Short story: cat and mouse 3 (trang 38

  -  

Phần Short story: Cat and Mouse 1 nhắc về mẩu chuyện của Mèo với Chuột cũng tương tự ôn tập các từ bỏ vựng, cấu trúc đã học tập nhằm mục đích giúp đỡ bạn học tập củng ráng với cầm cố chắc hẳn kỹ năng rộng. Bài viết cung ứng gợi ý giải bài bác tập và phần dịch nghĩa giúp bạn phát âm với có tác dụng bài bác tập tốt rộng.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Short story: cat and mouse 3 (trang 38

*

Truyện ngắn: Mèo cùng Chuột 1

1. Read and listen lớn the story (Đọc cùng lắng nghe câu truyện)

Do you remember? (Quý Khách tất cả lưu giữ không?)

Hello, I"m Miu and these are my friends, Maurice và Doris. (Xin xin chào, bản thân là Miu với đây là những người chúng ta của chính mình, Maurice cùng Doris.)Hello! (Xin chào!)Hello! (Xin chào!)Hello, I"m Chit và these are my sisters, Mingươi và Nini! (Xin kính chào, bản thân là Chit và đây là đều ngườ chị gái mình Mimi cùng Nini!)Hello! (Xin chào!)Wake up, Jack! (Thức dậy nào, Jack!)Hello, Chit. (Xin kính chào Chit.)Hello, Miu. (Xin kính chào Miu.)Did you and your family go on holiday? (Quý khách hàng cùng mái ấm gia đình bạn đã từng đi nghỉ đuối đề xuất không?)Yes, we did. (Vâng, đúng rồi.)Where did you go? (Quý khách hàng đã đi được đâu?)We went to lớn the beach (Chúng tôi đang đi vào bãi tắm biển.)Did you enjoy it? (Các chúng ta tất cả thích nó không?)Yes, we did. (Vâng, Shop chúng tôi rất ưng ý.)We sat on the beach and swam in the sea. (Chúng tôi vị trí bãi tắm biển cùng tắm rửa đại dương.)What about you? Did you go on holiday? (Còn bạn thì sao? Quý Khách tất cả đi nghỉ non không?)Yes. Maurice, Doris và I went lớn the moutains. (Có. Maurice, Doris và tôi đã đi được núi.)Did you enjoy it? (Bạn gồm ưa thích nó không?)No, we didn"t. (Không, công ty chúng tôi ko yêu thích.)It was cold & it rained all the time. (Trời rét với mưa suốt.)It"s nice to lớn be home! (Thật xuất sắc lúc ở trong nhà.)

Audio script:

Miu: Hello, I"m Miu and these are my friends, Maurice & Doris. Maurice:Hello!Doris: Hello!Chit: Hello, I"m Chit và these are my sisters, Mimi and Nini!Mimi và Nini: Hello!Chit: Wake up, Jack!Mỉu: Hello, Chit.Chit: Hello, MiuMiu: Did you và your family go on holiday?Chit: Yes, we did.Miu: Where did you go?Chit: We went lớn the beach.Miu: Did you enjoy it?Chit: Yes, we didChit: We sat on the beach and swam In the sea. What about yocll Did you go on holiday?Miu: Yes. Maurice, Doris và I went khổng lồ the moutains.Chit: Did you enjoy it?Miu: No, we didn"t. It was cold and it rained all the time.All: It"s nice lớn be home!

2. Answer the questions (Trả lời các câu hỏi)

1. Chit cùng mái ấm gia đình cậu ấy đã đi ngủ đuối sống đâu? They went to the beach. (Họ đã đi vào bãi tắm biển.)2. Họ đã gồm một thời gian thoải mái và dễ chịu đề xuất không? Yes, they did.

Xem thêm: Chiều Dòng Điện Được Quy Ước Như Thế Nào, Nêu Quy Ước Về Chiều Dòng Điện


Xem thêm: Unit 1: My Hobbies (Communication) Flashcards, Unit 1 Lớp 7: Communication


(Vâng, đúng vậy.)3. Miu đã đi nghỉ đuối cùng với ai?Miu went on holiday with Maurice & Doris. (Miu đã đi nghỉ ngơi đuối cùng với Maurice với Doris.)4. Họ đã đi đâu?They went to the mountains. (Họ đã đi được núi.)5. Họ vẫn gồm một khoảng thời gian thoải mái và dễ chịu đề nghị không? Tại sao có/ Tại sao không?No, they didn"t. Because it was cold và it rained all the time. (Không, họ không tồn tại. Bởi do trời giá buốt và mưa suốt ngày.)

3. Unscramble these words from the story (Sắp xếp lại những thong thả câu truyện)

a. holiday (kỳ nghỉ)b. beach (bờ biển)c. family (gia đình) d. mountains (núi)e. rained (mưa)

4. Read and complete (Đọc cùng trả thành)

A: Where (1) __did__ you go on holiday?B: We (2) __went__ khổng lồ the beach.A: Did you (3) __enjoy__ it?B: Yes, we (4) __did__. It was fun. What about you?A: We went lớn the mountains.B: Did you enjoy it?A: No, we (5) __didn’t__. It rained all the time.

Dịch:

A: Quý Khách đã đi ngủ mát ở đâu?B: Chúng tôi đã đến bãi tắm biển.A: quý khách hàng có say đắm nó không?B: Vâng, chúng tôi tất cả yêu thích. Nó vô cùng vui. Còn các bạn thì sao?A: Chúng tôi đã từng đi núi.B: Quý Khách có yêu thích nó không?A: Không, chúng tôi ko mê thích. Ttránh vẫn mưa xuyên suốt thời hạn đi.

5. Work in pairs. Talk about your last holiday. (Thực hành theo cặp. Nói về kỳ nghỉ mát đang qua của người tiêu dùng.)

6. Read & match (Đọc cùng nối)

1. b

Các bạn đã có một vào cuối tuần thiệt tốt đề xuất không?