Tiếng anh lớp 6 unit 4: my neighbourhood

  -  

Giải Sách bài tập giờ đồng hồ Anh 6 Global Success Unit 4 My neighbourhood bao hàm đáp án các phần bài tập trong SBT tiếng Anh unit 4 lớp 6 Global Success.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 4: my neighbourhood


A. Pronunciation trang 26 SBT giờ Anh 6 Unit 4

1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud. Tìm từ tất cả âm khác ở phần gạch chân. Đọc to đa số từ kia lên.

Đáp án


1 - D; 2 - D; 3 - A; 4 - B; 5 - C;

2. Give the names of the following pictures, then read the words aloud (the first letter of each word is given). Đặt tên mang lại những tranh ảnh sau, tiếp nối đọc to những từ lên (ký tự thứ nhất đã được cho sẵn)

Đáp án

1 - building

2 - ship

3 - gym

4 - street

5 - cathedral

B. Vocabulary & Grammar trang 26 - 27 - 28 - 29 SBT giờ Anh 6 Unit 4

1. Find one odd word A, B, C, or D. Then read them aloud. Tìm một từ khác với từ sót lại A, B, C giỏi D. Sau đó đọc to những từ đó lên.

Đáp án

1 - D; 2 - C; 3 - D; 4 - C; 5 - A;

2. A. What are these places? Write the words in the spaces. Những vị trí này là gì? Viết những từ vào chỗ trống

Đáp án

1 - (It is) a post office.

2 - (It is) a library.

3. (It is) a railway station.

4 - (It) is a gym.

5 - (It is) a square.

6 - (It is) an art gallery.

b. Now match the places you have written in a with the following pictures. Bây giờ hãy ghép những địa điểm bạn đã viết vào a với đa số hình ảnh sau.


Đáp án

a - library

b - gym

c - square

d - art gallery

e - railway station

f - post office

3. Complete the sentence with the correct comparative khung of the adjectives in the box. Hoàn thành câu với dạng đối chiếu đúng của những tính từ trong hộp.

Đáp án

1 - colder

2 - more dangerous

3 - more important

4 - narrower

5 - faster

Hướng dẫn dịch

1 - Phía bắc vn lạnh hơn là phía nam.

2 - Rắn thì nguy nan hơn là chó đề nghị không?

3- Làm bài bác tập thì đặc biệt quan trọng hơn là nghịch game.

4 - Đường phố ở quần thể tôi thì chật hẹp hơn khu vực bạn.

5 - Đi lại sử dụng máy bay thì cấp tốc hơn là xe buýt.

4. Complete the sentences with the clauses in the box to lớn make comparisons. ngừng các câu với những mệnh đề trong ô trống nhằm so sánh.

Đáp án

1 - than he used to be

2 - than it was when I bought it

3 - she was a child

4 - than I was before

5 - than they were ten years ago.

Hướng dẫn dịch

1 - Em trai tôi hiện nay tự tin rộng ngày xưa.

2 - Cái đồng hồ thời trang của tôi cũ hơn nhiều so với lúc tôi cài đặt nó.

3 - Cô ấy hấp dẫn hơn khi cô ấy còn bé.

4 - Tôi thấy hạnh phúc ở trường bắt đầu hơn trước.

5 - Ngày nay, các ngôi nhà ở thành phố giá cao hơn nhiều so với 10 năm trước

5. Write sentences, using the comparative khung of the adjectives. Viết các câu, sử dụng dạng đối chiếu hơn của tính từ.


Đáp án

1 - Mai is more intelligent than Kien.

2 - My brother is stronger than my sister.

3 - My school is bigger than my brother"s school.

4 - Life in the đô thị is more exciting than life in the countryside.

5 - Peter"s exam results are worse than Nick"s exam results.

Hướng dẫn dịch

1 - Mai tối ưu hơn Kiên.

2 - Anh trai tôi khỏe hơn em gái tôi.

3 - Trường học tập của tôi to hơn trường học của anh ấy trai tôi)

4 -Sống ở tp thú vị rộng sống sinh sống nông thôn.

5 - hiệu quả thi của Peter tệ hơn công dụng thi của Nick.

