SOẠN ANH 9: UNIT 8

  -  
*
Getting started - Unit 8 trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 9

1. Work with a partner. Match the icons with the names of the celebrations they represent. ( Thực hành với một fan các bạn thuộc học tập. Ghnghiền các hình cùng với tên của cá lễ kỉ niệm bọn chúng tượng trưng).

Bạn đang xem: Soạn anh 9: unit 8


*
Listen and Read - Unit 8 trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 9

Although there are many celebrations throughout the year, Tet or the Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamese people.


*
Speak - Unit 8 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 9

This is how to give and respond to lớn compliments: Give a compliment Respond khổng lồ a compliment


*
Listen - Unit 8 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 9

Listen to lớn the song Auld Lang Syne & fill in the missing words. Auld Lang Syne.

Xem thêm: Cách Để Viết Bài Luận Chuẩn Nhất, Cách Để Viết Bài Luận (Kèm Ảnh)


*
Read - Unit 8 trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 9

There are many occasions for you lớn express your feelings to others. The following are opinions, feelings, và memories of children about their fathers on Father"s Day in nước Australia và the USA.


*
Write - Unit 8 trang 70 SGK Tiếng Anh lớp 9

In Viet Nam people vày not celebrate Mother s Day or Father s Day. You think it is necessary lớn have sầu a day to lớn celebrate for your mom and another for your dad. Write khổng lồ a frikết thúc lớn tóm tắt this idea. Follow this outline.


*
Language Focus - Unit 8 trang 70 SGK Tiếng Anh 9

1. Join the sentences. Use relative sầu clauses. 2. Describe each of the people in the pictures. Use relative sầu clauses. 3. Join the sentences. Use the words in brackets. The first is done for you.

Xem thêm: Dựa Vào Bảng 6.3 Vẽ Biểu Đồ So Sánh Gdp Của Hoa Kì Với Thế Giới Và Một Số Châu Lục


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Gửi bài bác
*

Đăng cam kết nhằm dấn giải thuật xuất xắc và tư liệu miễn phí

Cho phnghiền loigiaitốt.com gửi những thông tin mang lại các bạn nhằm cảm nhận những lời giải tốt tương tự như tài liệu miễn tổn phí.