Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7

  -  

Trọn cỗ từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 7 – Television được tổng phù hợp và chia sẻ bởi vanphongphamsg.vn giúp những em ôn tập tốt kiến thức tiếng Anh đã học trên lớp.

Bài học từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 7 với chủ đề không còn xa lạ – “Ti vi” thuộc sách giáo khoa tiếng Anh 6 lịch trình mới mà vanphongphamsg.vn mang đến cho các em trong bài viết này hứa hẹn nhiều điều thú vị. Chúng mình cùng học thôi!

 

Trọn cỗ từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 7 – Television

 

*

 

Từ mới

Phân loại/ Phiên âm

Nghĩa

1. Announce

(v) /əˈnaʊns/

thông báo

2. Kích hoạt film

(n) /ˈækʃn fɪlm/

phim hành động

3. Adventure

(n) /ədˈventʃər/

sự phiêu lưu

4. Animals programme

(n) /ˈænɪmlz ˈprəʊɡræm/

chương trình nhân loại động vật

5. Audience

(n) /ˈɔːdjəns/

khán giả

6. Boring

(adj) /ˈbɔːrɪŋ/

tẻ nhạt

7. Broadcast

(n) /ˈbrɔːdkɑːst/

phát thanh

8. Cartoon

(n) /kɑːˈtuːn/

hoạt hình

9. Clever

/ˈklevər/

khéo léo

10. Cameraman

(n) /ˈkæmrəmæn/

chuyên viên xoay phim

11. Channel

(n) /ˈtʃænl/

kênh

12. Character

(n) /ˈkæriktə/

nhân vật

13. Chat show

(n) /tʃæt ʃəʊ/

chương trình tán gẫu

14. Comedy

(n) /ˈkɔmidi/

kịch vui, hài kịch

15. Comedian

(n) /kəˈmiːdiən/ 

nghệ sĩ hài kịch

16. Cool

(adj) /kuːl/ 

mát mẻ

17. Cute

(adj) /kjuːt/ 

đáng yêu

18. Discover

(v) /dɪˈskʌvə(r)/ 

khám phá

19. Designer

(n) /diˈzaɪnə/

nhà thiết kế

20. Director

(n) /diˈrektə/

giám đốc sản xuất

21. Documentaries

(n) /ˌdɒkjuˈmentriz/

phim tài liệu

22. Educate

(v) /ˈedjukeɪt/ 

giáo dục

23.


Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 tập 2 unit 7


Xem thêm: Tìm Hiểu Cấu Tạo Của Hoa Mà Em Biết, Lý Thuyết Cấu Tạo Và Chức Năng Của Hoa Sinh 6Xem thêm: Những Bài Thơ Chúc Ngủ Ngon Người Yêu Ngắn Hay ❤️️95+ Bài Ngọt Ngào

Entertain

(v) /entəˈteɪn/ 

chiêu đãi, giải trí

24. Entertaining

(adj) /entəˈteɪnɪŋ/ 

có tính giải trí

25. Event

(n) /ɪˈvent/ 

sự kiện

26. Exhibition

(n) /eksɪˈbɪʃn/ 

sự triễn lãm

27. Fact

(n) /fækt/ 

thực tế, sự thực

28. Trò chơi show

(n) /ɡeɪm ʃəʊ/

trò đùa truyền hình

29. Historical drama

(n) /hɪˈstɒrɪkl ˈdrɑːmə/

phim, kịch kế hoạch sử

30. Horror film

(n) /ˈhɒrə(r) fɪlm/

phim khiếp dị

31. MC

(n) /ˌem ˈsiː/

người dẫn chương trình

32. News

(n) /ðə njuːz/

bản tin thời sự

33. Newsreader

(n) /ˈnjuːzˌriːdə/

phát thanh viên

34. Producer

(n) /prəˈdjuːsə(r)/

nhà sản xuất

35. Quiz show

(n) /kwɪz ʃəʊ/

trò đùa đố vui

36. Reality show

(n) /riˈæləti ʃəʊ/

chương trình truyền ảnh thực tế

37. Remote control

(n) /rɪˈməʊt kənˈtrəʊl/

điều khiển

38. Reporter

(n) /rɪˈpɔːtə/

phóng viên

39. Romantic film

(n) /rəʊˈmæntɪk fɪlm/

phim lãng mạn

40. Sitcom

(n) /ˈsɪtˌkɔm/

tình huống hài kịch (là từ phối hợp của situation và comedy)

41. Soap operas

(n) /səʊp ˈɒprə/

phim lâu năm tập

42. TV schedule

/ˌtiː ˈviː ˈskedʒuːl/

lịch phân phát sóng

43. Viewer

(n) /ˈvjuːə(r)/

khán giả

44. War film

(n) /wɔː(r) fɪlm/

phim chiến tranh

45. Weather forecast

(n) /ˈweðə ˈfɔːkɑːst/

bản tin đoán trước thời tiết

46. Weatherman

(n) /ˈweðəmæn/

người báo cáo dự báo thời tiết

 

 

Trên đây là bài viết “Tổng hợp tương đối đầy đủ từ vựng giờ Anh lớp 6 unit 7 – Television” của vanphongphamsg.vn – học tập tiếng Anh qua phim phụ đề tuy nhiên ngữ. Hy vọng bài viết này hữu ích với những em.

 

Chúc các em tiếp thu kiến thức thật giỏi và thêm yêu thương môn tiếng Anh! Đừng quên ghẹ thăm vanphongphamsg.vn thường xuyên để cập nhật những kiến thức bổ ích nhưng cũng không hề kém phần độc đáo nhé!

 

Sách audio tiếng Anh lớp 6 unit 7 – Television

 

 

Trọn bộ định hướng và bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 7: “Television” tất cả đáp án