6. Write sentences comparing the two cars. Use the comparative size of the adjectives in the box. Viết câu đối chiếu hai dòng xe hơi. Sử dụng đối chiếu hơn của tính từ vào khung.

Đáp án

1 - The Luxurex is more fashionable than the Minuses.

2 - The Luxurex is more expensive than the Tinex.

3 - The Luxurex is heavier than the Tinex.

3. The Luxurex is faster than the Tinex.

5. The Luxurex is more economical than the Tinex

C. Speaking trang 29 - 30 SBT tiếng Anh 6 Unit 4

1. Look at the bản đồ and complete the following dialogues. Then practise them with a partner. Nhìn vào bản đồ và hoàn thành các đoạn hội thoại sau. Tiếp nối thực hành bọn chúng với một đối tác.

Đáp án

1 - First turn left, then turn right. Go past the bus station. It"s on your left.

2 - Excuse me, is there a grocery near here?

3 - No, there isn"t.

Xem thêm: Dàn Ý Và Bài Văn Thuyết Minh Về Cây Tre Việt Nam : Dàn Ý & Bài Viết Mẫu Chọn Lọc

4 - Where is the bakery (in this neighbourhood)?/ Can you tell me the way to lớn the bakery?

5 - There"s a cinema on Bach Lieu Street. Take the second left. Go past the traffic lights & then turn left. It"s on your left.


6 - Where can we check our e-mail?/ Where can we have coffee?

2. Complete the following conversations about your neighbourhood. Then practise the conversations with a friend. Hoàn thành những bài xích đối thoại tiếp sau đây về khu vực xóm của b.ạn. Tiếp đến thực hành đoạn đối thoại với một người bạn.

Đáp án

1. No, there isn"t.

2. It is quite near here. Go straight ahead and then take the first turning on the left. It is on your right.

3. Yes, there is. First, go straight ahead & take the second turning on the right. It is on your left.

4. Walk about 2 minutes, then turn left. Keep walking about 3 minutes. It is on your right.

5. Go straight khổng lồ the kết thúc of the street. It is on your left.

3. A. Make lưu ý of what you lượt thích or dislike about your neighbouhood. Ghi lại phần lớn gì bạn thích hoặc không phù hợp về khu phố của bạn.

Gợi ý

What you like

- a park near my house

- many grocery stores

....

What you dislike

- too crowded

- too noisy

...

b. Work with your friend. Take turns asking & answering about what you like and dislike about your neighbourhood. Làm việc với bạn của bạn. Nỗ lực phiên nhau hỏi và vấn đáp về phần đa điều mình thích và không thích ở khu phố của bạn.

D. Reading trang 30 - 31 SBT giờ Anh 6 Unit 4

1. Complete the letter using the words in the box. Hoàn thành bức thư sử dụng những từ trong khung.

Đáp án

1 - meet; 2 - so; 3 - get; 4 - number; 5 - until; 6 - turning;

2. Choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps khổng lồ complete the following text. Chọn lời giải đúng A, B , C hay D cho từng chỗ trống để xong xuôi bài đọc sau.

Đáp án

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - B; 6 - D;

Hướng dẫn dịch

Thành phố Oak là một trong thành phố tuyệt vời. Có rất nhiều việc để làm! Có rạp chiếu phim, khu vui chơi công viên và vũ trường. Nó cũng đều có một số cửa hàng quần áo và âm thanh tuyệt vời.

Thành phố Oak rất tân tiến và xinh đẹp. Không có bất kỳ tòa bên xấu xí nào cùng có một trong những cảnh đẹp bao quanh thành phố.

Có ô nhiễm nào ở thành phố Oak không? Không có tương đối nhiều ô nhiễm vị không có nhiều giao thông. Mọi bạn đều di chuyển bằng xe đạp điện và đi dạo nên không có rất nhiều tai nàn xảy ra.


3. Read the email and answer the following questions. Đọc thư điện tử và vấn đáp những thắc mắc sau đây.

Đáp án

1 - He is staying in a small hotel near a shopping area in District 10.

2 - Because there"s always a lot of traffic, day & night.

3 - They are narrow but they are clean and there isn"t so much traffic.

