Tiếng Anh Lớp 10 Unit 1 Listening

  -  

1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. 2. Listen khổng lồ the introduction khổng lồ the talk show and kiểm tra whether your answer khổng lồ Question 2 above is correct or not. 3. Listen to the talk show và decide whether the statements are true (T) or false (F). 4. Listen again and complete each sentence with ONE word from the recording. 5. Work in groups. Discuss the following question.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 1 listening


Tổng đúng theo đề thi học tập kì 2 lớp 10 tất cả các môn - kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...


Family tư vấn (Sự ủng hộ từ gia đình)

1. Work in pairs. Look at the picture & answer the questions.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức ảnh và vấn đáp các câu hỏi.)

1. What can you see in the picture?

(Bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy gì tự bức tranh?)

2. What bởi you think the students is talking about?

(Bạn nghĩ các bạn học sinh đang nói về cái gì?)

*
Anna: Hey Ben, how can parents help their children achieve success in their studies in your opinion?

(Này Ben, theo chúng ta làm vậy nào để cha mẹ có thể giúp bé cái đã có được thành công trong học tập tập?)

*
Ben: Well, I think that parents should help their children’s homework. While their child does homework, be available to interpret assignment instructions, offer guidance, answer questions, and reviews the completed work.

(Chà, bản thân nghĩ rằng bố mẹ nên giúp con cái họ với bài bác tập về nhà. Trong lúc con bọn họ làm bài xích tập về nhà, hãy sẵn sàng lý giải các phía dẫn bài tập, đưa ra hướng dẫn, trả lời thắc mắc và coi lại bài bác tập vẫn hoàn thành.)

*
Anna: That’s right. Supporting the children in their homework is an effective way that parents can do to help their children achieve success in their studies. What vì chưng you think, Cody?

(Đúng vậy. Hỗ trợ con làm bài xích tập về nhà là 1 trong cách công dụng mà cha mẹ có thể làm sẽ giúp đỡ con có được thành công trong học tập tập. Bạn nghĩ sao, Cody?)

*
Cody: I totally agree with Ben’s opinion. Besides, parents should teach their children organizational skills to help them become successful in their studies.

Xem thêm: Phim Đề Thi Đẫm Máu Phim "Đề Thi Đẫm Máu", Phim Đề Thi Đẫm Máu (2015) Vietsub 24/24

(Mình trả toàn gật đầu với chủ ý của Ben. Lân cận đó, cha mẹ nên dạy con kĩ năng tổ chức, sắp tới xếp để giúp con thành công xuất sắc trong học tập tập.)

*
Anna: That’s what I just thought. When kids are organized, they can stay focused instead of spending time hunting things down and getting sidetracked. Therefore, their study’s outcome will be surely good.

(Đó là những gì mình vừa nghĩ. Khi trẻ bao gồm tổ chức, chúng có thể tập trung thay vì dành thời gian tìm tìm mãi đa số thứ và rồi lạc hướng, lộn xộn. Vày đó, hiệu quả học tập của những em chắc chắn là sẽ tốt.)


trường đoản cú vựng

1.

*
cheer me up whenever I have problems" translate_example1="Bố mẹ luôn lắng nghe với cổ vũ niềm tin cho tôi mỗi một khi tôi chạm chán khó khăn." type="lghaudio" />

3.

*
give him strength lớn carry on." translate_example1="Tình yêu cùng sự tin cẩn của phụ huynh cho anh ấy sức khỏe để tiếp tục." type="lghaudio" />

4.

Xem thêm: Tổng Hợp Về Nguyên Âm Và Phụ Âm Trong Tiếng Việt Lớp 1, Cách Đánh Vần Tiếng Việt 2021

*
with your work while I"m away." translate_example1="Hãy liên tiếp với các bước của bạn khi tôi đi vắng vẻ nhé." type="lghaudio" />

5.

*
in their studies?" translate_example1="Bố bà bầu có giúp con cái đạt thành quả trong học tập bằng phương pháp nào?" type="lghaudio" />