Tiếng anh lớp 11 unit 2 speaking

  -  

Bài học Speaking Unit 2 Lớp 11 Personal Experienceslý giải những em thực hành thực tế nói đến rất nhiều thử dùng vào cuộc sống của từng cá nhân, trải qua đó các em hoàn toàn có thể đúc kết được tầm tác động hoặc các kinh nghiệm tay nghề có ích vào đời sống.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 11 unit 2 speaking


1. Unit 2 Lớp 11 Speaking Task 1

2. Unit 2 Lớp 11 Speaking Task 2

3. Unit 2 Lớp 11 Speaking Task 3

4. Bài tập trắc nghiệm

5. Hỏi đáp Speaking Unit 2 Lớp 11


*

Work in pairs.Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B. (Làm vấn đề theo cặp. Ghnghiền mọi điều em hoàn toàn có thể vẫn có tác dụng hoặc trải qua ngơi nghỉ size A với bí quyết cơ mà điều này ảnh hưởng mang đến em ở khung B.)

AB

1. speaking English to a native English speaker

2. being seriously ill

3. travelling to lớn other parts of the country

4. failing an exam

5. talking lớn a famous pop star

a. makes you love your country more

b. teaches you a lesson & makes you study harder

c. makes you appreciate your health more

d. makes you more interested in learning English

e. changes your attitude to lớn pop stars

Guide to answer
12345
dcabe


2. Unit 2 Lớp 11 Speaking Task 2


Work in pairs.A student talks to lớn her friend about one of her past experiences and how it affected her. The lines in their conversation are jumbled. Put them in the correct order, the practicethe dialogue. (Làm bài toán theo cặp. Một học viên đã thủ thỉ với bạn của cô ấy ấy về một giữa những điều trải qua vào vượt khứ đọng của cô ấy ấy cùng nó ảnh hưởng cho cô thế nào. Những câu vào cuộc hội thoại của mình đã trở nên hòn đảo lộn. Đặt bọn chúng lại đúng thiết bị tự, tiếp nối thực hành đoạn đối thoại.)

a. I was walking along Trang Tien Street when an English girl came up to me & asked me the way khổng lồ Hoan Kien Lake. I told her, then we started talking about the lake.

b. Have sầu you ever spoken English khổng lồ a native sầu speaker?

c. How did the experience affect you?

d. Yes. I talked to lớn an English girl last summer.

e. What did you talk about?

f. Well, it made me more interested in learning English.

g. Everything about the lake: its name, the great turtles in it, etc.

h. How did you meet her?

Guide to lớn answer
12345678
bdhaegcf


3. Unit 2 Lớp 11 Speaking Task 3


Work in pairs.Underline the structures used to lớn talk about past experiences in the dialogue in Task 2, then use the structures & the ideas in Task 1 to lớn make similar dialogues. (Làm việc theo cặp. Gạch bên dưới gần như kết cấu được sử dụng nói tới phần đông điều trải qua vào quá khứ nghỉ ngơi các bài tập luyện 2, sau đó cần sử dụng gần như kết cấu này với hồ hết ý làm việc những bài tập 1 để gia công những đoạn đối thoại tương tự như.)

Guide to answerDialogue 1

A:Have you ever failed an exam?

B:Yes, I did once.

A:What exam did you fail?

B:I failed in an entrance exam to lớn private/ specialized and gifted school (ngôi trường tư/ trường chuyên).

A:Why did you fail the exam?

B:Well, I didn"t study very well for it.

A:How did the experience affect you?

B:It taught me the lesson & made me study harder.

Dialogue 2

A:Have you ever been seriously ill?

B:Yes, I was badly ill last year.

A:How did you become so ill?

B:I was caught in the rain on a winter afternoon.

A:How did that happen?

B:Well, I went for a picnic and didn"t bring my raincoat with me.

Xem thêm: Những Bài Thơ Của Bác Hồ Viết Về Trăng Hoặc Cảnh Thiên Nhiên

A:How did the experience affect you?

B:It made me appreciate my health more.

Dialogue 3

A:Have sầu you ever traveled to lớn other parts of the country?

B:Yes, I did last summer.

A:Where did you travel?

B:Ben Tre & Can Tho.

A:How did you travel?

B:Well, by coach and by boat.

A:How did the experience affect you?

B:It made me love sầu my country more.

Dialogue 4

​A:Have you ever talked khổng lồ a famous pop star?

B:Yes, I did three week ago.

A:How did you talk lớn him?

B:Well, I went to my friend"s birthday các buổi tiệc nhỏ và met hlặng.

A:What did you talk about?

B:About his songs.

A:How did the experience affect you?

B:It changed my attitude khổng lồ pop stars.

Dialogue 5

​A:So, how was your weekend?

B:Oh, really good. I happened to lớn see Khoi My.

A:The famous singer?

B:That"s right. Have sầu you ever met her?

A:Yes, I have. In one of her show in Ho Chi Minc City last years. She is very charming.

B:Yes. She sings beautifully, too.

A:Have sầu you ever been to lớn Ho Chi Minc City?

B:No, I"ve never been there.

Xem thêm: Đọc Truyện Tranh Conan Tập Cuối Chính Xác, Đọc Truyện Conan Tập Cuối Chính Xác Nhất

A:You should go there sometime. It"s an interesting thành phố và the hotels are wonderful.