4 - No, there isn"t.

5 - The air is much fresher.

Hướng dẫn dịch

Phong thân mến,

Mình xin lỗi vì tớ cần yếu viết thư cho bạn sớm hơn vày mình cực kỳ bận. Bây giờ, chúng mình đã ở trong một khách hàng sạn nhỏ tuổi gần khu sắm sửa ở Quận 10. Ngay gần khách sạn của bản thân mình có rạp chiếu phim, bưu điện, siêu thị nhà hàng và một số quán cà phê. Có một số cửa hàng lớn làm việc cuối phố. Ở đây cũng rất ồn ào vày luôn có không ít xe cộ qua lại một ngày dài lẫn đêm.

Ở quê, mình sống ở 1 con phố lặng tĩnh hơn. Tất cả một số siêu thị nhỏ, trường học và bưu điện trong khu phố của chính bản thân mình nhưng không có công viên hay rạp chiếu phim. Đường phố nhỏ bé hơn tuy vậy sạch rộng và không có quá các xe cộ qua lại. Không gian cũng vào lành hơn nhiều.

Yêu thương,

Nam

E. Writing trang 32 SBT giờ Anh 6 Unit 4

1. Rearrange the words/ phrases to make correct sentences. Sắp xếp lại các từ / cụm từ để tạo thành câu đúng.

Đáp án

1 - There are many things I like about my neighbourhood.

2 - It"s very convenient because there is a big supermarket near my house.

3 - There are also many shops, restaurants and café here.

4 - The streets are wide and clean.

5 - The people here are very friendly & helpful.

2. Rewrite the sentences using the words in brackets. Vày not change the meaning of the sentences and do not change the form of the words. Viết lại các câu tất cả sử dụng những từ trong ngoặc. Không chuyển đổi nghĩa của câu và không ráng đổi vẻ ngoài của từ

Đáp án

1 - Ha is more hard-working than Quang.

2 - A village is more peaceful than a city.

3 - My house is between a post office và a café.

4 - Can you tell me something about your neighbourhood, please?

5 - Apples are more expensive than oranges.

3. Write a paragraph about your neighbourhood (about 60 words), using the cues below: Viết một quãng văn về quần thể phố của người sử dụng (khoảng 60 từ), thực hiện các lưu ý bên dưới.

- Where is your neighbourhood? (in the city, near a city, in the country, in the mountains, etc.) khu phố của em ngơi nghỉ đâu? (trong thành phố, sát một thành phố, trong vùng quê, trên núi, v.v.)

- What can you see in your neighbourhood? (streets, houses, trees, hills, shopping centres, schools, cinemas, etc.) Em rất có thể nhìn thấy gì trong thành phố của mình? (đường phố, nhà cửa, cây cối, đồi núi, trung tâm thiết lập sắm, trường học, rạp chiếu phim, v.v.


- What are the streets / the houses / the shops, etc. In your neighbourhood like? Những con đường / căn nhà / cửa hàng, v.v. Trong thành phố của em như vậy nào?

- vày you like living in your neighbourhood? Why / Why not? Em gồm thích sống trong khu phố của bản thân không? lý do tại sao không?


vanphongphamsg.vn xin ra mắt đến những em Giải SBT giờ Anh 6 Global Success Unit 4 My neighbourhood vị vanphongphamsg.vn sưu tầm với đăng mua dưới đó là nguồn tài liệu hữu dụng giúp các em tiếp thu toàn vẹn kiến thức kim chỉ nan được thầy cô vật dụng trên lớp.

Trên đấy là Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 Unit 4 My neighbourhood chi tiết nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh 6 cả năm không giống như: Để học giỏi Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học tập kì 1 lớp 6, Đề thi học tập kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên vanphongphamsg.vn.

Xem thêm: Mãn Châu Quốc Bù Nhìn Khát Máu Của Nhật Trong Cttg 2, Mãn Châu Quốc


Bên cạnh việc liên can với vanphongphamsg.vn qua fanpage facebook vanphongphamsg.vn, mời bạn đọc tham gia đội học tập giờ Anh lớp 6 cũng tương tự tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: giờ đồng hồ Anh THCS.