Unit 5 Lớp 9 Write

  -  

Phần này đã hướng dẫn bạn học viết một đoạn văn về tác dụng của mạng internet nói riêng với một đoạn văn tiêu biểu vượt trội nói chung. Nội dung bài viết sau là nhắc nhở tham khảo, các bạn học có thể tự gửi ra chủ kiến và cách nhìn riêng.
Bạn đang xem: Unit 5 lớp 9 write

*

WRITE – UNIT 5: THE MEDIA

Read the diễn đàn on the mạng internet in the reading text again (5. Read). Write a passage about the benefits of the Internet. You can use the following cues. (Hãy đọc lại bài bác diễn lũ trên mạng internet trong bài bác đọc. Sau đó, các bạn hãy viết một đoạn văn nói đến những lợi ích của Internet. Bạn cũng có thể sử dụng những lưu ý sau.)

The internet as a source of information (news, articles, weather forecast, etc.) - Mạng mạng internet như là 1 trong nguồn thông tin (tin tức, bài bác báo, dự đoán thời tiết, ...)The internet as a source of entertainment (music, movies, games, etc.) - Mạng mạng internet như là một trong những nguồn giải trí (âm nhạc, năng lượng điện ảnh, trò chơi, ...)The internet as a means of education (on-line schools, on-line lessons, self-study, etc.) - Mạng mạng internet như là một trong những nguồn giáo dục đào tạo (trường học trực tuyến, bài học trực tuyến, từ bỏ học, ...)

Giải:

As we know, the Internet, at present, becomes an important part of our everyday life. Almost every aspect of life is concerned with the Internet, especially in developed countries. First of all, mạng internet is a huge source of information. People don’t need to lớn buy newspapers or magazines. They can get information about everything easily & at any time as well. Besides, mạng internet contains many forms of entertainment. People can watch films, or listen to their favorite songs or even play interesting games on the Internet, which cost not much.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Đại Số 10 Chương 3 Đại Số 10 Có Đáp Án, Kiểm Tra Đại Số 10 Chương 3


Xem thêm: Tuyển Chọn 4 Bài Thuyết Minh Về Bình Ngô Đại Cáo Lop 10, Thuyết Minh Bình Ngô Đại Cáo (9 Mẫu + Dàn Ý)


In addition, the mạng internet is also a good means of education. Students và schoolchildren now can use the mạng internet as a useful and time- saving device by online schools or on-line lessons. Moreover, mạng internet can be said a wonderful means for self-study. Lớn sum up, people can use the mạng internet to vì a lot of things. The internet can be said a useful and effective instrument for everyone.

Dịch:

Như chúng ta đã biết, ngày nay, internet trở thành 1 phần quan trọng cảu cuộc sống đời thường hàng ngày. Phần lớn mỗi chu đáo cảu cuộc sống đời thường thì đều liên quan đến Internet, quan trọng ở những nước phát triển. Đầu tiên, Internet là 1 nguồn thông tin khổng lồ. Mọi tín đồ không yêu cầu mua báo hoặc tạp chí. Học hoàn toàn có thể lấy thông tin về phần đông thứ dễ ợt và vào bất cứ lúc nào. Lân cận đó, Internet bao gồm nhiều hiệ tượng giải trí. Số đông người rất có thể xem phim, hoặc nghe bất cứ bài hát hâm mộ nào hoặc thậm chơi các trò đùa thú vị bên trên mạng cơ mà không tốn kém. Kế bên ra, internet cũng là một trong những phương tiện giáo dục và đào tạo tốt. Sinh viên cùng học sinh rất có thể sử dụng mạng như là 1 trong phương tiện hoàn hảo và tuyệt vời nhất cho việc tự học. Nói tóm lại, những người rất có thể dùng mạng để làm nhiều thứ. Internet có thể được cho là 1 trong công cụ có lợi và hiệu qua cho hồ hết người.