hoặc nhóm tôn giáo làm sao.)

2. My Son in Quang Nam Province has been recognised by UNESCO as a world heritage site.

(Mỹ Sơn ở tỉnh giấc Quảng Nam vừa mới được công nhận là di sản văn hóa truyền thống bởi UNESCO.)

3. Stilt houses have sầu been popular aao ước many of Viet Nam’s ethnic groups for a long time.

(Nhà sàn từng thịnh hành với tương đối nhiều nhóm dân tộc Việt Nam trong một thời hạn nhiều năm.)

4. Lunar January is the time for important festivals in the whole country, especially in the north.

(Tháng Giêng âm lịch là thời gian mang lại số đông liên hoan tiệc tùng quan trọng đặc biệt của toàn quốc, đặc biệt là sống phía Bắc.)

5. The exhibition building of the Museum of Ethnology was designed by the architect Ha Duc Linch, a member of the Tay ethnic group.

(Tòa công ty triển lãm của Bảo tàng Dân tộc học tập có thiết kế vày bản vẽ xây dựng sư Hà Đức Linch, một thành viên của nhóm dân tộc bản địa Tày.)

6.

Xem thêm: Ác Quỷ Atula Ý Tưởng

The terraced fields of Sa Pa have entered in the Top 11 most beautiful terraces in the world, according to Touropia.

(Những ruộng bậc thang của Sa Pa đang gia nhtràn lên nhóm 11 ruộng đẹp tuyệt vời nhất trên trái đất theo Touropia)


Chuyên mục: Giải bài tập